Merinde cotidiană pentru suflet

 

 

60 (V. 153) Î n t r e b a r e către acelaşi mare bătrân în chip de rugăciune despre gândurile întinate şi despre înviere: Tu care eşti viaţa şi învierea (Io. 11, 29), cercetează-ne pe noi că făptura Ta suntem, şi ne curăţeşte pe noi, Sfinte, de legiunea răului, căci Te-ai milostivit şi odinioară da făptura Ta şi ai scos legiunea, când cereau dracii să intre în porci (Mc. 5, 9-12). Oare au intrat în porcii necuvântători sau în mine cel cuvântător ? Că i-am primit pe ei şi m-am aruncat de pe vârfuri în mare[1].

Şi mă poartă valurile fără să ştiu de mine. Dar acum cineva mă împinge dinăuntru ca să trezesc pe cârmaci, ca să-mi dea mâna şi să mă scoată din adânc cum a făcut cu Petru şi să-mi spună: "Pentru ce te-ai îndoit, puţin credinciosule?" (Mc. 4, 38; Mt. 14, 31). Şi, fiindcă ne-ai dat de ştire prin răspunsurile slujitorului Tău Varsanufie că ne vei pune într-un singur mormânt, oare vom şi învia împreună? Căci mă tem de Cel ce a spus: ,,Vor fi doi în ţărână; unul se va lua şi unul se va lăsa. Vor fi două la moară; una se va lua şi una se va lăsa" ( Mt. 24, 40-41 ). Deci fiindcă de la zidirea lumii oamenii dorm şi trupurile sfinţilor şi ale păcătoşilor se află adeseori împreună în acelaşi mormânt, oare vor şi învia împreună ? Când vor veni îngerii Tăi cei aleşi ca să învie pe drepţi, îi va învia pe toţi, sau vor învia numai cei aleşi ? De aceea temându-mă, Te rog prin slujitorul Tău ca precum ne-a arătat că vom dormi în acelaş mormânt, aşa să arăţi că ne vei şi învia împreună. Şi rog pe Părintele meu Varsanufie ca după ce am luat şi eu şi el holde de secerat (Io. 4, 35) iar eu m-am îmbolnăvit şi nu pot secera, să se străduiască el, ca unul ce are putere să-Ţi aducă Ţie, Stăpâne, şi pentru mine snopul dreptăţii. Căci vedem la Părinţii vechi o astfel de pildă că au ieşit trei să secere şi unul a slăbit ca şi mine şi s-a întors în chilia lui, iar ceilalţi au adunat cu bărbăţie secerişul. Şi când au isprăvit secerişul şi au venit în casele lor, l-au silit pe el să-şi ia plata: ,,Ce plată, dacă nu m-am ostenit? Numai voi v-aţi ostenit". Şi în sfada cu el, ca să ia plata, Părinţii îi dădeau cinstea că o ia el întâi.[2]

Şi judecata lor a fost socotită fericită. Deci Tu, Stăpâne Hristoase Dumnezeule, întăreşte cererea mea, că a Ta e slava în veci. Amin.

 

R ă s p u n s: (V. 154) Un stăpân dintre oameni îşi alege lui nişte iconomi credincioşi, dându-le în seamă cheile şi bunurile sale şi cele ale casei. Şi atârnă de iconomul credincios, cum să doarmă, cum să se hrănească, cum să fie cinstit de stăpân şi cu cine să se împrietenească: cu beţivii sau cu cei ce vieţuiesc în mod cuviincios. Iar pe cel dintâi îl va aştepta certarea şi pe cel de-al doilea fericirea. Aşa şi Dumnezeul nostru şi-a ales pe oamenii credincioşi ca iconomi. Le-a dat lor cheile Sale ca să închidă şi să deschidă, adică stăpânirea de sine (libertatea). Ei sunt credincioşi pentru că s-au botezat toţi ca creştini. Şi sunt buni iconomi când chivernisesc bine cele încredinţate lor, adică bunurile primite la Botez pentru mântuirea lor. Dar dacă se abate careva de la această cale, partea lui va fi cu cei beţivi, cu cei ce beau vinul nelegiuirii. Unul ca acesta este porc cuvântător şi ştiţi ce păţeşte când vine Stăpânul (Mt. 24, 44-51). Iar dacă chiverniseşte bine cele predate lui, cunosc toţi fericirea ce-i vine de la Stăpân. Căci zice: "În tot pământul s-a auzit glasul lor şi la marginile lumii cuvintele lor" (Ps. 18, 5).

