Sfântul Ștefan Mărturisitorul, episcop de Suroj, Crimeea, †787

El s-a născut în Capadocia şi a fost educat la Constantinopol de către Sfântul Patriarh Ghermano. El s-a retras în liniştea pustiei, trăind ascuns de lume. Un înger al lui Dumnezeu s-a arătat Sfântului Ghermano şi i-a poruncit să îl sfinţească pe Sfântul Ştefan episcop pentru cetatea Suroj (astăzi Sudak, în Crimeea), ceea ce Sfîntul Patriarh a împlinit întocmai. Sfîntul Ştefan, plin de dumnezeiasca rîvnă, a întors la Hristos pre mulţi păgîni din cetatea aceea. Pentru cultul sfintelor icoane el a luat chinuri sîngeroase de la răul împărat Leon Isaurul. El i-a prorocit împăratului reaua moarte cu care va pieri. După ce acest necurat împărat a pierit cu sunet, Sfîntul Ştefan a fost retrimis la eparhia lui, unde a hrănit cu cuvîntul lui Dumnezeu turma încredinţată lui şi unde s-a şi săvîrşit cu pace, în veacul al optulea.

Sursa:https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/12/15/15-decembrie-sf-mc-elefterie-sf-stefan-marturisitorul-de-la-suroj-sf-cuv-pavel-din-latro-sf-cuv-pardus-sihastrul-proloagele-de-la-ohrida/

A consemnat: presb. Andreea Stîngă – San Bonifacio

Căutare

Instagram

  5 X 1000

  Reportaje EORI

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Vă Recomandăm

  Numărul total de vizitatori

  10928283