Alege limba:

LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ

             

 

             Îndrăgostit până dincolo de cuvinte de limba română, pe care magistral a mânuit-o pentru a crea idei și a desena versuri deopotrivă, inegalabilul Lucian Blaga spunea că limba este întâiul mare poem al unui popor. În duhul metaforei acesteia, suntem îndreptățiți să spunem că neamul românesc are binecuvântarea de a cânta zilnic, un poem milenar, în așa fel încât constatarea contemplativă a lui Alecsandri, aceea că românul s-a născut poet, nu mai e deloc uimitoare.

            Dincolo de romantismul acestei constatări, freamătă ecoul istoric al plămădirii limbii noastre, pe care părintele Stăniloaie o identifică a fi cea mai latină dintre limbile vorbite. În fapt, latinitatea ei a fost mereu orgolios afirmată în istorie. Ne putem aminti astfel că în urmă cu o jumătate de mileniu, în deplin acord cu mai mulți contemporani preocupați de mersul lumii,  Pierre Lescalopier afirma în urma unei călătorii care a inclus și plaiurile românești, că cei care locuiesc în Moldova, Țara Românească și cea mai mare parte a Transilvaniei,se consideră adevărați urmași ai romanilor și-și numesc limba “românește”, adică română.Această notă de jurnalde călătorie, consemnată de genealogistul Paul Cernovodeanu, este contemporană Paliei de la Orăștie, celebra traducere vechitestamentară în limba română, care în 1581 confirmă prin glasul tipăritorilor (Șerban, fiul lui Coresi și Marien Diacul), existența unei limbi comune românilor:  că văzum cum toate limbile au și înfluresc întru cuvintele slǎvite a lui Dumnezeu numai noi românii pre limbă nu avem. Pentru aceia cu mare muncǎ scoasem de limba jidoveascǎ si greceascǎ si srâbeascǎ pre limba româneascǎ 5 cărți ale lui Moisi prorocul si patru cărți și le dăruim voo frați rumâni și le-au scris în cheltuială multǎ... și le-au dăruit voo fraților români,... și le-au scris voo fraților români .De fapt, cu șaizeci de ani înaintea tipăririi pravilei orăștiene, un oarecare Neacșu din Câmpulung îl înștiința printr-o scrisoare pe Hans Benkner, judele Brașovului, asupra atacurilor iminente ale turcilor. Scrisoarea, deși redactată în baza alfabetului chirilic, este compusă într-o dulce și clară limbă românească, și a rămas cunoscută posterității drept Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, cel mai vechi document păstrat, scris în limba română.

            Istoria limbii române este una tumultoasă. Teorii adesea contradictorii, prin care unitatea, originile și etapele evolutive sunt  privite din unghiuri diverse, nu fac altceva decât să îi confirme vetustețea. Însă dacă limbii române nu i se poate contesta caracterul milenar, instituționalizarea sa,ca limbă oficială folosită în spațiul public, în literatură și în Biserică,a fost puternic amprentată de vremelnice dar îndârjite tălăzuiri istorice. Există momente importante care au jucat un rol notabil în dinamica acestui fenomen. Astfel, în anul 1583, în interiorul curții Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului, începe activitatea primei școli cu predare în limba română, din istoria neamului nostru. Tot în arealul brașovean se va înființa în anul 1657, la Făgăraș de data aceasta, prima școală superioară cu predare în limba română. În rest, învățământul românesc de limbă română, nu poate fi detașat de sistemul educațional și istoria acestuia, care se desfățoară după paradigma politico administrativă a formațiunilor statale. Activitățile notabile în speță, au început odată cu puternicile curente de alfabetizare, din secolul al XIX-lea, după revoluția din 1821 dar mai ales după Unirea lui Cuza.

            Dincolo de zbaterile istorice prin care a trecut limba română, prin sonoritatea și generozitatea semantică oferită, a creat în timp un spațiu amplu de exprimare literară. Istorici, teologi, lingviști, poeți și prozatori, au folosit-o pentru a crea pagini nemuritoare de idei și emoții. De la textele rotacizante ale secolului al XV-lea (Psaltirea ScheianăPsaltirea VoronețeanăPsaltirea Hurmuzaki și Codicele Voronețean), până la Biblia de la București din 1688, limba română s-a conturat ca unealtă a literaturii religioase în nobila misiune a evanghelizării. Umaniști precum Miron Costin, Ion Neculce, Grigore Ureche sau Dimitrie Cantemir, au folosit-o pentru a ne lăsa pagini de istorie de o netăgăduită însemnătate. Iluminști precum  Gheorghe AsachiIon Budai Deleanu și Dinicu Golescu, ne-au lăsat mostre nemuritoare de măiestrie a mânuirii sale. Literatura renascentistă, cea interbelică și cea contemporană, abundă în nume sonore care îngemănându-și destinele cu limba română, au reușit să se înnobileze reciproc, într-o dibăcie simfonică nemuritoare.

            Cântată de poeți din vremi diverse, limba română a străbătut cu demnitate istoria, personalizându-ne ființa națională. De aceea Nichita Stănescu o numea patria mea. De aceea Emil Cioran spunea că nu locuiești într-o țară, ci într-o limbă. De aceea marele Eminescu o considera o împărăție bogată, căreia multe popoare i-au plătit banii în aur. Și cu siguranță, tot de aceea inegalabilul Vieru era convins că întreaga natură a ostenit la zidirea ei.

            La unison cu aceștia, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, cu binecuvântarea chiriarhului ei, Preasfințitul Părinte Siluan și implicarea directă a arhiereului vicar, Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, organizează prin Departamentul Cultural Festivalul Zilele Limbii Române în Episcopia Italiei, în fiecare an, în săptămâna următoare datei de 31 august, Ziua Națională a Limbii Române. Anul acesta se va desfășura cea de a IX-a ediție, iar una dintre manifestările principale, va fi ca și în anii precedenți, premierea concursului de creație literară Slovă Românească.

            Așadar, la ceas aniversar, ne unim în suflete și gânduri, toți cei îndrăgostiți de Limba Noastră cea Română, și spunem împreună cu Ion Luca Caragiale: Trăiască frumoasa şi cumintea limbă română! Fie în veci păstrată cu sfinţenie această scumpă Carte-de-boierie a unui neam călit la focul atâtor încercări de pierzanie

  Pr. dr. Trandafir Vid

 

 

Alătură-te canalului de Telegram al EORI.

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

 

 

 

 
 

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Agenda/Diario pentru tine!ri 2021/2022

12690763