Câteva cuvinte despre Referendumul pentru FAMILIE din 6-7 oct. 2018

Asistăm în ultima vreme la o avalanșă de păreri privind Referendumul pentru familie. Unii sunt pro, alții conta, iar alții se abțin. Este libertatea fiecăruia dintre noi de a alege, fiindcă toții cei ce au murit la Revoluția din decembrie, acum 28 de ani, ne-au oferit această șansă de a vota.

Cred că trebuie să precizăm câteva lucruri foarte simple.

1) Acest demers a fost declanșat acum trei ani de Coaliția pentru Familie, o mișcare civică, care nu aparține vreunui partid politic. Inițiativa a fost susținută de peste 20 de culte creștine și necreștine din Romania, precum și de Biserica Ortodoxă Română, care reprezintă 85% din populația țării noastre.

2) Inițiativa acestui Referendum a strâns un număr de peste 3.000.000 de semnături. A fost aprobată de Curtea Constituțională în 2016, a primit aviz pozitiv în Parlament în martie 2017 și a fost votată pe 11 septembrie de o mare majoritate în Senatul României.

3) Articolul 48, alineatul 1 din Constituția României, în actuala formă spune: ”Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți…” .Referendumul se organizează pentru a modificarea acestui articol în formula următoare: ”Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie”. Inițiativa nu aparține vreunui partid politic, ci este un demers cetățenesc, prevăzut în Constituție.

5) De aceea, în zilele de 6 și 7 Octombrie, se așteaptă din partea noastră, a creștinilor, un DA răspicat și așezat, la întrebarea dacă dorim ca, de acum înainte, definiția căsătoriei în Constituția României să specifice că aceasta este „unirea dintre un bărbat și o femeie”.

Am observat în dezbaterile televizate ale unor așa ziși ”formatori de opinie”, ”traineri media”, realizatori de programe televizate, persoane contrare acestui Referendum, care exprimându-se în toate formele lingvistice și în toate ecuațiile politice, exclud cu desăvârșire din vocabularul lor pe Hristos și Căsătoria ca Taină.

Sunt două pericole care amenință instituția Căsătoriei: pe de o parte o poți distruge sau anula, așa cum au încercat marxiștii să facă în perioada comunistă, pe de altă parte o poți transforma, redefini în alți termeni, cum este ideologia de gen (gender), până când devine irelevantă.

În ultimul timp asistăm la o confuzie generală privind identitatea bărbatului și a femeii, care merge până acolo, încât se evită termenii ”el”, pentru bărbat și ”ea”, pentru femeie. Trebuie spus de la bun început că diferența între un bărbat și o femei se poate vedea și la nivelul ADN-ului. Distincțiile între persoane nu sunt simple jocuri de cuvinte, ci reprezintă o realitate atât la nivelul regnului animal, cât şi al celui vegetal, iar diferențierea sexuală are o bază biochimică foarte bine determinată, așa cum ne arată cercetările în domeniu, care atestă în mod foarte clar că cromozomii sexuali sunt prezentați pe grupe XY pentru mascul şi XX pentru femelă. Aceste diferențe genetice apar de la 6-7 săptămâni de sarcină, odată cu apariția hormonilor sexuali, ce dau naștere la expresii ale diferitelor gene, la particularități anatomice; inimă și vase de sânge, organe sexuale, trăsături și sistemului imunitar care este diferit, inconfundabili, specific fiecărui sex.

Între bărbat şi femeie nu sunt numai diferențe de tip psihologic şi biologic, ci şi de ordin spiritual, care își au fundamentul în actul creației şi se manifestă în particular în fiecare persoană. Termenul gender, care înseamnă cercetarea sociologică a genului, aparține mișcării feministe și a dat naștere la o sumedenie de confuzii teologice şi antropologice. Mișcare feministă spunea că femeia nu se naște femeie, ci devine femeie prin societatea în care trăiește.Prin aceste mișcări se încearcă uniformizări periculoase, iar prin afirmarea unei egale demnități a sexelor, în contextul teologiei moderne, se conturează o ființă umană abstractă și asexuată.

 „Înnoirile“ de genul celor propuse în mediile gândirii moderne a lumii liberale dau naștere la tulburări sociale, culturale și teologice foarte grave. Armonia: bărbat – Hristos – capul Bisericii, iar femeia –Biserică – trupul lui Hristos, s-ar deteriora în cazul în care femeia ar lua locul bărbatului. Femeia deşi este egală cu bărbatul, în Hristos, în perspectiva mântuirii, în virtutea cuvintelor Sfântului Apostol Pavel, (Gal. 3, 28), în care nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, totuşi este diferită de bărbat, prin constituția ei somatică şi este chemată la o formă specifică de slujire. În Biserica creştină şi în societate, încă de la început, a existat armonie şi nu anarhie, având model pe Hristos, Care este capul Bisericii.

Împotriva mentalității păgâne, care privea doar procrearea, Sfântul Ioan Gură de Aur, numește Taina Cununiei, în Epistola către Coloseni, Taină a iubirii și a nobleței. Sfântul Grigorie de Nazianz în poeziile sale consideră că în starea originară omul avea ca şi condiție primordială fecioria, dar şi căsătoria dintre bărbat și femeie, datorită lipsei păcatului strămoșesc. Veritabili fondatori ai antropologiei teologice, Părinții cappadocieni Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa şi Grigorie de Nazianz au văzut distincția între persoana bărbatului şi femeii, potrivit ordinii creației.

În vremurile prezente asistăm la o radicalizare a societății, pentru că nu mai știm să cultivăm arta retoricii și a iubirii de frați. Fără un dialog real, constructiv, decent, între cei care sunt pro referendum și cei ce sunt împotrivă, fără respectul față de opinia celuilalt, tensiunile vor crește și nu vom putea ajunge la nici o concluzie.

A spune DA la vot nu este contrar vreunei persoane, ci afirmi un lucru firesc, natural, confirmi ceea ce Dumnezeu a lăsat în creație și anume că din dragostea și unirea bărbatului cu a femeii se naște viața, există continuitatea vieții și perpetuarea speciei umane.

În Anul Centenar, nu ne dorim să asistăm la o fragmentare a societății noastre, din punct de vedre social și politic, ci la o unitate în Hristos și Biserică. Clocotul haotic al societății românești izvorăște dintr-o indiferență față de valorile religioase, morale, culturale și sociale, dar și dintr-o amestecare voită a acestor valori, fiindcă non valoarea este socotită valoare, anormalitatea devine normalitate, iar păcatul este considerat virtute.

După 28 de ani de liberate cred că venit vremea, să punem un pic de ordine în viața noastră spirituală, să discernem binele de rău și să ne rugăm mai mult unii pentru alții, ca ”toți să fie Una”. Acest Referendum este o mărturie despre Hristos, care sfințește Taina Cununiei, este pentru noi, pentru copiii noștri, pentru nepoții, părinții, finii, pentru a sigila viitorul neamului românesc și pentru a-i asigura o temelie solidă.

 

Pr. Pompiliu Nacu

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

   
   

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Știri din viața Eparhiei

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   Agenda creștinului 2020

  Calendar 2020 pentru familia ta

   

   Calendarul Tuturor Sfinților 2020 

  Tinerii ortodocși

  Numărul total de vizitatori

  12000482