PAROHIA SĂPTĂMÂNII – Parohia “Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu” din Roma – al 10-lea hram

Situat într-o zonă mai puțin renumită, undeva către periferia de est a Romei, respectiv pe strada care leagă binecunoscutele artere rutiere Via Casilina și Via Tuscolana, Parohia „Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu” are ca loc de slujire o capelă din cadrul unui Complex Sanitar Local ce reunește mai multe Centre și Servicii Sanitare, unele active, iar altele închise.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, în data de 11.02. 2011, Părintele Gabriel Popescu a fost desemnat să înceapă slujirea la nou înființata parohie. În această operă, deloc ușoară, ca de altfel orice început, a fost sprijinit mai întâi de doamna preoteasă Ioana şi fiii Teodor, Mihail şi Hristofor, pe atunci copii încă mici.

La început grupul de credincioși care frecventa și susținea viața bisericii nu era foarte numeros, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și prin credința, răbdarea și implicarea părintelui, lucrurile s-au schimbat treptat până când s-a ajuns la închegarea unei mici comunități de împreună-trăire și viețuire creștinească.

Au fost organizate aici cursuri de cântare psaltică de către preotul Marian Jianu, dirijorul Corului Psaltic „Sfântul Dionisie Exiguul” al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, atât pentru clerici cât și pentru cântăreții de strană și toți cei doritori de a cunoaște sau aprofunda cânta- rea bizantină. La această „școală” s-a format și credincioasa parohiei, Felicia, responsabilă de strană, care păstrează cu multă atenție această tradiție psaltică.

În fiecare an credincioșii de la alături de părintele Gabriel, merg în pelerinaj la Basilica Sfinților Alexie și Bonifaciu din Roma, situată pe colina Aventino, pentru a se închina la moaștele Sfântului Alexie, ocrotitorul comunității, care se sărbătorește în fiecare an pe data de 17 martie. În ultimii ani copiii și tinerii au avut o participare tot mai însemnată. În toamna anului 2014, în data de 28 septembrie, s-a organizat un pelerinaj cu icoana Sfântului Alexie, pictată potrivit tradiției ortodoxe, spre a fi dăruită bisericii catolice Sfinții Alexie și Bonifaciu care păstrează moaștele acestui minunat sfânt în altarul de marmură al actualei biserici, zidite peste cea veche ce datează din primul mileniu creștin. În cripta acestei importante biserici, părintele Gabriel alături de un numeros grup de tineri Nepsis a slujit Sfânta Liturghie în dimineața zilei de duminică 9 noiembrie 2014, la invitația părintelui Bruno Masetto, superiorul acestui așezământ.

Unul din aspectele demne de remarcat în această scurtă prezentare este activitatea catehetică în special și educativă în general, desfășurată cu copiii și tinerii. Din anul 2012, cu binecuvântarea Preasfințitului Siluan, diaconul Gheorghe și diaconița Florica Zavate au venit spre închinare și slujire catehetică. Astfel, au fost organizate în scurt timp două grupe de cateheză, una pentru copii și alta pentru adolescenți, acest lucru desfășurându-se în condiții nu prea ușoare deoarece spațiile adecvate pentru asemenea activități lipsesc și acum.

Cu acești copii și tineri s-a înfrumusețat Sărbătoarea Nașterii Domnului din fiecare an prin programul artistic pe care l-au prezentat cu multă implicare. Pentru ei și împreună cu ei s-au organizat diverse pelerinaje, excursii și plimbări în natură sau la munte, iarna și mai ales primăvara, într-un cadru natural. Numărul tot mai mare de copii și tineri, care de altfel constituie acel ferment viu pentru comunitate, care astfel, riscă uneori să cadă în amorțire, a arătat urgența împărțirii lor în trei grupe în funcție de vârstă. Grupa mare, care cuprinde adolescenții și liceenii, a fost activă și prezentă în ultimii ani la majoritatea manifestărilor religioase si cultural-artistice, în special evenimente-cateheze organizate în diverse parohii din Roma și împrejurimi, la care a fost invitat Preasfințitul Părinte Episcop Siluan. În ultima vreme, în cadrul acestui grup se lansează diverse inițiative, una dintre ele fiind aceea de a putea ajuta pe cei săraci și pribegi cu câte un dar cumpărat cu bănuții adunați în „pușculița Nepsis”.

Un punct de forță al parohiei de la Torre Spaccata este atenția acordată tinerilor și manifestărilor dedicate lor, nu numai la nivel intern ci și la nivel de regiune sau chiar de Episcopie. Astfel, după ce în primii doi ani de la înființarea Frăției Nepsis Italia (6 decembrie 2008) când activitățile cu tinerii s-au organizat cu precădere la Sediul Episcopiei, ulterior, multe din întâlnirile catehetice importante festivaluri si alte manifestări au fost găzduite de parohiaTorre Spaccata. Amintim aici aniversarea a doi, trei, patru și cinci ani de la înființarea Nepsis, momente importante care s-au sărbătorit de fiecare dată în mod solemn prin participarea Episcopului nostru, care a ținut câte o cateheză sau conferință și unde au fost invitați tineri din Roma și împrejurimi în mod special, dar și din alte parohii și protopopiate mai îndepărtate. Sărbătoarea prin excelență a tinerilor Nepsis Italia este Festivalul Bucuriei care se sărbătorește în fiecare an în preajma zilei de 1 iunie în diverse orașe din Italia, prin rotație. În anul 2013, zilele de 1 și 2 iunie au reunit tinerii din multe parohii ale Episcopiei în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan pentru conferință, activități artistice și sportive, desfășurate inițial în biserică și ulterior în sala de sport situată în apropierea parohiei Torre Spaccata.

