Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Istoric, componență, activități pastorale, culturale și social-filantropice

 

Începuturile

 

Vorbind despre românii care au plecat din ţara de obârșie pentru a vieţui pe meleaguri îndepărtate, putem spune că aceştia păstrează o legătură vie cu cei de un neam şi de o seminţie cu ei tocmai prin prezenţa la biserică și, uneori, prin descoperirea sau redescoperirea Bisericii de pe meleagurile unde le este dat să trăiască. Majoritatea dintre ei au venit în Italia pentru o viață mai bună şi, văzând că aceasta nu este de ajuns pentru  a-i face fericiţi, s-au întors spre Dumnezeu, ca singurul şi adevăratul izvor al fericirii. Astfel, mulţi dintre ei au descoperit Biserica fiind în Occident şi s-au adăugat comunităţilor deja existente. Alţi români au redescoperit Biserica pe care o cunoscuseră foarte puţin în România, iar un alt număr de români au continuat să fie prezenţi în Biserică, aşa cum fuseseră şi în România sau poate chiar mult mai prezenţi şi mai conştienţi de comoara găsită.

În Italia, emigrația românească apare după crearea Statelor moderne, România prin Unirea Principatelor în anul 1859 și Italia în anul 1861. Datorită strânselor relații dintre cele două țări, neamul românesc a fost reprezentat aici de personalități notorii precum poetul diplomat Vasile Alecsandri, arheologul Vasile Pârvan, istoricul Nicolae Iorga, istoricul religiilor Mircea Eliade, scriitorul poet Gala Galaction, arheologul Dinu Adameșteanu, cântăreața Virginia Zeani și alți mulți intelectuali care, după al doilea război mondial, au rămas purtători de cuvânt ai culturii române în Italia.

Nu putem să nu amintim de faptul că în perioada interbelică, când situația României din punct de vedere economic, era mai prosperă decât cea a Italiei, mulți italieni au emigrat în România în speranța de a găsi un loc de muncă pentru o viață mai bună.  A fost prima dată în istoria modernă a României când un aflux mare de italieni a dat naștere la căsătorii mixte, mulți dintre italieni îmbrățișând în mod firesc Ortodoxia. O parte din copiii acelor italieni emigrați în România, au revenit în Italia și au devenit primii ortodocși români de după al doilea război mondial de pe teritoriul Italiei.

Prima parohie ortodoxă română în Italia a luat ființă la Roma în toamna anului 1940, cu preotul Gheorghe Tilea, dar din păcate a funcționat doar până la începutul anului 1941, când, din cauza războiului, situația din Italia s-a schimbat radical. Au trecut 34 de ani până când în 9 februarie 1975, la Milano, are loc înființarea Parohiei Ortodoxe Române Pogorârea Duhului Sfânt, care este păstorită și în prezent de Pr. Traian Valdman.

La început au fost puţine comunităţi ortodoxe româneşti în Italia. Se aflau mai ales în marile aglomeraţii urbane – Milano (1975), Torino (1979), Firenze (1984) și Bari (1983). După revoluţia din 1989, numărul românilor care au emigrat spre Italia a crescut, astfel că s-au mai format noi parohii și în alte orașe. Parohiile din Italia au aparținut de Arhiepiscopia și, respectiv din 2001, de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, având ca arhipăstori pe IPS Visarion Puiu (din 1945 până în 1964, cel care este și fondatorul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, devenită Arhiepiscopie în 1974)[1], IPS Teofil Ionescu (din 1964 până în 1975), PS Lucian Făgărășeanul (din 1975 până în 1980), IPS Adrian Hrițcu (din 1980 până 1982 ca locțiitor și apoi din 1982  până în 1992 ca și titular), pe IPS Serafim (Joantă) al Germaniei, Europei Centrale și de Nord (din 1992 până în 1998) și pe IPS Iosif (Pop), din 1998 și până în anul 2008. În iunie 2004, Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan (pe atunci episcop vicar al mitropoliei mai sus amintite, cu titlul de Marsilianiul) a fost numit episcop vicar pentru Italia unde existau, la acea vreme, 34 parohii.

 

Naşterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

 

               În 21 iunie 2007, ca urmare a propunerii adunării generale a Vicariatului Italiei întrunite în 8 mai la Gavedo, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, însărcinând pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Iosif cu organizarea ei și cu pregătirea alegerii candidaților pentru scaunul de episcop chiriarh al acesteia. În data de 19 februarie 2008, a avut loc la Paris adunarea eparhială a nou înființatei episcopii a Italiei, care a desemnat pe Preasfințitul Părinte Episcop Siluan (Șpan) ca unic candidat pentru scaunul de episcop al acesteia. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 5 martie 2008, a ales ca prim episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei pe Preasfințitul Părinte Siluan, având jurisdicţie canonică peste toţi credincioşii ortodocşi români şi moldoveni de limbă românească aflaţi pe teritoriul întregii Italii. Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan a fost înscăunat de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif (Pop) al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, înconjurat de un sobor de arhierei veniţi din România, America şi Franţa, la Praznicul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan de-Dumnezeu-Cuvântătorul şi al Cuviosului Arsenie cel Mare, joi, 8 mai 2008, în biserica Sant Anastasio a Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Antonie cel Mare din oraşul Lucca. A fost o zi de sărbătoare pentru toţi credincioşii care au venit în număr mare din toată Italia pentru a se bucura şi a mulţumi lui Dumnezeu pentru această mare binecuvântare. La eveniment au asistat şi numeroşi invitaţi de seamă din România şi din Italia.

