"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

Praznicul Dumnezeieștii Arătări de la Iordan la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

 

Astăzi, când Biserica Ortodoxă prăznuiește Dumnezeiasca Arătare de la Iordan, Sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare. Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la Paraclisul Mănăstirii ”Adormirea Maicii Domnului” de la Centru Eparhial, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. 

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, în care a explicat motivul pentru care Cel fără de păcat s-a plecat sub mâna robului spre a primi botezul; Ziditorul a-toată-făptura vine la Iordan spre a fi botezat cu botezul pocăinței, pentru ca omul, și dimpreună cu el întreaga zidire, să dobândească iertarea și sfințirea pe care doar Fiul lui Dumnezeu întrupat, Cel fără de păcat, o putea aduce lumii. Fiecare creștin este chemat să urmeze Domnului Hristos pe calea ascultării de Dumnezeu-Tatăl și a smereniei, pentru a putea și el auzi, la sfârșitul vieții, glasul Tatălui: ”Acesta este fiul meu cel iubit” (cf. Mt. 3, 17)

La momentul potrivit, Preasfinția Sa a săvârșit Rânduiala Sfințirii celei mari a apei, la care au luat parte numeroși credincioși, veniți spre a primi și a se împărtăși din sfințenia adusă întregii făpturi de către Fiul lui Dumnezeu ce S-a pogorât în Iordan.

Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, slavă Ție!

 

 

Căutare

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

Reportaje EORI

Cuvânt bun

Sinaxar

Vizitatori pe site

1784954