"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

HRAMUL PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE DIN ROVIGO

Sâmbătă, 5 august 2017, credincioșii Parohiei Ortodoxe Române din Rovigo, Protopopiatul Triveneto 2,  păstoriţi de părintele paroh Nicolae Budui, şi-au prăznuit pentru a noua oară ocrotitorul,  pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ, Hozevitul, pustnic  român care s-a nevoit Ţara Sfântă şi ale cărui sfinte moaşte se află în biserica Mănăstirii Sfântul Gheorghe din Hozeva.

Sfânta Liturghie, săvârșită împreună cu un sobor de preoți de la parohiile învecinate, ne-a umplut sufletele de bucurie şi har, continuând apoi cu slujba Parastasului şi o masă frățească, prilej cu care  s-au recitat versuri pline de  înțelepciune ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob, versuri la fel de actuale şi astăzi:

Aruncându-ne în urmă
Ochii noştri sufleteşti
Către anii din vechime
A vieţii creştineşti,

Mintea noastră se uimeşte
De sfinţenia de-atunci,
Limba fără grai rămâne,
Ne simţim ca nişte prunci.

Căci vedem păgânitatea
Dând război necontenit
Adunărilor creştine
Din Apus şi Rasărit.

Şi aflăm credinţa sfântă
Ca un foc atunci arzând
Iar Biserica în culmea
Biruinţelor şezând.

Adâncindu-ne mai tare
În trecutul depărtat
Al Bisericii creştine
Gândul nostru stă mirat:

Uriaşi vedem în faţă
Pe străbunii credincioşi
Noi suntem pe lângă dânşii
Toţi, pitici neputincioşi.

 

Fruntea lor având cununa
Razelor dumnezeieşti,
Ni se pleacă de ruşine
Ochii noştri cei trupeşti.

Mici la suflet, mari la patimi
Noi aproape nu-ndrăznim
Să mai cugetăm la Slava
Noului Ierusalim!

Despre viaţa minunată
A „celor întâi născuţi”
Lumea astăzi nu mai ştie,
Sfinţii stau necunoscuţi!

Astăzi traistele ştiinţei
S-au umplut cu născociri
Iar din tainele credinţei
Lumea nu mai are ştiri!

Toată străduinţa lumii
Este spre a dovedi
Că: „Materia e totul,
Duhul n-are unde fi”!

Cât de mult se mai înşeală
Cel numit „Cuvântător”
Care cearcă numai „firea”
Neştiind pe „Făcător”!

 

Poezia “Odinioară şi acum”, din volumul  Din Ierihon către Sion, Ierusalim, 1999, p. 43