Alege limba:

    Select your language

Întru această zi, cuvânt despre pilda cea numită a trupului omenesc și a sufletului și despre Învierea morților

 

Un oarecare om de bun neam a sădit vie și a îngrădit-o pe ea cu gard. Și, ducându-se la casa tatălui său, a zis: "Pe cine voi face străjer la moștenirea mea? Ca, de voi lăsa înaintestătători dintre ai mei, apoi, îmi vor pierde osteneala. Însă așa voi face: voi pune lângă poartă un orb și un olog și, de va voi cineva din vrăjmașii mei să-mi fure via mea, orbul va auzi, iar ologul va vedea. Sau daca dintre aceștia doi, ar voi vreunul să o fure, ologul, adică, nu are picioare ca să meargă acolo, iar orbul, de va și merge, apoi in prăpastie va cădea". Și i-a pus pe ei lângă poarta și s-a dus.

Iar după ce au stat ei multa vreme, a zis orbul ologului: "Oare ce este această bună mirosire, ce se învăluiește pe dinafara de poartă?" A răspuns ologul: "Multe bunătăți ale stăpânului nostru sunt înlăuntru, al căror gust este negrăit. Ci, de vreme ce stăpânul este mai înțelept decât noi, pentru aceea te-a pus pe tine orb, iar pe mine olog și nu putem nicidecum să mergem la acele bunătăți și să ne saturam". A răspuns orbul ologului, zicând: "Pentru ce nu mi-ai spus mie de aceasta mai înainte, ca n-am fi rămas numai cu dorința și cu lipsa? Ca măcar ca eu sunt orb, însă picioare am și puternic sunt ca să te port pe tine; ia coșnița și te așează in spatele meu și eu te voi duce pe tine, iar tu să-mi spui mie calea și toate bunătățile stăpânului nostru le vom culege. Iar când va veni stăpânul nostru, vom ascunde de dansul lucrul nostru. Ca de mă va întreba pe mine, eu voi zice: Tu știi ca eu sunt orb. Sau de te va întreba pe tine și tu să zici: Eu sunt olog. Și așa, mult mai înțelepți vom fi decât stăpânul nostru".

Deci, șezând ologul deasupra orbului și mergând, au furat poamele domnului lor. Iar, după o vreme, a venit stăpânul viei aceleia și, văzând-o pe ea furata, a poruncit să aducă pe orb și i-a zis: "Au nu te-am făcut pe tine bun străjer la via mea, apoi, pentru ce ai furat-o pe ea?" A răspuns orbul: "Stăpâne, tu știi ca eu sunt orb, ca chiar de as fi voit, insa nu vad pe unde să merg, ci a furat-o ologul, nu eu". Atunci a poruncit domnul să păzească pe orb, pana ce va veni ologul și, venind, au și inceput singuri a se sfădi ei. Ologul, adică, zicea orbului: "De nu m-ai fi purtat tu pe mine, n-as fi putut merge nicidecum, de vreme ce eu sunt olog". Iar orbul zicea: "De nu mi-ai fi arătat tu calea, cum as fi mers eu acolo?" Atunci domnul, șezând la judecata, a început a-i judeca pe ei. Și le-a zis lor: "Precum ați furat, așa să stea ologul pe orb". Deci, șezând ologul pe orb, a poruncit să-i bata pe ei fără de nici o mila. Sa înțelegeți puterea pildei acesteia: Omul cel de bun neam este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Iar via este pământul și lumea aceasta. Iar gardul, Legea și poruncile. Slugile, care sunt cu dansul, sunt Îngerii. Ologul este trupul omenesc, iar orbul este sufletul. Ca au fost puși lângă poarte, arata ca adică i-a dat omului in stăpânire toate cele pământești. Iar, calcând ei poruncile lui Dumnezeu, pentru aceea cu moarte s-au osândit. Iar când va veni să înnoiască pământul și să învieze morții, precum grăiește Pavel, atunci toți cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia, și vor ieși cei ce au făcut bine, intru învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele, întru învierea osândirii. Ca atunci sufletele, iarăși, vor intra in trupuri și vor lua răsplătire după fapte. Și se vor trimite păcătoșii intru întunericul cel mai dinafara, unde va fi plâns și scrâșnirea dinților, iar drepții întru viața veșnică. Dumnezeului nostru, slava, acum și pururea și in vecii vecilor. Amin.  

 

 

RESURSE

PORTALUL THEOFANIA

 

5 x 1000

 

 

TELEGRAM

 

Alătură-te canalului de Telegram al EORI.

 

FONDUL SOLIDARITATEA

 
 

ȘTIRILE CELE MAI CITITE

SAN LORENZO DEI ROMENI

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

FTOUB ROMA

 
 

MISIUNEA SFÂNTUL IERARH NICOLAE

 

 
 

FACEBOOK

 

ULTIMELE PUBLICAȚII

ȘTIRI DIN VIAȚA EPARHIEI

 

NEPSIS

 
 

CENTRUL DE PELERINAJE

VĂ RECOMANDĂM

NUMĂRUL TOTAL DE VIZITATORI

14341627