Tematica pentru admitere

Revelația dumnezeiască (revelația naturală și supranaturală, căile de transmitere ale revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție). Dogma Sfintei Treimi (descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, formularea dogmei Sfintei Treimi …