La scurt timp după aceea, pe 18 iunie 2008, a  avut loc la Gavedo (unde se afla reşedinţa  Episcopiei de la acea vreme) prima Adunare Eparhială a nou înfiinţatei Episcopii Ortodoxe Române a Italiei. La această adunare a fost prezentată şi aprobată structura administrativă a eparhiei, şi s-au creat încă opt protopopiate (pe lângă cele două deja existente), dintre care şase cu caracter misionar (la ora actuală în Episcopia Italiei sunt 20 protopopiate). Tot atunci a fost aprobată structura permanenţei eparhiale şi au fost aleşi membrii Consiliului Eparhial (3 preoţi şi 6 mireni), precum şi cei 30 de membri (10 clerici şi 20 de mireni), delegaţi la Adunarea Mitropolitană a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale de la Paris. S-au numit, de asemenea, consilierii permanenți pentru cele 7 sectoare de activitate (la ora actuală în Episcopia Italiei sunt 8 sectoare și 2 oficii – juridic și tehnic).

Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Episcopia ortodocşilor români din Italia a dobândit în cursul aceluiași an un sediu propriu la Roma, în Via Ardeatina 1741, care constituie rodul colaborării fructuoase dintre Patriarhia Română şi Guvernul României; cele două instituţii, la solicitarea nou înfiinţatei Eparhii, făcută în numele celor peste un milion de credincioşi pe care îi are în grijă, au aprobat şi concretizat subvenţionarea aproape integrală pentru achiziţionarea sediului. La aceasta se adaugă jertfa substanţială a credincioşilor din parohiile din Italia. Aflat pe una dintre colinele Romei, într-un cadru care aminteşte de liniştea vetrelor mănăstireşti din România, în mijlocul unui frumos parc de 2,7 hectare, sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei are porţile deschise pentru toţi creştinii ortodocşi şi pentru oricine doreşte să cunoască Biserica Ortodoxă.

 Prima Sfântă Liturghie în incinta sediului a avut loc în data de 7 septembrie 2008 şi s-a bucurat de participarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif al Mitropoliei Europei Occidentale şi Meridionale de la Paris, a Preasfinţitului  Părinte Episcop Timotei al Spaniei, a preşedintelui României, Domnul Traian Băsescu, şi de participarea unui mare număr de credincioşi veniţi din Roma şi din alte părţi ale Italiei pentru a sărbători împreună acest eveniment.

 În data de 9 octombrie 2008, a avut loc binecuvântarea și festivitatea de inaugurare a sediului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de la Roma (Via Ardeatina, nr. 1741), eveniment la care au participat Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, Exarh Patriarhal, trei delegați ai Guvernului României şi peste 50 de preoți și diaconi, precum și numeroși credincioși din toată Episcopia Italiei.

                Episcopia Ortodoxă Română a Italiei este organizată la ora actuală în 24 protopopiate numărând în total 274 de parohii, 4 mănăstiri, 2 schituri, 5 paraclise episcopale și 2 centre pastoral misionare (Termoli și Bari). Episcopia Italiei are prezență și în Republica Malta și Republica San Marino. În prezent, numărul clericilor din Episcopia Italiei este de 291, dintre care 274 preoți și 17 diaconi.

            Pentru a înlesni și a intensifica activitatea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei în mai multe domenii au fost înființate sectoare de referință, fiecare având în subordine unul sau mai multe departamente. Sectoarele sunt următoarele: Administrativ-Bisericesc; Pastoral-Liturgic; Catehetic și pentru Misiune; Cultural și de Tineret; Economic și de Distribuție a Materialelor Ecleziastice;  Social-Filantropic; Mass-Media, Comunicare, Dialog și Relații Publice; Patrimoniu și Construcții Bisericești.

În data de 7 octombrie 2009, Oficiul Juridic al Episcopiei noastre a depus la Prefectura Romei documentaţia necesară începerii procedurii de Recunoaştere Juridică a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. O realizare deosebită în acest sens a fost recunoașterea juridică în anul 2011 a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de către Președintele și Parlamentul Italiei. În prezent, sunt în derulare procedurile juridice pentru obținerea Intesei cu Statul Italian.

           

            Centrul de Pelerinaje „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”

 

            O importanță deosebită o are Centrul de Pelerinaje „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei care organizează anual pelerinaje interne și externe, la cererea parohiilor din cuprinsul eparhiei. Numărul pelerinilor crește anual (aproximativ 2000 de pelerini / an), iar pelerinajele sunt organizate cu precădere la locurile sfinte din Israel, precum și la mănăstirile și moaștele sfinților în Grecia, dar și în Italia la Bari, Torino, Milano, Amalfi, Salerno, Veneția, Padova, Firenze (Florența), Loreto, Bivongi sau în Sfântul Munte Athos.

           

            Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

 

            A fost înființată Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae pentru basarabenii și bucovinenii din Bucovina de Nord, ce are ca scop pastorația creștinilor ortodocși vorbitori de limbă română din Basarabia și Bucovina de Nord aflați în Italia, prin organizarea în parohii a comunităților existente, sub jurisdicția canonică a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Pe parcursul ultimilor ani, basarabenii și bucovinenii din Bucovina de Nord aflați la muncă în Italia au căutat mângâiere sufletească și au găsit-o în sânul Bisericii. În localitățile unde lipseau sau lipsesc și în continuare parohii, Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae încearcă să găsească soluții pentru a-i putea ajuta pe frații creștini care trăiesc acolo, cu posibilitatea de a avea un loc de rugăciune pentru cei apropiați, copii sau părinți, bunici sau rude apropiate, și cu bucuria de a avea un păstor duhovnicesc în mijlocul lor. La ora actuală, numărul total al parohiilor care sunt implicate în pastorația basarabenilor și a bucovinenilor din Bucovina de Nord este de 26.

