Cambia lingua:
PAROHIA ”SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA” CATANIA 
 
 
Parohia din Catania a luat naștere la data de 2 iulie 2006, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale și sub directa îndrumare a Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, la vremea aceea episcop vicar pentru Italia. Paroh a fost rânduit preotul Valentin Ilieș, slujitor la parohia „Sfântul Mucenic Haralambie” din Palermo. Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan a recomandat parohiilor nou-înfiinţate să aleagă ocrotitori pe sfinţii care s-au proslăvit în ţinuturile unde se află parohiile și astfel parohia a fost așezată sub ocrotinerea Sfintei Muceniţe Agata, protectoarea orașului Catania. 
Locul de slujire a fost încredinţat de către Arhiepiscopia Romano-Catolică din Catania în fostul teatru al bisericii ”Crocifisso della Buonamorte” din Piazza Falcone care odată cu amenajarea spaţiului conform cultului și tradiţiei ortodoxe a devenit locul care astăzi este recunoscut ca fiind sediul Parohiei ortodoxe române ”Sfânta Muceniţă Agata” din Catania.  
Acest lăcaș a suferit numeroase modificări și intervenţii în infrastructură pentru a putea deservi cât mai bine exigenţelor și necesităţilor cultului ortodox. Toate intervenţiile și lucrările au fost susţinute de către credincioșii români prezenţi în Sicilia Orientală, care s-au organizat în scurt timp pentru a-și putea împlini visul de a avea un lăcaș de rugăciune și de închinare către Dumnezeu în Catania. La data de 19 noiembrie 2006, Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan a venit la Catania, pentru a binecuvânta lucrările săvârșite și pentru a sfinţii iconostasul amenajat. 
Primii doi ani au fost intenși în activităţi, dar plini de încercări și de bucurii, culminând în anul 2008 la prăznuirea Sfintei Muceniţe Agata, în ziua de duminică 3 februarie, cu darul făcut de Excelenţa Sa Arhiepiscopul și Mitropolitul romano-catolic din Catania, Salvatore Gristina, donând parohiei ortodoxe române o părticică din moaștele Sfintei Muceniţe Agata. Darul a fost făcut în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. La eveniment au participat clericii și credincioșii ortodocși români, ruși, greci și bulgari din Sicilia și Calabria. Ziua a continuat cu slujirea Sfintei Liturghii, răspunsurile la strană fiind date de către psalţii Catedralei Patriarhale din București, conduși de PC Diacon Mihail Bucă. Tot atunci s-a săvârșit și botezul micuţului Sebastian Ilieș, nepoţelul preotului paroh, Ilieş Valentin, și al prezbiterei Cristina. De la începuturile ei, Parohia ortodoxă română din Catania s-a bucurat de sprijinul autorităţilor locale, atât cele religioase, cât și cele civile, fapt ce a dus la o conturare rapidă a identităţii comunităţii ortodoxe românești din Sicilia Orientală cu sediul în Catania. Pe parcursul anilor 2007-2009 s-a desfășurat strângerea de fonduri pentru mobilierul bisericesc, străni, iconostas și scaun arhieresc, iar această acţiune s-a concretizat cu montarea mobilierului la începutul lunii februarie din anul 2009. 
De la o lună la alta lucrurile creșteau iar noi ne bucuram de darurile cele bogate date de bunul Dumnezeu și astfel, cu ocazia sărbătorilor orașului Catania din anul 2009, parohia ortodoxă română a fost inclusă pe lista organizatorilor festivităţilor pentru praznicul Sfintei Muceniţe Agata, ocrotitoarea urbei de sub vulcanul Etna. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a fost organizat Simpozionul Sentire-Vedere-Amare, care s-a desfășurat pe parcursul a patru zile, cu conferinţe teologice, cu expoziţie de icoane și concerte de muzică bisericească, fiind prezenţi numeroși invitaţi ortodocși, dar și de alte confesiuni. Menţionăm prezenţa ierarhilor ortodocși în persoanele Înaltpreasfințitul Dometian, Mitropolitul Vidinului, Patriarhia Bulgariei, și Preasfințitul Episcop Ghenadios, secretar al Sfântului Sinod al Patriarhiei Alexandriei. Au fost de asemenea prezenți Grupul de psalţi „Tronos” al Catedralei Patriarhale din București, condus de PC Diac. Mihail Bucă. Duminică, 8 februarie, Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan, înconjurat de ierarhii invitaţi și de un sobor de preoţi și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie și a hirotonit întru diacon pe ipodiaconul parohiei din Catania, Martinian Epure. Acest eveniment s-a bucurat de o participare activă din partea orașului Catania, dând un plus de imagine comunităţii ortodoxe române prezente în Sicilia. Până spre sfârșitul anului 2009, Parohia ”Sfânta Muceniţă Agata” din Catania avea în grija pastorală teritoriile din Sicilia Orientală, incluzând șase provincii și un număr mare de credincioși, care erau organizaţi în filii și comunităţi, ce aveau o nevoie continuă de un preot, astfel înfiinţându-se celelalte parohii. Tot în anul 2009 credincioșii Parohiei ortodoxe române din Catania au mai primit un dar prin hirotonia întru diacon a ipodiaconului Ciprian Gavrilescu, la data de 13 decembrie, slujitor care slujește în Parohia ”Sfânta Muceniţă Agata”. 
Anul 2010 a fost marcat de activităţile pastoral-misionare și social-filantropice desfășurate în parohia de la Catania, cu începerea catehezelor pentru tineri și adulţi atât cu întâlnirile lunare, cât și la evenimentele speciale, cum ar fi botezul sau cununia, dar și cu desfășurarea proiectului de integrare socială, pentru sprijinirea comunităţii de rromi care trăiește în Provincia Catania. Acest proiect s-a desfășurat pe perioada a doi ani, parohia având responsabilitatea de a se ocupa de copiii fără posibilităţi materiale din comunitatea rromă ca să ajungă la școală și să-și facă temele pentru ziua următoare. În perioada Postului Mare din anul 2010, la parohia din Catania s-au desfășurat întâlniri catehetice cu tinerii, adulţii și nu în ultimul rând cu familiile acestora. Prima săptămână a fost deosebită pentru că a fost deschisă cu seminariile duhovniceşti conduse de maica Siluana Vlad de la Centrul ”Sfinţii Arhangheli” al Arhiepiscopiei Iașilor, care s-a întâlnit cu toate categoriile de credincioși, dar și cu preoţii şi familiile lor. În ziua de 19 noiembrie, la împlinirea a patru ani de la nașterea Parohiei ortodoxe române din Catania, cu binecuvântarea Preasfinţitului Siluan, ne-am bucurat de vizita Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele Două Americi, slujind Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi din Sicilia. 
Anul 2011 a fost plin de activităţi concentrate asupra credincioşilor ortodocşi români din afara oraşului Catania, care au dus la o intensificare a numărului de credincioşi prezenţi în comunitate, dar şi la conturarea şi statornicirea programului liturgic, cu slujirea Sfintei Liturghii în timpul săptămânii (miercurea), Vecernia de sâmbătă seara şi la sărbătorile din timpul săptămânii, precum şi întâlnirile catehetice o data la două săptămâni. Tot în anul 2011 s-au făcut lucrări ample de restaurare și recondiţionare a lăcașului de slujire, precum și de amenajare pentru sălile adiacente activităţilor pastoral-catehetice. 
 Parohia ortodoxă “Sfânta Muceniţă Agata” din Catania a avut o lucrare pastoral-misionară intensă și bogată în împliniri, cu urcușuri și coborâșuri firești, dar cu toate acestea nu încetăm să cerem ocrotitoarei noastre, Sf. Mc. Agata, să mijlocească la Tatăl Ceresc pentru mântuirea sufletelor celor încredinţaţi parohiei de lângă Vulcanul Etna. 
În 28 martie 2013, în urma transferului Părintelui Valentin Ilieș în Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele Două Americi, a fost numit în funcția de preot paroh Părintele Mihai Ichim.  
 
 

 

Alătură-te canalului de Telegram al EORI.

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

 
 

 

 

 
 

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

 

 

 

 
 
 

construimcatedrala.ro

 

 
 

Agenda/Diario pentru tine!ri 2021/2022

12685276