Calendarul Tuturor Sfinților de peste an

și locurile din Italia unde se pot cinsti moaștele lor

(Ediția a IX-a, 200 pagini)

Pentru comenzi vă rugăm să luați legătura cu

Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului :

Via Ardeatina 1741, 00134, ROMA, ITALIA

Tel : +39 067 197 343; Fax: +39 069 028 09 40

Mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

– 2017

 

ANUL OMAGIAL AL ICONARILOR

ŞI PICTORILOR BISERICEŞTI

 

ANUL COMEMORATIV JUSTINIAN PATRIARHUL

 ŞI AL APĂRĂTORILOR ORTODOXIEI ÎN TIMPUL COMUNISMULUI ÎN PATRIARHIA ROMÂNĂ

 

Iubiți cititori şi cei care folosiți regulat acest calendar al tuturor sfinților, anul 2017 a fost proclamat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al iconarilor și pictorilor bisericești și ca An comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului, în Patriarhia Română.

Prezentul calendar, ajuns la a 9-a ediție, are presărate, la sfârșitul fiecărei luni, cuvinte ale sfinților mărturisitori și apărători ai cinstirii sfintelor icoane, precum și viețile celor mai de seamă dintre ei, numele tuturor acestor sfinți mărturisitori fiind subliniate de-a lungul întregului calendar. Au fost subliniate și evidențiate în italic și datele de prăznuire ale celor mai renumite dintre icoanele făcătoare de minuni cunoscute în Biserica Ortodoxă.Textele presărate la sfârșitul lunilor sunt menite să facă cunoscut cititorilor temeiul teologic al reprezentării și cinstirii sfintelor icoane pentru a-i ajuta să tragă mai mult folos de pe seama icoanelor pe care le au în propriile lor case și în fața cărora se roagă zi de zi.  În prezenta ediție au fost adăugate icoane ale praznicelor împărătești dar și ale altor praznice importante din an. De asemenea, și în ediția din acest an, s-au adăugat, ca și în anii precedenți, sfinții nou-canonizați și numeroase note de subsol, cu noi detalii despre viețile sfinților cuprinși în calendar și despre locurile unde se pot cinsti sfintele lor moaște.

Icoana are la temelie chipul (în grecește eikona însemnând chiar chip) Celui Care, Dumnezeu fiind, S-a făcut Om și S-a arătat nouă, învățându-ne ca, privind chipul  Său, să „stră-vedem”, dincolo de trăsăturile omenești, pe Dumnezeu. Iar pentru a putea avea privilegiul ca în fiecare generație să ne putem bucura de vederea Sfântului Său Chip, ne-a lăsat ca model al tuturor chipurilor-icoanelor Sale propriul Său chip, imprimat pe pânză, în chip minunat, atât pentru a-i aduce mângâiere regelui Edesei, Abgar, cât și pentru a-i mulțumi cinstitei Veronica pentru grija de a-I fi șters fruntea sângerândă și asudată, când Se afla El în drum spre Golgotha. Deși puțin se mai știe de originalele acestor pânze ce au suferit mai multe dispariții și regăsiri, chipul Domnului Hristos a căpătat contur și consistență atât prin continuitatea reprezentării sale iconografice de-a lungul veacurilor, cât și prin închegarea teologiei întrupării lui Dumnezeu-Cuvântul, ce stă la temelia zugrăvirii Lui, spre cinstire și contemplare.

Cel nevăzut Se face văzut nouă și a devenit reprezentabil prin întrupare. Dar reprezentarea Chipului Celui ce după fire rămâne de necuprins și de necircumscris, presupune atât din partea celor care îl pictează, cât și din partea celor care îl cinstesc în icoană, cunoașterea mai aprofundată a tainei întrupării Fiului Celui împreună-veșnic cu Tatăl și Cuvântului lui Dumnezeu. În acest sens, începutul Evangheliei după Ioan este foarte grăitor. El ne spune că: Întru început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume. Și Cuvântul trup (carne) S-a făcutși S-a sălășluit între (întru) noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Și din plinătatea Lui noi toți am luat, și har peste har. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânurile Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut. Și a mărturisit Ioan, zicând: Am văzut Duhul pogorându-Se din cer, ca un porumbel, și a rămas peste El. Și eu am văzut și am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Iată Mielul lui Dumnezeu! (In. 1, 1; 9; 14; 16; 32; 34; 36).

Pe temeiul acestei vederi și pe mărturia celor care au văzut salva Lui, precum au fost și apostolii Petru, Ioan și Iacob, pe Tabor, se întemeiază reprezentarea Chipului-icoanei lui Hristos Domnul și, prin extensie, a Maicii Domnului și a Sfinților, ca unii în care s-a împlinit Chipul cel dintâi, până la asemănarea la care a fost chemat. Astfel, în icoana Domnului sau a Sfinților, noi contemplăm Modelul șimodelele a ceea ce suntem cu toții chemați să devenim. De aceea și cinstirea sau venerația pe care o aducem icoanei nu se adresează ”obiectului” în sine, ci Celui care este reprezentat în icoană – Domnul sau celor în care s-a mântuit cel după chip, așa cum cântăm atunci când pomenim un sfânt monah sau monahie.

Icoana și reprezentarea iconografică, în general (dimensiunea vizuală a propovăduirii), împreună cu Sfânta Scriptură, imnografia și cântarea liturgică, în general (dimensiunea auditivă a propovăduirii), la care se adaugă împărtășirea cu Sfântul Trup și Sânge al lui Hristos (Euharistia, dimensiunea palpabilă a propovăduirii), constituie un TOT unitar de a cărui autenticitate și ortodoxie depinde plinătatea cu care se împărtășesc credincioșii din predania apostolică, rezumată atât de sugestiv la începutul primei Epistole Sobornicești a Sfântului Ioan Evanghelistul (cf. 1 In. 1-2).

Anul Comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului are menirea de a-i face (mai) cunoscuți, mai ales noilor generații, pe cei care, în vremea ocârmuirii comuniste atee, au trăit și au apărat credința, în ciuda prigoanelor la care au fost supuși, devenind referințe duhovnicești pentru cei din generația lor. Una dintre figurile marcante ale acestei perioade a fost Patriarhul de veșnică pomenire Justinian care a ajuns în fruntea ierarhiei ortodoxe române chiar la vremea când s-a instaurat regimul comunist ateu și a început prigoana împotriva Bisericii și a fiilor ei, clerici, monahi și mireni. Jertfa credinței lor merită să fie cunoscută și recunoscută, pentru a rămâne întipărită în conștiința generațiilor următoare ca un reper solid pe calea cea anevoioasă și încețoșată a lumii acesteia.

Veșnică să fie pomenirea tuturor celor care pentru credință au pătimit și cerească răsplată împreună cu sfinții să le rânduiască Hristos Domnul!

Cu urarea ca anul 2017 să fie plin de roade aducătoare de mântuire tuturor, și cu arhierească binecuvântare,

 

 

 

 

†Episcopul Siluan

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

 

Reședința episcopală de la Roma, la Praznicul Tăierii Împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos şi al Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, 1 ianuarie, 2017.

 

Căutare

Instagram

  5 X 1000

  Reportaje EORI

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Vă Recomandăm

  Numărul total de vizitatori

  10739313