 

Mănăstirile ortodoxe româneşti din Italia

 

 În Italia, monahismul primelor veacuri creştine a fost foarte înfloritor, mai ales în partea de sud a Italiei, unde au existat multe mănăstiri bizantine, având ca vieţuitori monahi de origine greacă. La acestea se adaugă mănăstirile din jurul Romei sau din Roma, unde, pe lângă monahii de origine italiană, vieţuiau foarte mulţi monahi greci care au întemeiat aici mănăstiri ortodoxe care au dăinuit până în secolul al XI-lea şi chiar al XII-lea. După schisma din 1054, nu au mai existat mănăstiri ortodoxe la Roma, tradiţia bizantină continuând să mai dăinuie o perioadă în sudul Italiei, unde locuiau mulţi credincioşi ortodocşi de origine greacă şi în câteva mănăstiri din Roma şi din împrejurimi care au păstrat ritul bizantin, dar au trecut sub jurisdicţia papei.

 În contextul actual al existenţei românilor ortodocşi pe meleaguri italiene, s-a simţit nevoia întemeierii de mănăstiri ortodoxe româneşti, având în vedere, pe de o parte, dragostea creştinilor ortodocşi români pentru aceste sfinte lăcaşuri care pot mărturisi credinţa ortodoxă pe meleaguri străine, şi, pe de altă parte, pentru a continua îndelungata tradiţie monahicească a ţării din care ne tragem obârşia, ca şi tradiţia monahicească a Italiei primelor veacuri creştine, care a dat Bisericii mari sfinţi precum Cuviosul Benedict din Nursia, Cuvioasa Melania Romana, Cuviosul Paolin de Nola, Cuviosul Nil de la Rossano, întemeietorul mănăstirii de la Grottaferata sau Cuviosul Ioan Secerătorul întemeietorul Mănăstirii Bivongi.

Astfel, prima mănăstire ortodoxă românească  a luat naştere în anul 2007 – este vorba despre Mănăstirea Buna Vestire, care și-a deschis porțile în data de 25 martie, chiar de sărbătoarea Bunei Vestiri, și care se află în orașul Mirabella Eclano, localitate situată la 80 de km de Napoli, în provincia Avellino. Această mănăstire a luat naștere la iniţiativa parohiei ortodoxe româneşti „Sfânta Treime” de la Bari, condusă de preotul Mihai Drigă, şi a stareţului mănăstirii Crasna, din judeţul Prahova, Arhimandritul Nicodim Dimulescu. Ansamblul mănăstiresc, alcătuit dintr-o casă cu etaj şi terenul aferent, a fost donat de către un preot catolic din oraşul Napoli, don Carlo Cicala, un bun cunoscător al tradiţiei monahale româneşti, care a dorit ca pe această proprietate să ia naştere o mănăstire ortodoxă – punct de referinţă pentru creştinii ortodocşi români din Italia, dar şi punte de întâlnire între Orient şi Occident.

După înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, au mai luat naştere două mănăstiri în anul 2008. Una dintre ele este Mănăstirea Sfântul Ioan Theristis (Secerătorul) care se află în Calabria, pe teritoriul localităţii Bivongi, într-o vale sălbatică numită Vallata dello Stilaro, renumit loc de nevoinţă, unde totul vorbeşte despre monahismul bizantin de la sfârşitul celui dintâi mileniu creştin. Mănăstirea Sfântul Ioan Theristis, care este declarată Monument Național, cuprinde un complex monastic de origine bizantină, compus dintr-o biserică în stil bazilical din secolul al X-lea și câteva corpuri de chilii. Monumentul este situat în partea declarată „zona sacra” a Patrimoniului Bizantin din Valea Stilarului, fiind primul dintre edificiile restaurate dintre cele peste 40 care existau la începuturile celui de-al doilea mileniu creștin în această parte a Italiei Meridionale. Această „perlă” a Calabriei funcționează ca mănăstire de monahi, înscriindu-se astfel în continuitatea vie cu ceea ce ea a reprezentat până în urmă cu 300 de ani.

A doua mănăstire înfiinţată în anul 2008 este Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Roma, fiind o mănăstire de monahii. Mănăstirea de la Roma a luat naştere de praznicul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan de-Dumnezeu-Cuvântătorul, în 26 septembrie 2008, şi este închinată Maicii Domnului. Din mila lui Dumnezeu, este prima mănăstire ortodoxă de la Roma după separarea din secolul al XI-lea şi nădăjduim ca Maica Domnului să fie ocrotitoarea maicilor care vieţuiesc aici şi să le ajute să clădească mănăstirea atât înlăuntrul ei, prin viaţa duhovnicească, cât şi în exterior, prin ridicarea unei biserici.

Acestor mănăstiri li s-au adăugat apoi Mănăstirea Sfinții Cosma și Damian (de călugări) de la Montecorvino Rovella (Salerno) și cele două schituri: Schitul Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul  (de călugări) de la Rignano Flaminio și Schitul Sfântul Atanasie cel Mare (de maici) de la Trieste.

 

Activitatea pastoral-misionară și catehetică

 

Grija pentru educarea în tradiția ortodoxă a copiilor și a tinerilor, precum și catehizarea adulților constituie o preocupare permanentă a preoților slujitori din Italia. Astfel, acolo unde există posibilitatea, la nivel de parohie, s-au organizat Școli Duminicale pentru copii și tineri, organizați pe grupe de vârstă unde li se predau cunoștințe de credință ortodoxă, se fac cursuri de limbă română, de istorie, cultură sau de geografie. S-a constatat cu bucurie că de la an la an numărul celor care frecventează Școlile Duminicale parohiale este tot mai mare, astfel încât în prezent există un număr de aproximativ 226 școli duminicale la care sunt înscriși un număr de aproximativ 1 500 de preșcolari, 2 700 de școlari și 1 300 de adolescenți. Pentru adulți se organizează, tot la nivel de parohie, ore de Studiu Biblic și Cateheză în cadrul cărora peste 2 900 de adulți învață pas cu pas tainele Credinței Ortodoxe.

