Alege limba:

MOMENT ANIVERSAR ÎN EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A ITALIEI

În lumina Slăvitei Sărbători a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, anul acesta, în ziua de 8 mai, sărbătorim 9 ani de la înscăunarea primului Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în persoana Preasfințitului Părinte Episcop Siluan. Preasfinția Sa fost înscăunat de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, înconjurat de un sobor de arhierei veniți din România, America şi Franța, la Praznicul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan de-Dumnezeu-Cuvântătorul și al Cuviosului Arsenie cel Mare în ziua de joi, 8 mai 2008, în biserica  Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Antonie cel Mare din orașul Lucca.

În luna iunie a acestui an se vor împlini 10 ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. În ziua de 21 iunie 2007, ca urmare a propunerii Adunării generale a Vicariatului Italiei (întrunite în data 8 mai, din același an, la Gavedo), Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, iar, în ședința sa de lucru din 5 martie 2008, a ales ca prim episcop al acestei Episcopii pe Preasfințitul Părinte Siluan. 

Comunitatea românilor ortodocși din Italia - cea mai numeroasă din toată diaspora românească - a fost astfel binecuvântată de purtarea de grijă a Bisericii noastre care, prin întemeierea unei episcopii, a făcut posibilă desfășurarea unei pastorații mai eficiente și mai bine organizate, în folosul credincioșilor care muncesc și trăiesc pe aceste meleaguri. În acest fel, s-a ivit prilejul ca „Biserica să-și urmeze proprii credincioși” și în Italia,  pentru a-i face părtași la „bucuria negrăită a Evangheliei” (I Petru 1, 8), la „nașterea din nou, prin apă și prin Duh” (cf. In, 3, 5) și la „adevărata mâncare și adevărata băutură” (cf. In. 6, 55) - Sfântul Trup și Cinstitul Sânge ale Domnului Hristos, spre întărire și ajutor pe calea cea anevoioasă a mântuirii.

Principiul evanghelic care stă la baza misiunii Episcopiei noastre este cel cuprins în cuvintele: „Eu în mijlocul vostru sunt ca unul care slujește” (Luca 23, 46). Mântuitorul Hristos, care a numit întotdeauna pe apostolii Săi slujitori și I-a îndemnat la slujire, este modelul suprem al slujirii noastre: „păziți poruncile Mele ... după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu.” (Ioan 15, 10).

Purtăm în suflet, cu bucurie și cu recunoștință, momentele trăite în 8 Mai 2008, mulțumitori fiind pentru toate darurile pe care Bunul Dumnezeu le-a revărsat în acești ani asupra fiilor  Săi dreptslăvitori de pe meleagurile italiene.  Acest eveniment a fost de o importanță majoră pentru istoria Episcopiei noastre și îl trăim și astăzi cu multă bucurie, rugând pe Bunul Dumnezeu pentru buna împlinire a lucrării misionare a Preasfințitului Părintelui nostru Episcopul Siluan în Biserica Sa, pe calea unei viețuiri întru smerenie și cu credința că cei ce sunt chemați la întâietate sunt chemați și la mai multă slujire, câștigând astfel asemănarea cu Hristos, Arhiereul cel Veșnic.

Slava lui Dumnezeu pentru toate, în cer și pe pământ!

 

 

Arhimandrit Atanasie – Vicar Eparhial

Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului

Luna Mai, ziua a 8-a, Anul Mântuirii 2017

 

 

 

 

Alătură-te canalului de Telegram al EORI.

 

 
 

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Agenda/Diario pentru tine!ri 2022/2023

13735448