Acte necesare pentru înscriere

Acte necesare înscrierii Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” – Roma Sesiunea mai/iulie 2023   Diplomă de Bacalaureat (BAC) în original sau Diplomă echivalentă (EBAC) din străinătate (original + traducere …

Tematica pentru admitere

Revelația dumnezeiască (revelația naturală și supranaturală, căile de transmitere ale revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție). Dogma Sfintei Treimi (descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, formularea dogmei Sfintei Treimi …