 La nivel parohial, s-au iniţiat pe lângă activităţile de predare a limbii române şi a istoriei României, de vizionare de filme cu caracter istoric și organizarea a unui fond de costume şi obiecte tradiţionale. O pildă vie sunt parohiile Torino 2 și Ladispoli care au iniţiat o echipă de dansuri populare formată din tineri. La acestea se adaugă numeroase concerte, expoziţii şi acţiuni culturale organizate de parohii la nivel local în colaborare cu autorităţile bisericeşti sau de stat.

Cateheza a fost extinsă și la nivelul parohiilor prin prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan care, cu precădere în timpul Postului Mare (Catehezele Postului), a susținut mai multe cateheze în diferite parohii din Roma și împrejurimi. Anual sunt susținute o serie de aproximativ 10 întâlniri-cateheze cu tinerii în cadrul cărora sunt dezbătute diferite subiecte de interes pentru tineri, Cateheze ale Postului, precum și conferințe tematice.

 

Implicări sociale şi caritative - activitatea Sectorului social-filantropic

 

 În cadrul Sectorului Social-filantropic al Episcopiei, în cele 5 departamente ale acestuia, au luat naștere 3 diaconii: Diaconia Sfântul Mucenic și Tămăduitor Panteleimon pentru bolnavi, Diaconia Sfântul Grigorie cel Mare al Romei pentru săraci și pribegi și Diaconia Sfintele Mucenițe Praxidia și Petronela pentru închisori.

Pentru a fi mai prezenţi în societate, s-a creat asociaţia cu caracter social de tip ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità SocialeSan Lorenzo dei romeni - Sfântul Laurenţiu al românilor, sub patronajul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, prin care să se poată iniţia proiecte sociale, la nivel naţional şi local sau internaţional (cu România), în colaborare cu alte instituţii şi asociaţii cu activitate socială.

Asociația San Lorenzo dei Romeni-ONLUS este asociația caritativă a Episcopiei Italiei și își propune să dezvolte o serie de programe și activități cu precădere în sectorul social-caritativ pentru întrajutorarea persoanelor lipsite de orice sprijin material, dar și pentru educarea copiilor români în spiritul valorilor credinței ortodoxe.

 Anual se dezvoltă proiectul numit Brațele PărinteștiI prin care sunt adoptați la distanță un număr considerabil de copii (585 în anul școlar 2016-2017) cu posibilități materiale reduse din România și Republica Moldova și sunt sprijiniți pe perioada anului școlar cu o bursă lunară în valoare de 30 de euro, bani oferiți de credincioșii din parohiile din Italia.

O filială a Asociației San Lorenzo dei romeni de la Torino distribuie zilnic pe străzile orașului pachete cu alimente și hrană caldă celor nevoiași și persoanelor aflate fără adăpost. De asemenea, duminical, în gările din Termini, Anagnina și Tiburtina din Roma, prin rotație, parohiile din cele trei protopopiate ale zonei Lazio desfășoară aceeași activitate caritativă.

Periodic se efectuează transporturi de îmbrăcăminte și alimente la diferite parohii, mănăstiri, azile de bătrâni, case de copii sau asociații caritabile din România și Republica Moldova. În 2017 s-au efectuat 24 de transporturi de îmbrăcăminte (peste 24 de tone) și 28 tone de alimente.

La sediul Episcopiei sunt mereu sprijinite financiar persoane nevoiașe, bolnave, fără adăpost sau care solicită sprijin pentru întoarcerea în România și cărora le este plătit transportul sau sunt ajutate pentru obținerea documentelor de călătorie.

Din luna februarie 2016 și-a început activitatea al Roma Centrul Social „Sfântul Alexie, Omul lui Dumnezeu și Sfântul Mucenic Laurențiu arhidiaconul”, care se află pe lângă Paraclisul Episcopal „Sfântul Alexie, Omul lui Dumnezeu” – Torre Spaccata. Aici zilnic se aduce ajutor duhovnicesc dar și material persoanelor nevoiașe din Roma și împrejurimi.

În spitalele din Roma, precum și din alte orașe din Italia, se internează un număr mare de români şi se află un număr mare de persoane care lucrează în domeniul sanitar. De aceea, s-a simţit nevoia creării unor misiuni pentru a fi mai aproape de sufletele aflate în suferinţă în spital. Astfel, a luat naștere la Roma, Diaconia pentru bolnavi Sfântul Mucenic și Tămăduitor Panteleimon.

Tot în sprijinul asistenței medicale, în cadrul Episcopiei se derulează două programe prin colaborare cu Spitalul Gemelli din Roma, și anume, programul Ragazzi in gamba prin care se acordă proteze gratuite pentru copiii bolnavi și cu posibilități financiare reduse, și programul Bunul Samarinean prin care se acordă asistență medicală gratuită (prin prezența săptămânală sau lunară a unor medici italieni în parohiile din Roma) persoanelor cu probleme grave de sănătate și fără posibilități materiale. Prin acest program, anual sunt aduși pentru operație și/sau tratament zeci de persoane din România și sunt fost ajutate în mod direct alte numeroase persoane din Italia.

La Torino a fost inaugurată în 2014 Casa Sfântului Nectarie,care este de fapt un apartament pus, pentru o perioadă temporară de timp, la dispoziția femeilor aflate într-un stadiu de boală avansată și care nu au nici un sprijin material din partea nimănui. Tot la Torino funcționează o asociație de tip „Pro Vita” și anume, Centrul de Ajutor dedicat Vieții Sfânta Filofteia (CAV). Acesta este de fapt o asociație de voluntari ce se adresează femeilor aflate în fața unei sarcini dificile sau neprevăzute și care ezită să aducă pe lume copilul purtat în pântece, oferindu-le un ajutor concret și o alternativă la întreruperea sarcinii. În anul 2015 s-a inaugurat, în Parohia Sfinții Români din Cuneo, Casa Sfintei Cuvioase Melania cea Milostivă care oferă asistență socială celor aflați în dificultate în zona în care își desfășoară activitatea parohia.

De altfel, pe tot cuprinsul Episcopiei Italiei, un număr de 179 de preoți cercetează săptămânal spitalele aflate pe teritoriul parohiei, acordând asistență religioasă bolnavilor români internați.

S-a iniţiat, proiectul „În temniţă am fost şi aţi venit la Mine” în care, începând cu regiunea Lazio, fiecare preot care are în apropiere o închisoare a cercetat duhovniceşte pe deţinuţii români.

La Roma, s-a obţinut permisul de acces a preoților ortodocși români în închisoarea Scala Coeli, în penitenciarul Rebbibia și în penitenciarul de minori Casal del Marmo, pentru ca aceștia să poarte de grijă de sufletele românilor care trec prin încercarea cea grea a temniţei. Pe tot cuprinsul teritoriului canonic al parohiilor în care slujesc, un număr de aproximativ 94 de preoți cercetează în mod regulat închisorile. În vederea unei mai bune îngrijiri a minorilor români reţinuţi pe teritoriul Italiei, s-a contactat Ministerul Justiţiei cu propunerea de colaborare cu privire la asistenţa spirituală a acestor deținuți.

În anul 2017, s-a implementat proiectul „Cărucioarele Speranței” – prin care Episcopia noastră vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități motorii, achiziționându-le un cărucior performant. Prima acțiune a avut loc pe 14 decembrie 2017 la Iași când, 13 beneficiari au primit oficial actele de donație a cărucioarelor.

Tot în anul 2017, s-a implementat, prin Departamentul pentru Săraci și Pribegi, Proiectul „Desaga Milosteniei”, în întreaga eparhie, prin care credincioșii din parohii sunt încurajați să strângă alimente neperisabile pentru a le distribui celor lipsiți și celor de pe stradă, precum și familiilor cu mulți copii și cu o situație materială precară.

Cunoscând situaţia unor familii de clerici sau de mireni, care nu au venituri suficiente, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a organizat colecte şi a acordat ajutoare sociale acestor familii pentru cazare și întreținere. De asemenea, se acordă burse pentru copiii orfani ai clericilor trecuți la Domnul din Episcopie.

Urmărind să încurajeze educaţia şi să ajute acolo unde aceasta este greu accesibilă, Episcopia noastră a sprijinit şcolarizarea, alfabetizarea şi progresul şcolar al unui număr de peste 30 de copii rom în parohiile din Catania şi Napoli.

 

 

Construcții de biserici

 

 O dată cu înfiinţarea Episcopiei, s-a lucrat mult şi la repararea sau construirea de spaţii care să servească slujirii în Biserică. După mutarea Sediului la Roma, s-au făcut numeroase lucrări de amenajare: amenajarea Parcului şi a drumului de acces de la şosea; amenajarea bisericii mănăstirii Adormirea Maicii Domnului; amenajarea Paraclisului episcopal– Sfântul Ioan Evanghelistul; amenajarea spaţiului Birourilor administraţiei eparhiale şi alte numeroase amenajări interioare.

În cei 7 ani de slujire de până acum s-au început și au fost finalizate construcțiile pentru unele biserici parohiale. Astfel, în 2014 au fost inaugurate bisericile de la Chivasso și Moncalieri urmând a se sfinți după terminarea lucrărilor de amenajări interioare. În 2015 s-au achiziționat două biserici în parohiile: Cremona și Ferrara, și respectiv trei structuri pentru amenajarea unei biserici în parohiile: Montecatini Terme, Roma 4 și Padova 2. În 2016 a fost inaugurată cripta bisericii de la Verona I, iar în luna octombrie 2016 a avut loc slujba de târnosire.  În tot acest răstimp s-au binecuvântat zeci de iconostase și s-au târnosit numeroase altare. S-a finalizat pictura la trei parohii: Luca, Marcelina și cripta bisericii din Verona I. În luna octombrie a fost sfințit altarul parohiei Camposampiero, iar în septembrie a fost sfințită biserica parohiei Cremona.

La ora actuală sunt în curs de construire bisericile parohiilor de la Venezia I, Verona I, Brescia I, Guidonia și Padova Sud (Abbano Termo). De asemenea în toamna anului 2016 s-au obținut aprobările pentru construcția capelei primului cimitir ortodox din Italia la Torino. În 2017 au avut loc lucrări importante de amenajare și renovare la 28 parohii.

Numărul parohiilor crescând, s-au continuat demersurile pe lângă episcopiile catolice şi primării în vederea obţinerii de locaşuri de cult sau alte spații de slujire; astfel, în urma cererilor de locaşuri de cult, s-au primit mai multe răspunsuri pozitive. De asemenea, s-au primit răspunsuri pozitive și în ceea ce privește obținerea de terenuri pentru construcția de locașuri de cult. La ora actuală câteva parohii pregătesc terenul pentru construcția viitoarei biserici: Pescara și Orbasano. Credincioşii români din Italia arată multă râvnă pentru construcția de biserici româneşti pe meleaguri străine, voind să se bucure ei înşişi de acestea, dar gândindu-se în acelaşi timp la generaţiile viitoare şi la misiunea care se poate face având un locaş de cult ortodox.

 

 Comunicarea în sânul Bisericii

 

 Un rol important în cadrul comunicării între preoţi şi între preoţi şi chiriarh îl au conferinţele preoţeşti, care au avut loc lunar sau bilunar în toate cele 20 protopopiate, ca şi consfătuirile la nivel local cu preoţii din regiune cu ocazia vizitelor pastorale.

