"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

Sărbătoarea Schimbării la Faţă -  Parohia Ortodoxă Română din Ancona

Schimbarea la Fată este sărbătoarea care amintește de minunea petrecută pe muntele Tabor. Domnul Iisus Hristos urcă pe munte împreună cu mucenicii: Petru, Iacob si Ioan ca să se roage. Vedem esența vieții Domnului care a fost trimis pe pământ pentru a ne deschide drumul către Tatăl, învățându-ne că rugăciunea este cea prin care obținem iertarea, pacea, energia, vindecarea. Icoana Schimbării la Fată a Domnului este extrem de profundă. În centru reprezentării este Iisus cu vesminte albe, iar în jurul Lui, lumina care iradiază din El este întunecată și ne trimite la ființa lui Dumnezeu, care este necunoscută omului. Harul, ca energie necreată poate fi împărtășit, dar natura divină rămâne inaccesibilă ființei umane. La picioarele lui Hristos, căzuți cu fetele la pământ, sunt ucenicii Petru, Iacov și Ioan, ei au văzut slava lui Dumnezeu. În icoană, de-o parte si de alta a lui Iisus, cu evlavie si cuviință, sunt prezenți Moise și Ilie, ei erau reprezentanți ai Legii și ai proorociilor Vechiului Testament. Prezenta lor dovedește: că Hristos este Dumnezeu; că El este stăpânul celor vii si a celor morți.

Această sărbătoare să fie pentru fiecare creștin un moment de renaștere spirituală, de desăvârșire morală. Lumina Domnului Iisus Hristos să ne aducă pace și înțelegere! Amin.

Consilier de imagine - Elena Veghes