Cât despre înviere, altul este veacul de acum, când sunt la un loc neghina şi grâul (Mt. 3, 12, 13, 30). Dar când vine învierea, glasul evanghelic învaţă că se vor scula amestecaţi. Căci zice: "Şi-i va despărţi pe ei pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre" (Mt. 25, 32).

Iar cele privitoare la cele două femei şi doi bărbaţi le-a spus despre sfârşitul lumii şi despre credinţă şi necredinţă. Atunci una se va lua şi omul rămâne într-una. În ce

priveşte secerişul fraţilor, binele e făcut de doi[3]. Cel ce s-a îmbolnăvit a avut voinţa să lucreze, dar l-a împiedicat boala. Dar ei au socotit că Domnul i-a întărit prin rugăciunile fratelui care s-a îmbolnăvit şi pe amândoi i-a ajutat harul Sfântului Duh. Deci precum a spus Domnul către Apostoli, "nu vă bucuraţi că vi se supun demonii, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri" (Lc. 10, 20). Aşa şi noi, să nu întrebăm dacă toţi ne vom scula, ci dacă vom auzi "Veniţi binecuvântaţii Părintelui Meu de moşteniţi Împărăţia ce este gătită vouă de la întemeierea lumii" (Mt. 25, 34) şi vom fi împreună cu Iisus întru Tatăl, precum a spus El (Io. 14, 20). Lui fie slava în veci. Amin.

 


[1] E de remarcat exegeza existenţială a Scripturii, aplicată persoanei proprii. Tot ce s-a spus în Scriptură are valoare în orice timp. Este exegeza proprie tuturor Părinţilor. Totdeauna oamenii sunt la fel în ultimele lor străfunduri şi Dumnezeu le grăieşte totdeauna.

[2]  Dacă s-ar fi socotit pe ei îndreptățiţi la întâietate, n-ar fi avut smerenie. Smerenia dă totdeauna altuia întietate. Cel mai bun îl socoteşte pe altul mai bun. Prin aceasta îşi menţine cel smerit întâietatea. Căci celălalt nu va primi nici el să primească întâietatea. Deci îl câştigă şi pe acela la mai multă simţire. E un alt paradox care foloseşte şi unuia şi altuia. Iar în această delicateţe umană, pozitivă, se simte apropierea lui Dumnezeu. Cel smerit s-a subţiat şi s-a făcut străveziu ca o pânză de păianjen, lăsând să se vadă Dumnezeu prin el.

[3]  Niciun bine nu e făcut de unul singur sau în izolare. Binele e un produs al comuniunii, sau stă în căutarea şi realizarea comuniunii. Aceasta ca să nu se laude nimenea în mod egoist. De fapt însăşi existenţa ne vine de la alţii, ne vine şi e susţinută de toţi şi de cosmosul întreg, iar acesta vine şi e susţinut de Dumnzeu.

 

 Filocalia XI – SFINȚII VARSANUFIE ȘI IOAN Scrisori duhovnicești – Traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae (ediție electronică)

 

 

Gaeta

GAETA


Parohia Sfânta Parascheva Romana (26 iulie) / Parrocchia Santa Parasceve di Roma (26 iuglio)
Biserica:  Chiesa Cuore Eucaristico di Gesu, Via Dei Platani Nr. 143  PENITRO (superstrada Formia-Cassino)
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
site: www.parohiaortodoxagaeta.blogspot.com


Se mai slujește și la:

*TERRACINA (Biserica: San Francesco  , Via San Francesco Novo ( langa spitalul vechi) , Sf. Liturghie, 1° și a 3°  duminică din lună, orele  09.00; Acatistul și Paraclisul Maicii Domnului 1° și a 4° iar uneori si a 5 a duminică din lună orele 16.00)

 

*CASSINO (Chiesa San Michele Arcangelo in Valleluce; Comune di S. Elia Fiumerapido, FR)


 
PROTOPOPIATUL LAZIO III, SUD – EST

Preot Trifina Marius Lucian
mobil: +39 328 217 0628
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Preot Pietro (Manlio) Maddalena
mobil: +39 329 262 56 97
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Share

Facebook

 

 

Twitter

 

L'icona del giorno

 

 

Calendario Ortodosso

 

 

 

I giovani ortodossi

Nepsis

NEPSIS

 

 

 

Immagini casuali

Piacenza-Bomba-dacqua-devasta-la-provincia-200-36.jpg

La Cattedrale

construimcatedrala.ro