De asemenea, în vederea lămuririi tuturor subiectelor şi problemelor care apar în cadrul Episcopiei şi al parohiilor, are loc anual  Adunarea Eparhială a Episcopiei Italiei în sesiune ordinară ce se desfășoară la Roma în luna februarie şi, când de câteva ori pe an Consiliul Eparhial. Tot în acest sens, săptămânal se desfășoară ședința de Permanență la care, prin intermediul unei platforme online, participă preoții consilieri și responsabili ai departamentelor episcopiei.

Vizând dinamizarea activităţii pastoral-misionare a parohiilor s-au luat mai multe iniţiative, dintre care: iniţierea proiectului de recomandări pastoral liturgice sistematice, la Duminici şi la Praznice, precum şi la slujbele specifice perioadelor liturgice ale Triodului şi Penticostarului; programul de sprijinire pastorală sistematică a preoţilor (în special a celor începători), trimiţând duminical şi la sărbători  sugestii omiletice preluate mai ales din scrierilor Sfinţilor Părinţi ai Bisericii noastre. Responsabilii pe departamente trimit sistematic diverse recomandări, sugestii și organizează întruniri de formare a clericilor. Din 2016, pe lângă sesiunea de formare a clericilor nou hirotoniți, care are loc la Roma, se organizează sistematic întâlniri duhovnicești pe o platformă online, care depășește limitele de distanță și grupează clerici care se află la sute km unii de alții.

Începând cu anul 2009, din Duminica Ortodoxiei, s-a iniţiat Procesiunea cu Sfintele Icoane la Episcopie, cu participarea Parohiilor din Roma şi din împrejurimi (anual). Tradiția a continuat anual până în 2015 când s-a decis, pentru a încuraja prezența la procesiune a cât mai multor credincioși, ca aceasta să se desfășoare în fiecare parohie, procesiunea fiind făcută, după posibilitate, pe străzile orașului sau în jurul bisericii parohiale.

Din anul 2016 s-a început tradiția ca de Bobotează să se organizeze sfințirea cea mare a apei la mare, în una din parohiile care se află în apropierea litoralului.

 În Duminica Tomii are loc la Sediul Episcopiei o slujire în sobor – cu participarea tuturor parohiilor din Roma şi din împrejurimi (anual). De acest praznic, anual participă în jur de 42 parohii şi sărbătoresc împreună peste 4 000 de credincioşi care se bucură să petreacă mai multe ore împreună, începând cu Dumnezeiasca Liturghie şi continuând cu momente de comunicare în aer liber, la umbra pinilor din parcul episcopiei.

De Înălțare, cele două protopopiate din Triveneto organizează pomenirea Eroilor Neamului căzuți în primul război mondial la unele din cimitirele din Nord Estul Italiei. În luna august, de Adormirea Maicii Domnului majoritatea parohiilor din Lazio se întâlnesc în împreună – slujire la Sediul Episcopiei pentru a prăznui hramul mănăstirii de maici.

 

Activitatea editorială

 

Unul dintre proiectele editoriale importante ale episcopiei este editarea anuală a Calendarului Tuturor Sfinților de peste an, cu locurile din Italia unde pot fi cinstite moaștele acestora. Este un proiect complex, la care se lucrează an de an, aducându-se mereu îmbunătățiri, completându-se cu noi informații despre sfinți. Tot anual sunt editate cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan și calendarele episcopale în limbile română și italiană, în mai multe formate: filă, spirală, agendă, de birou.

 Broșura Merinde pentru Suflet este un proiect care apare anual, periodic și tratează mai multe subiecte, de multe ori încercând să cuprindă informații despre tematicile teologice cărora a fost dedicat fiecare an (despre Taina Spovedaniei și a Împărtășaniei, despre Misiunea Pastorală, despre rugăciune, despre tineri, etc.). Merinde pentru Suflet este popularizată și în ediție online săptămânal.

 Revista Apostolia, publicația Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale se distribuie periodic și în Episcopia noastră, iar din 2014 apare ediția pentru Italia. Anual, zece numere ale revistei Apostolia - ediția de Italia ies de sub tipar și conțin informații despre parohiile din episcopie, dezbat subiecte teologice de actualitate, conțin o pagină adresată copiilor, rețete culinare, evenimente importante din episcopie.

De asemenea, au fost editate câteva broșuri, unele cu rugăciuni, altele tematice, cum ar fi: Cuvinte de folos și rugăciuni pentru bolnavi, Cuvinte de folos pentru vremuri de încercare, Psalmi aleși folositori la toată trebuința și Cărticică de rugăciuni. De asemenea, s-au editat mai multe broşuri, după cum urmează: Broşură cu Slujba Sfintei Liturghii (italiană); Broşură cu Slujba Tainei Sfântului Botez (română - italiană) și Broşură cu Slujba Sfintei Taine a Cununiei (română - italiană). S-a editat, pentru clerici, a doua ediție a Vademecum-ului - Îndrumător pastoral-misionar. S-a editat şi pliantul de popularizare a Frăţiei Tinerilor Ortodocşi Români din Episcopia noastră: Nepsis-Italia.  Mai sunt în perspectivă: Ghidul Ortodox al Romei care să fie spre folosul tuturor pelerinilor care merg spre închinare pe urmele sfinților și Cartea de rugăciuni (în ediție română și bilingvă).

În anul 2017 a apărut o noutate în cadrul activității editoriale a Episcopiei Ortodoxe Române, reprezentată de Agenda/Diario pentru tineri (în format bilingv, român-italian), o agendă care să îl însoțească pe tânăr pe toată perioada anului școlar și pe perioada vacanțelor, punându-i la dispoziție cuvinte din Sfintele Scripturi, învățături frumoase și îndemnuri, la care se adaugă (la rubrica „Știați că? / Lo sai che?) curiozități și lucruri interesante despre sfinți și despre lucrurile minunate din viața omului și din natura ce ne înconjoară.

