Sfântul Pimen iconarul - 3 noiembrie †1610

Sfântul Cuvios Pimen s-a născut în cetatea Sredeț, Sofia de astăzi, din părinți binecredincioși, în ziua praznicului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. La nașterea sa, tatăl său a întins masă bogată pentru toți săracii din cetate și a împărțit jumătate din averea sa acestora. Pruncul Pavel (numele primit la botez) creștea în evlavie și curăție și ajungând la vârsta de 12 ani, rămase orfan de tată. Întrucât mama sa făcuse făgăduință că-l va da în slujba lui Dumnezeu, îl trimise pe Pavel la părintele ei duhovnicesc, iconarul Toma,  pentru a deprinde scrierea, citirea, cântarea și zugrăvirea de icoane. Trecând părintele său la Domnul, tânărul Pavel luă drumul către Sfântul Munte Athos, rămânând la mănăstirea Zografu. După o vreme de ucenicie, tânărul Pavel a fost tuns în cinul monahal, primid numele de Pimen, iar mai apoi primi și hirotonia întru diacon și preot (fără voința sa). Sfântul petrecea în rugăciune, împlinindu-și ascultările fără de cârtire, cu multă jertfă, smerenie și supunere. A slujit la trapeza mănăstirii, a fost citeț, iconom, bucătar, neoprindu-se însă de la zugrăvirea sfintelor icoane. Astfel petrecând, Sfântul s-a făcut iubit și cinstit nu numai de frații din mănăstirea sa ci și de monahii din întreg Sfântul Munte. După acestea, Sfântul Pimen a petrecut 15 ani în loc pustnicesc, în post, rugăciune și vărsare de lacrimi, mergând în mănăstirea sa doar pentru a se împărtăși cu Preacinstitele lui Hristos Taine. Când Sfântul ajunse la vârsta de 55 de ani, în apropierea praznicului Sfântului Gheorghe, i s-a arătat Sfântul Gheorghe și i-a spus că voia Domnului este ca el să se întoarcă în pământurile natale pentru a întări locuitorii în credință, pentru a înnoi bisericile și a ridica mănăstiri. Și luând Sfântul Pimen pe ucenicul său Pamfilie, a plecat cătrea patria sa și acolo a ridicat 300 de biserici și a înnoit 15 mănăstiri, zugrăvindu-le cu minunate fresce pe care le-a pictat cu mâna sa și dându-le rînduială de viețuire după Mănăstirea Zografu.

Apropiindu-se trecerea sa la Domnul, i s-a arătat Sfântul Gheorghe și l-a înștiințat de ziua morții și îngropării sale, 3 noiembrie. Sfintele sale moaște se găsesc în mănăstirea Suhodolska, din eparhia Vidinului.Este cinstit ca ocrotitor al pictorilor bulgari.

 

Sursa: Viața făcătorilor de minuni de la Zografu: Sfântul Cosma, Sfântul Pimen iconarul
Editura Sophia, 2012

A consemnat: presb. Andreea Stîngă – San Bonifacio

Căutare

Instagram

  5 X 1000

  Reportaje EORI

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Vă Recomandăm

  Numărul total de vizitatori

  10922428