Calendarul Tuturor Sfinților de peste an

și locurile din Italia unde se pot cinsti moaștele lor

(Ediția a V-a, 176 pagini)

Pentru comenzi vă rugăm sa luați legătura cu

Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului :

Via Ardeatina 1741, 00134, ROMA, ITALIA

Tel : +39 067 197 343; Fax: +39 069 028 09 40

Mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

 

CUVÂNT ÎNAINTE

 

Să facem din timpul vieții noastre timp al curățirii și al sfințirii!

 

 

Iubiți cititori și folositori ai acestui calendar,

 

Având în vedere că anul 2014 a fost proclamat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An Omagial Euharistic al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii, ediția din acest an a Calendarului tuturor sfinților de peste an are presărate, printre mulțimea de sfinți pe care îi cuprinde, texte ale Sfinților Părinți ai Bisericii care ne lămuresc foloasele Spovedaniei și Împărtășaniei. Acest eveniment din Patriarhia Română este evidențiat, așa cum se poate observa, și pe coperta din față a calendarului, prin reprezentarea împărtășirii apostolilor.

Acest An Omagial Euharistic constituie pentru noi un prilej de a ne aprofunda atât conștiința păcatului și necesitatea spovedirii sau mărturisirii lui la preot, în vederea iertării, cât și conștiința de membre ale Trupului lui Hristos care, pentru a-și păstra vivacitatea, au nevoie vitală să fie irigate cu Sfântul Sânge al Celui care S-a făcut om pentru a ne putea face pe noi părtași dumnezeirii Sale, prin Harul Duhului Sfânt.

Dacă educația noastră cu privire la păcat ni l-a asociat cu ”vina” și cu ”vinovăția”, e bine de știut că păcatul este tot ce merge împotriva firescului pe care ni l-a revelat Domnul Hristos, la nivelul gândului, al vorbei și al faptei. De multe ori, însă, la o primă cercetare, nu ni se pare ”a avea păcate”, așa cum se aude adesea la spovedanie. În acest caz trebuie să înțelegem că avem o problemă de ”vedere” asemenea persoanei care spune că nu este praf pe mobilă, neobservând că există o peliculă fină dar reală de praf care s-a depus puțin câte puțin… Cauza acestei probleme de ”vedere” se datorează faptului că ”ferestrele” simțurilor noastre sufletești au devenit opace, asemenea unui parbriz sau a unui geam nespălat multă vreme și prin care nu se mai disting detaliile ci doar formele lucrurilor. ”Produsul” cu care e bine să începem să ne ”curățim” ferestrele simțurilor sufletului este Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelie, din Epistole sau din Psalmi, fără să excludem și celelalte cărți ale Vechiului și Noului Testament. La aceasta e bine să adăugăm și o lectură permanentă ”de-suflet-folositoare”, de simțuri curățitoare. Orice lectură inspirată de Dumnezeu, de la Părinții Bisericii, care hrănește sufletul este binevenită, căci  ”nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Mt. 4, 4).

De aceea, pentru a înțelege și mai ales pentru a simți tot mai adânc și concret ce este de fapt păcatul, e necesar să ne aprofundăm tot mai mult propria relație personală cu Domnul Hristos, îndreptându-ne gândul spre El, citindu-I și gustându-I Cuvântul, ca apoi să găsim cuvinte potrivite pentru a-I vorbi în rugăciune. Convorbire cu Dumnezeu nu face altceva decât să ne reașeze în raportarea firească la Dumnezeu cel Viu și prezent, petrecând împreună cu noi ”în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor” (Mt. 28, 20). Dar pentru că suntem adesea ca niște copii mici neștiutori în ale vorbitului, avem nevoie de ”îndrumare” în ce privește grăirea cu Dumnezeu. Și așa cum citirea Cuvântului lui Dumnezeu ne înzestrează cu ”vocabularul” adecvat convorbirii cu El, cărțile de rugăciuni ne pun la dispoziție ”modelele” folosite de înaintașii noștri, încă din primele veacuri, pentru a chema pe Dumnezeu în ajutor, pentru a-I cere iertare, pentru a invoca mila Sa asupra celor din jur și pentru a-L lăuda și a-I mulțumi pentru toate darurile pe care le revarsă peste noi. Iar pentru rugăciunea noastră cea ”de toată vremea” avem la îndemână rugăciunea cea mai scurtă și, în același timp, mai puternică: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Ea se poate rosti ”în toată vremea și în tot locul”, atât pentru sine, cât și pentru alții (specificând numele persoanei sau), rostind-o la plural: miluiește-ne pe noi.

Dar ne spune Sfântul Apostol Pavel: ”Credința fără fapte moartă este” (Iacov 2, 20). De aceea, creștinul adevărat nu rămâne niciodată doar la ”gândit” și la ”citit”. Cel ce se socotește pe sine ”credincios” ia aminte la sine și în jurul său pentru a nu pierde vreun prilej de a face binele, ”exersându-se” a face celor din jur ceea ce Domnul ne îndeamnă să facem: ”Ceea ce voiți să vă facă vouă oamenii, așa să le faceți și voi întocmai” (Mt. 7, 12), așa cum învață în Predica de munte (în capitolele 5, 6 și 7 din Evanghelia de la Matei). Acest lucru este minunat, dar nu este atât de ușor cum pare la început de drum pe calea credinței. De aceea Domnul ne avertizează pedagogic: ”căci fără Mine nu puteţi face nimic” (In. 15, 5).