Tot în anul 2017 a apărut prima ediție a Agendei creștinului, o lucrare redactată exclusiv în limba română, cu texte preluate de la diferiți Sfinți ai Bisericii noastre sau părinți contemporani, iar în zilele de Duminică și la Sărbători, s-a pus pericopa evanghelică, alături de un gând la Evanghelie (în cazul Duminicilor) sau de Troparul Sfântului sau al Praznicului (în cazul Sărbătorilor).

Toate aceste proiecte editoriale necesită multă dăruire și implicare din partea celor care participă la editarea lor, însă răspândirea lor aduce bucurie celor care le primesc și le citesc.

 

Grija față de tinerele vlăstare ale Episcopiei

 

Activitatea Departamentului pentru Tineret al Episcopiei se concretizează în organizarea de evenimente cu tinerii Frăției Nepsis, tabere și pelerinaje, cu precădere la Roma.

Pentru a fi mai aproape de tineri şi a-i implica în viaţa Bisericii, în 6 decembrie 2008 a luat naştere Frăția Tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Nepsis-Italia, luându-l ca oblăduitor pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Nepsis reunește tinerii ortodocși români aflați pe teritoriul Italiei care doresc să comunice și să colaboreze într-un spațiu organizat, în care toți să aibă posibilitatea să se implice potrivit dorinței și capacității fiecăruia. Nepsis Italia formează, împreună cu frățiile omologe din Arhiepiscopia Europei Occidentale și din  Episcopia Spaniei și Portugaliei FRĂȚIA Nepsis a Tinerilor ortodocși din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale. În plus, pentru a le vorbi despre Biserică într-un limbaj mai apropiat lor, s-a iniţiat proiectul „Hristos împărtăşit copiilor” şi s-a continuat programul de cateheză duminicală în toate parohiile care dispun de spaţiile adecvate pentru aceasta. S-a iniţiat proiectul „Tineri pentru Tineri” prin care fiecare tânăr din biserică este îndemnat să dea câte un pliant de prezentare a Frăţiei Nepsis-Italia, unuia sau mai multor tineri care nu vin la biserică. De asemenea din 2015 e în derulare proiectul „Tineri pe urmele Sfinților” prin care parohiile organizează pelerinaje cu tineri la locurile importante de închinare din Italie și nu numai.

În acest fel, mai multe parohii au organizat pelerinaje ale tinerilor la locuri sfinte: catacombe, moaştele sfinţilor din marele orașe precum Roma, Milano, Venezia, Ravena, Amalfi, Salerno și Bari, dar și la mănăstirile din Episcopie, mai ales la Bivongi. În perioada vacanţei de vară, mai mulţi copii din şcolile parohiale din Italia au participat în Tabăra de tradiţie şi spiritualitate ortodoxă Neamţ și Tismana, organizată de MOREOM, tabără organizată pentru a oferi copiilor români din diasporă posibilitatea de a cunoaşte tradiţiile şi identitatea culturală, lingvistică şi religioasă a poporului nostru. În ultimii ani au fost organizate mai multe tabere de vară și de iarnă pentru copiii și tinerii din cadrul parohiilor la nivelul de episcopie. Întrucât numărul participanților a crescut anual, se organizează tabere atât la nivel de protopopiat, cât și la nivel de parohie, acolo unde  există această posibilitate. În anul 2015, pe teritoriul Italiei au fost organizate 12 tabere de vară și 3 de iarnă cu participarea a peste 600 de copii, iar în anul 2016 au fost organizate 22 de tabere cu o participare de peste 1300 de copii. În cadrul acestor tabere sunt organizate ore de cateheză, program de rugăciune dimineața și seara, participarea la Sfânta Liturghie, drumeții și diverse ateliere tematice de limbă română, de pictură, de toacă, jocuri și concursuri sportive. La o parte din aceste tabere copiii au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor, chiar și pentru câte o zi pe Preasfințitul Părinte Episcop Siluan sosit în vizită pentru a-i încuraja. Fiecare tabără s-a finalizat cu acordarea de diplome de participare și cu promisiunea fiecăruia că va participa și anul viitor. Mulți dintre copiii participanți au descoperit acolo mai profund credința și au înțeles că mai sunt și alți tineri asemenea lor, acest lucru fiind încurajator pentru asumarea cu mai multă seriozitate a trăirii autentic ortodoxe.

Pe 6 decembrie 2009, s-a desfăşurat la Roma întâlnirea tinerilor Nepsis Italia, pentru sărbătorirea unui an de la înfiinţare. De atunci, anual se sărbătorește aniversarea Frăției Nepsis prin participarea tinerilor la Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Siluan și printr-o serie de activități sau ateliere desfășurate pe parcursul zilei de sărbătoare. Pe 6 decembrie 2015 s-a organizat la Roma aniversarea a 7 ani de la înființarea Frăției Nepsis, eveniment de amploare cu o participare de 1200 de tineri, la care a avut loc o tombolă pentru copii, un concurs de prăjituri pentru tinerele  gospodine, un concert de colinde susținut de corurile de copii și tineri ale diferitor parohii, precum și de corurile de preoți, deja consacrate ale episcopiei noastre.  

În pragul Naşterii Domnului, s-au organizat programe literare, de poezie, sau colinde, cu copiii şi tinerii din parohii. De altfel, precizăm că în 2013 a avut loc prima ediție a Festivalului Colindul Sfânt și Bun la care au participat coruri de tineri și copii ai câtorva din parohiile din Italia.

