"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

Început de slujire la Paraclisul Sf. Grigorie cel Mare - Roma (Torre Angela)

Misiunea de binevestire a Tainei Mântuirii prin asumarea Crucii și adunarea fraților români laolaltă în sânul Bisericii continuă în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, prin înființarea Paraclisului Sf. Grigorie cel Mare, episcop al Romei. Pe urmele Sfântului, credincioșii din zona Torre Angela, începând din Duminica Sf. Cruci se înscriu în urcușul spre Înviere, alături de Părintele Gabriel Apopei.

Prin mila lui Dumnezeu și dragostea ctitorilor, s-au adunat în scurt timp toate cele necesare pentru acest început de slujire, având astfel posibilitatea împărtășirii din Tainele Dumnezeiești încă din ajunul prăznuirii ocrotitorului. Bucuria a continuat cu Vecernia la finalul căreia Părintele Protopop Ciprian Baltag a adresat un cuvânt de încurajare celor prezenți. Ziua s-a încheiat cu Sf. Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite consemnată în scris și adusă de la Constantinopol de Sf. Grigorie în urma misiunii sale de ambasador.

Nădăjduim, așadar, la mila lui Dumnezeu și la purtarea Sa de grijă pentru sufletele noastre, ale tuturor, căci "de n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc...".