Sfânta Împărăteasă Teodora
 
Sfânta Împărăteasă Teodora este cinstită pe 11 februarie. Aceasta, alături de împărăteasa Irina, sunt cele care au stabilit în urma sinoadelor cinstirea sfintelor icoane. Sfânta împărăteasă Teodora s-a născut în jurul anilor 810-815 în orașul Elissa dintr-o regiune a Asiei Mici numită Paflagonia. Părinții ei au fost creștini; ea a mai avut doi frați și trei surori.
Împăratul Teofil (829-842) a luat-o de soție datorită modului înțelept în care Teodora a răspuns probei la care acesta a supus-o. Sfetnicii împărătești au ales șapte fete cărora împăratul le-a dăruit câteva mere. Întrebate fiind ce au făcut cu fructele, cele șase au răspuns că le-au mâncat, pe când viitoarea împărăteasă a zis: „Cel dintâi măr este talantul pe care Domnul l-a sădit în mine, adică este fecioria mea, și aceasta ți-o închin”, „iar cel de-al doilea măr, asemenea dinarilor, va fi viitorul nostru fiu, pe care de asemenea, ți-l dau”.
S-a căsătorit cu împăratul pe 04 mai 830, și au avut șapte copii: cinci fete și doi băieți. Din cauza faptului că împăratul nu cinstea icoanele, iar împărăteasa a fost o cinstitoare a acestora, între ei au părut neînțelegeri. Teofil a emis două edicte împotriva celor care prețuiau icoanele, în 831 și în 838. L-a numit pe Ioan Grămăticul ca patriarh al Constantinopolului (837-843), el fiind un luptător împotriva reprezentărilor sfințite. Ambii vor conduce un sinod în care vor fi anatematizați cei care se închinau icoanelor.
Împăratul va muri pe 22 ianuarie 842, prigoana împotriva icoanelor va înceta, iar Împărăteasa va prelua cârma imperiului, întrucât fiul ei Mihail al III-lea era minor.
Dreptcredincioasa împărăteasă a convocat pe 11 martie 843 un sinod care s-a susținut în sediul cancelariei imperiale; va alege un alt patriarh în persoana lui Metodie, care a avut meritul de a alcătui un act oficial numit Synodicon; acesta cuprindea învățătura de credință ortodoxă și condamna toate ereziile de până atunci. Datorită faptului că în acel an data de 11 martie era prima sâmbătă din Postul cel Mare, s-a hotărât că prima duminică a Postului să fie numită Duminica Ortodoxiei.
 
Mai târziu, împărăteasa a fost silită să intre în mănăstirea Gastrion unde se va călugări. A adormit în 11 februarie 867.
 

Sursa: Crestinortodox.ro