Duminica Ortodoxiei – Duminica împreună-vederii

 

După lectura Evangheliei din Duminica Ortodoxiei, prima Duminică din Sfântul și marele Post, putem face câteva reflecții.

 

Verbul ”a vedea” este folosit de mai multe ori de către evanghelistul Ioan:

 

”Filip i-a zis (lui Natanael): vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către El... te-am văzut când erai sub smochin... Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea... de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului. ”

 

(Și versiunea greacă: Λέγει αὐτῷ Φίλιππος, Ἔρχου καὶ ἴδεεἶδενὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν...  ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν, εἶδόν σε... Ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; Μείζω τούτων ὄψει...  ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.)

În greacă, verbul  ὁράω are sensul primar acela de a vedea, dar înseamnă și a percepe, a realiza. Adică vino și percepe, realizează că L-am descoperit pe Mesia, am aflat plinirea așteptărilor noastre.

 

Este vorba desigur de o împreună-vedere, împreună-percepere: a oamenilor între ei, a oamenilor de către Dumnezeu, a lui Dumnezeu de către oameni. Este scara ce urcă spre cerurile ce acum s-au deschis și comunică prin Hristos mai mult ca niciodată cu oamenii. Iar oamenii sunt împreună-devenirea întru icoane după chipul și asemănarea Făcătorului, a Icoanei desăvârșite. Ca să tinzi către devenirea întru icoană, trebuie să ai permanent modelul în față, numai așa vei ști pe Cine să imiți și Cui să Îi urmezi. Și nu poți să tinzi singur, trebuie să tinzi din mijlocul unui model comunitar și comunional, care este Biserica. ”Spunând că vor vedea îngeri mergând în sus și în jos peste Fiul Omului, adică slujindu-I și împlinind poruncile Lui, spre mântuirea celor ce vor crede, zice că atunci se va arăta cel mai mult ca fiind Fiul lui Dumnezeu după fire. Căci puterile spirituale nu-și slujesc unele altora, ci lui Dumnezeu.” (Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, EIBMBOR, 2000,  p. 156). Îl vedem arătându-Se ca Fiul lui Dumnezeu, ”Stăpânul și centrul mântuitor și îndumnezeitor al creației nevăzute și văzute.” (nota 268 din același volum, de pr. D. Stăniloae, p. 156).

 

Vedem cum și apostolii se redescoperă unii pe alții, descoperindu-L simplu, din prima clipă, pe Hristos ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Ei se cheamă unii pe alții la imaginea Icoanei desăvârșite, a cărei lumină au primit-o instantaneu în inimi și de care nu s-au îndoit nici o clipă. Cinstea și închinarea icoanei urcă așadar la Acela al Căruia este chipul (cf. Canonului din Triod, cântarea a 8-a), creându-se o comunicare instantanee între Hristos și apostolii Săi. Nu mai poți să rămâi omul de dinainte odată ce L-ai văzut pe Hristos, începe transformarea profundă și delicată, începe urcușul spre mântuire și îndumnezeire al umanului. Și nu poți să faci abstracție de aproapele tău în acest urcuș, cu el împreună vei urca; depinde și de tine, cel ce ai aflat credința, dacă și el va veni să vadă, așa cum l-a chemat Filip pe Natanael.

 

Duminica Ortodoxiei este momentul re-amintirii, re-descoperirii veșnice: cine suntem, încotro mergem, cu Cine mergem, la Cine privim, pe Cine trebuie să vedem. Este lecția de recapitulare fundamentală și identitară pe care o facem cu ajutorul mijlocului mediatic cel mai propice: icoana. Așezată în fața clasei-Biserică, pentru a sorbi cu sufletul lumina ei infinită ce izvorăște din prototipul ei: Iisus Hristos, Dumnezeu și omul. Ochii fizici, vederea,  transmit imaginea icoanei sufletului omenesc, continuând nașterea din nou a omului începută la Botez, pătrunzându-l și ridicându-l continuu pe această scară către cer prin intermediul energiilor necreate care izvorăsc din prototip. 

 

pr. Octavian Schintee

Căutare

Instagram

  5 X 1000

  Reportaje EORI

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Vă Recomandăm

   

  Numărul total de vizitatori

  11182792