Activitatea socială și filantropică a parohiei a luat și ea amploare în ciuda faptului că lipsesc spațiile potrivite pentru asemenea misiune. Numeroasele solicitări care uneori depășesc puterea de susținere a unei comunități nu foarte mari, sunt luate spre analiză și rezolvare de către preoteasa Ioana care este ajutată de câțiva credincioși voluntari. Activitatea socială se desfășoară în strânsă comuniune cu Asociația de Caritate a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei „Sfântul Laurențiu al Românilor”. Demn de remarcat este și faptul că la Proiectul Social „Brațele părintești” care presupune ajutor sau adopție la distanță pentru copii foarte săraci din România și Republica Moldova, câteva zeci de credincioși s-au oferit să susțină această inițiativă de suflet.

Catehezele pentru adulți, susținute de părintele Gabriel Popescu duminica după încheierea Sfintei Liturghii, sunt momente importante de aprofundare a unor învățături centrale din viața Bisericii, dar și a unor teme de actualitate, dintr-o perspectivă duhovnicească și se desfășoară aproape fără întrerupere. Acestea nu urmează o schemă prea rigidă, dar nici nu sunt lăsate la întâmplare, ci sunt încadrate într-o viziune dinamică, orientată spre creștere și împlinire; îndrumă și invită la sfințirea vieții fiecărui credincios.

Pe lângă activitatea pastorală desfăşurată în cadrul bisericii, preotul slujitor se îngrijește şi de credincioşii care nu pot veni la biserică. În primul rând se acordă asistenţă duhovnicească persoanelor bolnave, atât la domiciliu cât şi în spitale sau în alte locuri unde se află cei nevoiași.

Pentru a răspunde noilor provocări pastorale, sociale și educative într-o lume occidentală ce devine tot mai complexă, atât părintele Gabriel și preoteasa Ioana Popescu cât și diaconul Gheorghe și diaconița Florica Zavate au urmat și urmează programele de studiu sau modulele tematice oferite de Centrul de Studii și Cercetare ”Dumitru Stăniloae” al Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale de la Paris.

În pofida stării de provizorat datorat lipsei unui contract de închiriere sau a unui acord clar de ședere în capela acestui Complex Sanitar, în decursul anilor 2013 și mai ales 2014 a fost îmbogățit mobilierul cu strane, au fost amplasate icoane pe toți pereții, au fost montate mai multe candele noi și continuă să sosească icoanele picate în România pentru iconostasul mobil ce va fi realizat în următorii ani. Așa zisa nesiguranță a locului de slujire, fiind nevoiți să facem cerere în fiecare luna gazdelor, ne-a ajutat să ne închegăm într-o familie duhovnicească. Multe au fost încercările dar mai ales bucuriile slujirii fraților romani, care au venit in biserica ca niște străini și au descoperit a fi prieteni și fii ai lui Hristos. Putem aminti cronologia unor evenimente providențiale care s-au așezat tainic în inimile noastre. În 5 februarie 2016 a fost renovată o sală în apropierea bisericii. Aici a funcționat o perioadă un centru social pentru zona Romei, în prezent servește ca trapeză a parohie, ca bibliotecă și sală de cateheză a copiilor. Pe data de 30 ianuarie am avut bucuria de a sluji Sfânta Liturghie cu Preasfințitul Părinte Siluan împreună cu Înaltpreasfințitul Casin al Dunării de jos. În a doua duminică din Sfântul si Marele Post al anului 2019 a fost prezent la Sfânta Liturghie Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Atanasie de Bogdania. Pe lângă aceste evenimente pline de har, amintim ca firul roșu care susține aceasta parohie este Sfânta Liturghie la care primim Pâinea Vieții. Fiecare Liturghie trebuie consemnată ca un mare eveniment săvârșit sub vremi spre înveșnicire. Pe acest fundament slujim în timpul săptămânii trei zile Paraclisul Maicii Domnului și al Sfântului Alexie ocrotitorul nostru, trei zile de Spovenadie, o întâlnire a grupului liceenilor și a grupului studenților, școala parohială si cateheza adulților. În 20 septembrie 2019 am avut bucurie de a primi în dar o părticică a Moaștelor Sfântului Alexie, Sfântul nostru păzitor, o mare bucurie.

În acești ani a avut loc o colaborare frumoasă cu „Asociazione privata dei fedeli” din Roma, prin care încercam sa fim de ajutor fetelor de la stada. Parohia participa la programele sociale ale Episcopiei, mai ales la Proiectul Social Brațele Parintesti prin care erau susținuți 40 de copii cu posibilități materiale reduse din România și Republica Moldova

Orice întâlnire personală a preotului devine o activitate Socială și Filantropica pentru ca are în vedere bine personal si comunitar. „Nu numai cu paine va trai omul ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”. Nu facem activism social, în numele umanismului indiferent la tot ce este sfânt si veșnic. Din acest punct fiecare la parohie are o activitate socială atât la nivelul parohiei cât și la măsura Duhului milostiv al fiecărei persoane sau familii.

Acum, în 2020, vom sărbători de de-al zecelea hram al nostru în taina fiecare în biserica de acasă, având în vedere restricțiile ce se impun în această perioadă în Italia. Așa vom urma Sfântului nostru care și-a ascuns frumusețea vieții sale de ochii nepricepuți ai celor din jur, vom respecta cele ale cezarului dar vom merge înainte cu Domnul, căci „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca niște oi de tăiat.” Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru ( Romani 8, 35-39).

 

 

Urgența Coronavirus

 

Cerca

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  LA MISSIONE DI SAN NICOLA

  LA MISSIONE DI SAN NICOLA

   

   
   

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Notizie dalla diocesi

  construimcatedrala.ro

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vi consigliamo

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   

   

   

   

  I giovani ortodossi

  Numero totale di visitatori

  12273632