"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

Te Deum de mulṭumire la BOLZANO

Duminica a 10-a dupǎ Rusalii, a fost o zi de mare bucurie duhovniceascǎ pentru comunitatea ortodoxǎ din BOLZANO.

Ca ȋn fiecare duminicǎ, ȋn aceastǎ zi s-a tipǎrit şi s-a difuzat credincioşilor “ foaia parohialǎ “, care ȋn parohia noastrǎ se numeşte “ Foaia creştinului ortodox din Bolzano şi Alto Adige “, ȋnsa ȋn aceastǎ duminicǎ s-a tipǎrit numǎrul 300 a publicaṭiei noastre parohiale. Cifra “ rotundǎ “,  ȋnseamna cǎ ȋn ultimele 300 de duminici, fǎrǎ ȋntrerupere, am ȋncercat sǎ ducem cuvântul lui Dumnezeu ȋn casele credincioşilor noştri şi ȋn formǎ scrisǎ şi nu doar oralǎ.

La ȋnceput, foaia parohialǎ avea un format simplu, cuprindea Evanghelia şi Apostolul duminical şi o exegezǎ a acestora. Cu timpul ȋnsa, au apǎrut mai multe rubrici permanente printre care amintim “ Catehism ortodox”, “ Pilde şi povestioare cu tâlc “, “ Sfaturi ortodoxe”, “ Biserici şi mǎnǎstiri românesti”,  “ Citatul zilei “, “ Activitǎṭi parohiale”, rubrici dedicate copiilor, etc. Spre bucuria noastrǎ ȋntr-un timp relativ scurt, publicaṭia noastrǎ şi-a gǎsit un loc special ȋn sufletele credincioşilor noştri, aceştia luând cu bucurie “ Cuvântul lui Dumnezeu ȋn forma scrisǎ ” şi pentru cei care din diferite motive nu ajungeau la bisericǎ.

Foaia noastrǎ parohialǎ este oferitǎ cu drag de fiecare datǎ tuturor celor prezenṭi, atunci când au loc botezuri, cununii, ȋnmormântǎri, sfinṭiri de case şi ori de câte ori ne ȋntâlnim cu credincioşii comunitǎṭii noastre.

Slujba de Te Deum a fost trǎitǎ intens de toṭi cei prezenṭi la bisericǎ, am mulṭumit lui Dumnezeu pentru aceastǎ binecuvântare şi ne-am rugat sǎ avem putere pentru ca sǎ tipǎrim ȋn continuare aceastǎ publicaṭie atât de familiarǎ nouǎ.

Alǎturi de aceastǎ foaie parohialǎ, distribuim regulat “ Nutrimento per l’anima” pentru cei care ȋl cautǎ pe Dumnezeu, dar nu vorbesc limba românǎ.

Mulṭumim Domnului pentru toate!

 

Preot Lucian Milasan, BOLZANO

 

 

Căutare

{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

5X1000

 

 

Apostolia

Reportaje EORI

Cuvânt bun

Sinaxar

Vizitatori pe site

2252403