Pentru a avea, așadar, puterea necesară de a urma Domnului, este vital să rămânem legați de El precum mlădița de butucul viei! Tragedia este că, în foarte multe dintre cazuri, nu mult după Botez (adică după trei duminici de neîmpărtășire cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului), majoritatea dintre noi ne-am ”despărțit” de Cel cu Care ”ne-am unit” prin Botez, devenind ca un mădular neirigat cu sânge, a cărei simțire față de Trup și față de sine, ca ”mădular al lui Hristos”,  s-a slăbit tot mai mult, revenindu-și doar puțin, cu ocazia împărtășirilor sporadice, ”de patru ori pe an sau o dată, la Paști”, așa cum ”comod” și ”tradițional” ne-am obișnuit…

E bine și de neapărat folos să înțelegem că de credincioșia (”fidelitatea”) noastră față de ”unirea cu Hristos”, prin Botez, depinde apartenența noastră reală la Trupul Lui care este Biserica și statutul nostru de ”mădulare vii”, simțitoare și dătătoare de rod, ale Celui care ne-a făcut ai Lui și ne-a curățit de moștenirea cea păcătoasă și muritoare a înaintașilor, întemeind în noi Luiși Altar izvorâtor întru viață veșnică. Iar aceasta se traduce concret prin nelipsirea de împărtășirea cu Sfintele Taine mai mult de trei duminici la rând, așa cum ne poruncesc Sfintele canoane ale Bisericii (Canonul 9 apostolic, 2 de la Antiohia – anul 431, 11 de la Sardica – anul 433, 80 de la Sinodul VI Ecumenic – din 680). Dacă nu am ajuns încă la această bună și mântuitoare rânduială, atunci aceasta să ne devină ”obiectiv prioritar” pentru Anul 2014, spre a noastră împlinire și folos, ca să ne regăsim firescul de mădulare vii ale Trupului Celui Viu.

Textele Sfinților Părinți lămuritoare ale foloaselor împărtășirii cu Sfântul Trup și Sânge al lui Hristos pe care le aminteam la început, vă vor ajuta să vă aprofundați propria viață creștinească și să aflați rosturile adânci ale legăturii de ”Trup” și ”Sânge” pe care o avem cu Fiul lui Dumnezeu Cel Viu.

Cert este că foloasele împărtășirii cu Trupul și Sângele Domnului Hristos nu se limitează la cel care se împărtășește, ci ele privesc unitatea dintre soți (care întemeiază cununia lor ”pe Hristos și pe Biserică”) și a familiei, în general, unitatea obștilor mănăstirești sau parohiale și, nu mai puțin, unitatea întregii Biserici. Dar unitatea începe sau se sfârșește cu și în mine. Așadar, dacă suntem bântuiți de dezbinări, atât în familie, cât și în societate, știm că rezolvarea se află la Cel Care ne-a unit pe toți cu El, prin Botez, însă de noi depinde dacă dorim să păstrăm, în noi și unii cu ceilalți, ”unitatea Duhului, întru legătura păcii” (Ef. 4, 3). Iar calea pe care ne-a lăsat-o Domnul și care cuprinde în mod ”concentrat” TOT ceea ce El a predat apostolilor, pentru noi și a noastră mântuire, este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Învățându-ne să tragem din ce în ce mai mult folos din participarea noastră la Liturghia duminicală, trecând treptat, cu bună călăuzire de la preotul nostru duhovnic, de la stadiul de ”spectatori” la cel de ”participanți activi”, vom vedea îndepărtându-se de la noi toată răutatea, vrajba sau îndemnurile spre dezbinare, și crescând buna înțelegere, pacea și unirea dintre noi.

Anul 2014 este și An Comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni. În urmă cu 300 de ani, Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, al Țării Românești, împreună cu fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu Ianache Sfetnicul au fost decapitați la Constantinopol, sub domnia Sultanului Ahmen al III-lea (1703 - 1730), primind cununa muceniciei. De aceea, în ziua de 16 august, la pomenirea Sfinților Brâncoveni, s-a adăugat viața lor, precum și Troparul și Condacul prăznuirii lor. Iar pe coperta din spate a calendarului veți găsi și un medalion cu icoana Sfinților Brâncoveni.

Pentru a vă da posibilitatea celor care doriți să urmăriți ciclul liturgic al Duminicilor și Praznicelor și pentru a putea cinsti cât mai ”personalizat” pe sfinții prezenți în acest calendar, la sfârșitul acestei ediții s-au pus troparele Învierii, după glasurile de rând, troparele Praznicelor Împărătești, precum și modele de tropare ce pot fi adaptate și folosite la cinstirea diferitelor categorii de sfinți: ierarhi, mucenici, cuvioși, etc. Iar pentru a vă putea bucura de dulceața scripturilor de fiecare zi, s-au semnalat nu doar citirile apostolului și evangheliei fiecărei zile, ci și textele legate din ajunul Praznicelor și din perioada Postului Mare.

Astfel, fiecare zi își va păstra rostul mântuitor pe care Dumnezeu i-l dă, făcând să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi, ne mai lăsând timpul pe care El ni-l dăruiește doar să ”treacă” peste noi, ci prefăcându-l în timp care se ”preface” prin noi întru veșnicie.

Urmând ”dreptarul” descris mai sus, nu facem altceva decât a urmacalea sfinților, cale bătătorită și udată cu lacrimi și uneori cu sângele celor pe care îi găsiți în acest calendar și ale căror Sfinte Moaște se află adesea în apropierea noastră, putându-le cinsti și putând cere ajutorul și mijlocirea acestor sfinți înaintea Tronului Ceresc.

Cu părintești urări și binecuvântări, la început de an calendaristic,

 

 

Episcopul SILUAN

 

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei