“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Pelerinaj la locurile sfinte parohiile Legnago și Loreggia

 

Din mila lui Dumnezeu în perioada 15-22 Noiembrie 2018, parohiile din Legnago și Loreggia, au organizat împreună un pelerinaj în Țara Sfântă. Astfel, am fost învredniciți de Bunul Dumnezeu, până să ne închinăm în biserica Sf. Gheorghe din Lida, ce cuprinde mormântul sfântului.

În 16 noiembrie ne-am închinat sfintelor moaște ale Sfântului Ioan Iacob Hozevitul la Mănăstirea din Valea Hozevei, apoi ne-am închinat în biserica ridicată în amintirea întâlniri lui Zaheu cu Mântuitorul, apoi am fost la râul Iordan și la mănăstirea Sf. Gherasim de la Iordan.

În 17 Noiembrie ne-am închinat în biserica Nașterii Domnului din Betleem, în mănăstirea Sf. Sava și în mănăstirea Sf. Teodosie, apoi am participat la Sf. Liturghie în biserica Sf. Mormânt.

În zilele ce au urmat, ne-am închinat la locul Schimbării la Față al Mântuitorului Hristos, în Grădina Ghetsimani,   pe muntele fericirilor, în Capernaum, la locul arătării după Sfânta Înviere, de la marea Tiberiadei, în Nazaret la locul Buneivestiri.

Nu puteam de asemenea să nu ne închinăm la Mormântul Maicii Domnului, la locul cinstitei sale Adormiri, la locul Cinei celei de Taina, la puțul lui Iacov din Samaria, precum și în alte locuri importante ce fac parte din istoria Mântuirii noastre.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne învrednicească în continuare de darurile Sale cele bogate!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate !

 

 

Pr. Daniel