Acte necesare pentru înscriere

Acte necesare înscrierii Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” – Roma Sesiunea mai/iulie 2023   Diplomă de Bacalaureat (BAC) în original sau Diplomă echivalentă (EBAC) din străinătate (original + traducere …

Calendarul Concursului de Admitere – 2023

1 martie – 30 aprilie: Trimiterea dosarelor în format electronic la ftoub.roma@unibuc.ro mai (datele vor fi comunicate ulterior) – Înscriere pe portalul web al universității 3-5 iulie – Examenul de …

Tematica pentru Colocviul de Teologie Dogmatică

Revelația dumnezeiască (revelația naturală și supranaturală, căile de transmitere ale revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție). Dogma Sfintei Treimi (descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, formularea dogmei Sfintei Treimi …