"Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri." (Giovanni 13, 34)

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Prodromiţa” la Parohia „Sfânta Cruce” – Torino 2

Cu ajutorul lui Dumnezeu, de sărbătoarea închinată Maicii Domnului Prodromița, în biserica Sfânta Cruce din Torino, unde se păstrează o copie fidelă a acestei icoane, s-a adus cinstire Ocrotitoarei tuturor creștinilor, prin săvârșirea, în ajunul praznicului a Vecerniei Mari cu Litie, iar a doua zi a Utreniei și Sfintei Liturghii.Credincioșii care au participat la slujbă, s-au rugat  Maicii Vieții pentru izbăvire din necazuri, sănătate și să le fie mijlocitoare pe calea mântuirii.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Părintele Gabriel Burcescu le-a vorbit celor prezenți despre Chipul nefăct de mână omenească al Prodromiței, subliniind faptul că încă de la început și până în zilele noastre, multe minuni a săvârșit tuturor celor care cu credință cu dragoste și cu evlavie au alergat la ajutorul Ei.

"Prea Sfantă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, pururea Fecioară Marie, protectoarea și apărătoarea noastră, cerem a Ta nebiruită apărare. Împărateasa Cerului și a pământului, ceea ce ai cu dreptate numele de "Prodromița", adică inainte-mergătoare, întărește-ne întru lucrarea faptelor bune și ne du de mână întru Împărăția cea cerească. Povațuiește-ne pe noi, toți drept credincioșii creștini, spre a vedea și veșnic a ne îndulci de mărirea Fiului Tău și Dumnezeul nostru, că Binecuvântată și Prea Proslăvită ești, în vecii vecilor. Amin."

 

                                                                                                                                                       Pr.Gabriel Burcescu

 

 

Ricerca

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

 
 

Apostolia

Reportage EORI

 
 

Calendario ortodosso

Buona parola

Numero di visitatori

2717657