"Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri." (Giovanni 13, 34)

Adunarea preoţilor din Protopopiatul Triveneto II

Joi, 8 martie 2018, la Parohia „Sfinţii Doctori fără de Arginți Chir și Ioan” (31 ian) din Camposampiero a avut loc cea de-a doua întâlnire protopopială a preoţilor din Protopopiatul Triveneto II, prilej cu care Preacucernicul Părinte Protopop Gabor Codrea de la Parohia „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Verona a susţinut conferinţa cu titlul „Biserica – Maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea etnică şi a limbii. (Mihai Eminescu)”, temă care se încadrează în firul roşu al conferinţelor ce marchează Anul Omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918. În cadrul acesteia, părintele  protoiereu a subliniat rolul important pe care Biserica, prin membrii ei clerici şi mireni, l-a avut în pe de o parte în formarea culturii şi spiritualităţii poporului român, iar pe de altă parte în obţinerea  şi păstrarea unităţii de limbă şi neam a românilor de pretutindeni. Astfel, s-a demonstrat prin exemple extrase din diferite perioade ale istoriei  legătura strânsă între Biserică şi neam şi contribuţia imensă pe care preoţii şi ierarhii Bisericii au avut-o la crearea şi menţinerea identităţii de patrie şi neam a poporului român, atrăgându-ne atenţia asupra datoriei morale a fiecăruia dintre noi de a transmite mai departe credinţa şi limba strămoşească, lucru greu de împlinit mai ales în cazul Bisericii din diaspora.

Totodată, la această adunare protopopială s-au abordat şi alte teme cu caracter organizatoric şi pastoral legate de evenimentele viitoare din viaţa Eparhiei.