COMUNICAT DE PRESĂ

nr. 2 din 2018

 

Marți, 16 ianuarie a.c., la Roma, s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale și ale Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (EORI).

 

Întrunită sub președinția Preasfințitului Părinte Siluan, acest organism statutar a examinat şi aprobat rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial, execuţia bugetară pe 2017 şi bugetul eparhiei pentru anul 2018. Alături de membrii clerici, monahi și mireni ai Adunării Eparhiale s-au aflat și preotese și alți mireni doritori, din parohiile eparhiei, numărul total al participanților ridicându-se la peste 730 de persoane.

 

Evenimentul a debutat cu slujba de Te Deum în cadrul căreia s-au adus mulțumiri lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Eparhiei Ortodoxe Române a Italiei în anul 2017 și s-a invocat binecuvântarea lui Dumnezeu pentru anul 2018. La final, Preasfințitului Părinte Siluan a adresat celor prezenți un cuvânt de întâmpinare.

 

În continuare, invitatul de onoare din acest an al EORI, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,  Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a susținut prelegerea cu tema: „Unitatea în credință – temelie a unității Bisericii și garanție a unității Neamului”.

 

Au urmat apoi întrebări și discuții legate de tema unității, precum și saluturile oficiale ale reprezentanților autorităților române și italiene prezente la eveniment. Înainte de a începe lucrările Sesiunii Ordinare ale Adunării Eparhiale, au fost prezentate două filme retrospective ale diferitelor activități din cadrul Eparhiei atât pe plan pastoral și administrativ, cât și din cadrul Departamentului pentru Tineret.

 

În continuare au avut loc Lucrările Sesiunii Ordinare ale Adunării Eparhiale.

 

În ceea ce privește Slujirea PASTORAL-MISIONARĂ, la finalul anului 2017, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, cuprindea 250 parohii (și alte 10 în formare), împărțite în 19 protopopiate; 4 mănăstiri , 2 schituri , 5 paraclise episcopale  și 2 centre pastorale. Pe lângă parohii mai funcționează alte 131 locuri de slujire (filii), unde se săvârșesc periodic Sfânta Liturghie sau alte slujbe.

 

Pe parcursul anului 2017 s-au înființat 25 parohii și s-au săvârșit:

 

  - 13 hirotonii întru preot și 8 hirotonii întru diacon; în total fiind 275 clerici (260 preoți și 15 diaconi);

  - 9.269 botezuri;

  - 1.659 cununii;

  - 282 de înmormântări;

 

Între evenimentele mai importante ale acestui capitol din istoria Eparhiei noastre amintim faptul că: s-a săvârșit o sfințire de biserică (Palermo); s-au binecuvântat 11 iconostase; s-au inaugurat 3 noi lăcașuri de slujire; s-a pus o piatră de temelie pentru construcția bisericii (Pescara); s-a binecuvântat un altar de vară.

 

În ce privește Activitatea SOCIAL FILANTROPICĂ se remarcă următoarele:

 

- în anul 2017 a avut loc o frumoasă dezvoltare a diaconiilor înființate în 2011 (pentru Bolnavi, pentru Săraci și Pribegi și pentru Închisori);

 

- s-a intensificat activitatea Centrului Social Filantropic al Episcopiei Italiei, de pe lângă Paraclisul Sfântul Alexie Omul lui Dumnezeu, de la Roma;

 

- s-a continuat Proiectul Social de adopție la distanță „Brațele Părintești”, prin care în perioada 1 septembrie 2016–31 iunie 2017 s-au acordat 585 de burse de câte 30 de euro pe lună, pentru copii din România, Republica Moldova și Italia;

 

 - anul școlar 2017–2018 a început cu 700 de burse;

 

- S-a continuat proiectul “Ragazzi în gamba” (Tineri pe picioare), în colaborare cu Spitalul Gemelli din Roma, prin care se procură și se pun gratuit proteze persoanelor din România ce au rămas fără unul sau ambele membre inferioare sau superioare;

 

- s-a implementat un nou proiect: „Cărucioarele Speranței” – prin care Episcopia noastră vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități motorii, achiziționându-le un cărucior performant. Prima acțiune a avut loc pe 14 decembrie 2017 la Iași când, 13 beneficiari au primit oficial actele de donație a cărucioarelor;

 

- s-a implementat, prin Departamentul pentru Săraci și Pribegi, un nou proiect, intitulat „Desaga Milosteniei”, prin care credincioșii din parohii sunt încurajați să strângă alimente neperisabile pentru a le distribui celor lipsiți și celor de pe stradă precum și familiilor cu mulți copii și cu o situație materială precară.

Opera socială din cadrul Eparhiei noastre, în anul 2017, a depășit, prin jertfelnicia credincioșilor și cu ajutorul lui Dumnezeu, suma de 900.000 de euro.

 

Ca și în anii precedenți Departamentele Cultural și de Tineret au organizat mai multe activități, dintre care amintim:

 

- Festivalul “Dor de Eminescu”, ajuns la a III-a ediție (15-25 ianuarie);

- Festivalul “Zilele Portului Popular Românesc” – ajuns la a VIII-a ediție (7-8 octombrie);

- “Zilele Limbii Române”, ajuns la a IV-a ediție (31 august–8 septembrie);

- Festivalul de Colinde și Tradiții Creștine - “Colindul Sfânt și Bun”, ajuns la a V-a ediție (luna decembrie);

- Congresul Aniversar NEPSIS - Italia, la împlinirea a 9 ani de la înființarea Frăției Nepsis a Tinerilor Ortodocși din Episcopie, cu o participare a peste 1000 de persoane din toată Italia (8 decembrie);

- “Festivalul Bucuriei”, ajuns la a IX-a ediție, cu o participare a peste 700 de tineri;

- s-au mai organizat 20 de tabere pentru tineri și 8 ”Școli de vară” pe lângă parohii.

 

În ceea ce privește formarea continuă a clericilor, în afara evenimentelor cuprinse în celelalte secțiuni, Eparhia noastră a organizat:

 

- Centrul de Studii Teologice “Sfântul Dionisie Exiguul” (care are ca scop susținerea formării continue a clerului din eparhie) a organizat Universitatea de Vară “Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”, a II-a ediție, Bologna (23-28 iulie 2017), precum și Prima Sesiune de formare a preoților care au mai puțin de 5 ani de preoție, în perioada 6–18 noiembrie.

 

Pe plan MASS-MEDIA, s-au realizat următoarele proiecte:

- S-a lansat un nou site, tip portal, al Episcopiei: http://episcopia-italiei.it/;

- S-a lansat un nou site al Centrului de Pelerinaje: http://episcopia-italiei.it/pelerinaje;

- S-a realizat un nou site pentru hrană duhovnicească intitulat Merinde pentru Suflet: http://episcopia-italiei.it/mps;

- S-a lansat un nou site al tinerilor Nepsis: http://episcopia-italiei.it/nepsis;

           

- În 28 de parohii au avut loc lucrări de restaurare și renovare, iar în 13 parohii se construiește sau se amenajează un lăcaș de cult și spații pentru cateheză și activități sociale.

 

- Aducem deosebite aprecieri tuturor mirenilor, preoteselor, monahilor și clericilor implicați în proiectele pastoral-misionare, catehetice și de educație, culturale și sociale,  desfășurate pe parcursul anului 2018 în cuprinsul  Episcopiei noastre.

 

Pentru anul 2018 s-a propus continuarea tuturor proiectelor începute în anii precedenți precum și inițierea altor proiecte.

 

Dintre prioritățile pentru anul 2018, amintim:

 

- îmbunătățirea calității misiunii printre copiii, tinerii și credincioșii din Episcopie, printr-o mereu mai eficientă împreună-lucrare a preoților și mirenilor din parohii și a monahilor din mănăstiri;

 

- intensificarea activității de cateheză în rândul copiilor, tinerilor și adulților, prin implicarea familiilor creștine, alături de clerici și de soțiile lor, deja angajați în această activitate;

 

- intensificarea proiectelor pentru copii și tineri, a taberelor și a școlilor de vară, cu formarea și implicarea unui număr cât mai mare de voluntari mireni;

 

- creșterea activității sociale pentru venirea în sprijinul celor săraci, a celor bolnavi, a celor din închisori, prin implicarea Comitetelor Parohiale, în frunte cu preotesele, și a tinerilor din parohii, și încurajarea voluntariatului;

 

- formarea continuă a celor implicați pe diferitele sectoare de activitate și a celor implicați în proiectele inițiate de acestea;

 

- intensificarea solidarității și întrajutorării între parohiile mai mari și cele începătoare, aflate în zone defavorizate sau implicate în proiecte de construcție de biserică;

 

- intensificarea frățietății și a unității dintre credincioși, dintre clerici, dintre parohii și dintre protopopiate, ca temei al unității eparhiei.

 

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale revărsate peste Episcopia noastră în anul 2017 și Îi cerem iertare pentru toate neîmplinirile sau greșelile făcute! Pentru viitor, ne rugăm Domnului ca și în anul 2018 să slujim cu râvnă și dragoste, spre slava Sfintei Treimi și spre propășirea Sfintei noastre Biserici, spre mai binele și unitatea neamului nostru și spre a noastră mântuire!

Cerca

Instagram

  5 X 1000

  La Cattedrale

  construimcatedrala.ro

  Reportaje EORI

  I giovani ortodossi

  Nepsis

  NEPSIS

   

  Vi consigliamo

  Numero totale di visitatori

  11175026