"Să vă iubiți unul pe altul precum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13, 34)

Prăznuirea Sfintei Preacuvioase Parascheva de la Iași în parohia Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah din Lanciano.

Cu ajutorul bunului Dumnezeu, am sărbătorit pe Sfânta Preacuvioasă Parascheva de la Iași săvârșind Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica din Lanciano, iar după amiază Acatistul Preacuvioasei, la biserica din Campobasso.

Dăm slavă bunului Dumnezeu pentru toate...

Preot Constantin Bolohan, Lanciano