O particularitate a Episcopiei noastre este organizarea anuală, începând cu 2009, a Festivalului Bucuriei adresat tuturor copiilor și tinerilor din eparhie.  Între 30 – 31 mai 2009, a avut loc prima ediţie a Festivalului Bucuriei, al tuturor copiilor şi tinerilor, la Sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, festival la care au fost prezenţi, în cele două zile, peste 400 de copii şi tineri veniţi din parohii de pe tot cuprinsul Italiei. Au fost două zile de adevărată bucurie pentru toţi cei prezenţi, de la mic la mare au participat la spectacole de folclor sau de recitare de poezie şi, ceea ce este mai important, au avut prilejul să se cunoască şi să-şi vorbească tineri şi copii români venind din diferite regiuni ale Italiei. Întrucât în decursul anilor Festivalul Bucuriei s-a dezvoltat tot mai mult, în prezent se organizează mai multe etape ale acestuia, la nivel parohial, protopopial și culminează cu etapa finală care se desfășoară în duminica Tuturor Sfinților, la sediul Episcopiei de la Roma. Festivalul se desfășoară parcursul a două zile și au loc activități sportive (fotbal, tenis, baschet, tenis de masă) și artistice (pictură, gravură, desen, cântare vocală și instrumentală, dans, teatru și poezie), finalizate cu festivitatea de înmânare a diplomelor și a cupelor. În parohii, se organizează frecvent activități de Ziua Copilului, de Sfântul Nicolae, la începerea vacanțelor școlare, diverse activități catehetice spectacole de muzică şi poezie religioasă prezentate părinţilor şi altor membri ai parohiilor.

 

Activitatea culturală 

 

În anul 2009, a fost iniţiat proiectului „Zilele Portului Popular Românesc” – manifestare ce este organizată în fiecare an la Roma, dar și în teritoriu, cu participarea reprezentanţilor din toate parohiile din Italia. Zilele Portului Popular Românesc se organizează anual în duminica Sfinților Români în fiecare parohie, prilej cu care credincioșii vin la biserică îmbrăcați în portul popular românesc purtând astfel mai departe tradițiile autentice și fiind totodată mărturie pentru frumusețea și delicatețea poporului român.

Din 2013 are loc anual organizarea Festivalul de Colinde și Tradiții Creștine de iarnă (la nivel parohial și protopopial) – Colind Sfânt și Bun. Din anul 2015 s-au lansat două noi evenimente culturale la nivel eparhial: Zilele Limbii Române, cu organizarea primului concurs de creație literară – Slovă Românească; și Festivalul Dor de Eminescu.

Din anul 2014, a devenit deja o tradiție ca în Duminica Tomii, când toate parohiile din Lazio și împrejurimi se adună la sediul Episcopiei pentru împreună-slujire, să se organizeze Festivalul Bucuria Învierii, ocazie cu care copiii parohiilor prezintă cântece și poezii legate de praznicul Învierii Domnului.

Printre alte activităţi demne de amintit, este şi organizarea de cursuri de muzică psaltică pentru cei interesaţi, susţinute de parohia Roma II și Roma III. De asemenea, în multe parohii s-au format coruri parohiale pentru adulți și pentru copii dintre care unele careu au realizat și mai multe CD-uri cu diverse cântări, dintre care amintim corurile parohiilor – Torino II, Venezia I și Piacenza.

În cadrul Episcopiei  își desfășoară activitatea două coruri preoțești, unul polifonic, „Grupul Sfântul Roman Melodul” condus de părintele Gavril Popa și unul psaltic, „Grupul Psaltic Sfântul Dionisie Exiguul” condus de părintele Marian Jianu, coruri care participă la evenimentele importante din viața Episcopiei, asigură frumusețea cântărilor de la strană în momentele de împreună-slujire, reprezintă Episcopia la diferite evenimente culturale și religioase la care este invitată sau susțin concertele anuale de colinde din postul Crăciunului. Sunt, de asemenea, pe cuprinsul Episcopiei, parohii care au propriile coruri formate în jurul stranei și care susțin la rândul lor concerte de colinde în parohii sau în protopopiat, iar unele din acestea au înregistrări audio de colinde.

 

 

            În luna mai a anului 2016, a avut loc la Roma Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale cu participarea a peste 600 de membri, clerici și mireni, reprezentanți ai parohiilor și mănăstirilor din cele trei eparhii ale Mitropoliei. Tot în  luna mai a avut loc la Roma și Congresul Frăției Nepsis MOREOM, care a întrunit câteva sute de tineri din cele 10 țări ale Mitropoliei, ce s-au bucurat timp de 3 zile de diverse activități, conferințe duhovnicești, ateliere tematice și vizitarea Romei pe perioada șederii în Italia.

 

*

 

În prezent, după aproape zece ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale revărsate peste Episcopia noastră și pentru tot ce s-a înfăptuit şi ne dorim cu toţii să continuăm lucrarea mântuitoare de slujire a lui Dumnezeu în Biserică.

 

 

 [1] La 2 decembrie 1945, venit din Tirolul Austriei, mitropolitul Visarion Puiu se aşeza la mănăstirea Maguzzano, de lângă Verona, care aparţinea congregaţiei „Săracii slujitori ai Divinei Providenţe“. Şederea mitropolitului în căutare de un refugiu care să-l ferească de şicanele agenţilor regimului comunist de la Bucureşti era aprobată de însuşi papa Pius al XII-lea. Evenimentele politice care se succedau în ţară l-au convins pe vlădica Visarion că instalarea regimului comunist putea ajunge de durată, astfel încât, în iunie 1947, mitropolitul a fost nevoit să se refugieze în Elveţia neutră.

 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

Instagram

  5 X 1000

   

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   

   

  Numărul total de vizitatori

  11819164