Mesaj de condoleanțe și de mângâiere la trecerea în veșnicie a robului lui Dumnezeu Sorin, preotul Parohiei Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, patriarhii Alexandriei

din orașul L’Aquila - Italia

 

Preacucernici Părinți împreună-slujitori,

Cucernică Preoteasă Ana,

Dragă Dominik,

Îndoliată Familie,

Iubiți frați și surori &ici rc;ntru Domnul,

 

Hristos a înviat!

 

Aceasta este mărturisirea pe care o face obștea Bisericii lui Hristos Cel înviat, de fiecare dată când îi prohodește pe cei care trec din viața aceasta în cea veșnică. Odată cu învierea Mântuitorului Hristos, moartea fiecăruia dintre cei care cred în El se preface în „paști”. Și precum prăznuim Paștile Domnului, tot așa „prăznuim” și „paștile” celor care, întru nădejdea învierii și a vieții veșnice, adorm și ies din lumea aceasta.

Obștea creștinească își însușește astăzi cuvintele spuse de Domnul cu privire la fiica lui Iair: „Nu a murit, ci doarme” (cf. Lc. 8, 52). De aceea, așază trupul celui adormit în „dormitor” (gr. kimeterion – cimitir, însemnând, literal, dormitor). Trupul celui adormit primește cinstirea cuvenită unui odor, ca unul ce s-a făcut părtaș harului Botezului, ce a primit pecetea darului Sfântului Duh și s-a hrănit cu Sfânta Euharistie; s-a împărtășit de harul Sfintei Taine a Cununiei și s-a împodobit cu harul Preoției. Pentru toate acestea, trupul celui adormit se petrece cu rugăciuni și se așază în „dormitor”, întru așteptarea învierii celei de obște.

Deși, prin intermediul gesturilor trupului, se împărtășesc multe bucurii, totuși, odată cu adormirea trupului, nu se sting și trăirile sufletului, ci ele continuă, folosindu-se, mai departe, de simțul văzului și al auzului, bucurându-se de vederea celor de sus și păstrând, totodată, legătura de comuniune, în iubire și credință, cu cei de jos. Acesta este și rostul pentru care cei rămași se roagă pentru cel plecat dintre ai săi, făcând pomenirile rânduite de Biserică, în a 3-a, a 9-a și în a 40-a zi de la adormirea fratelui lor și rugând pe Hristos Domnul, biruitorul morții, să-l ierte pe cel adormit pentru cele ce a greșit în această viață și să-i facă parte de odihna Sa.

De pe meleagurile Italiei, unde părintele Sorin a slujit mai bine de 11 ani, vă transmitem și noi, împreună cu Preasfințitul Părinte Arhiereu vicar Atanasie de Bogdania, cu clericii din Protopopiatul Abruzzo-Molise și cu toți ceilalți clerici din eparhie, cu monahii și cu drept-credincioșii creștini trăitori în Peninsulă, în special cu credincioșii Parohiei Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, patriarhii Alexandriei, din orașul L’Aquila, gândul nostru de împreună-rugăciune și de comuniune, în momentele despărțirii vremelnice de părintele Sorin, fratele și împreună-slujitorul nostru. Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să-i facă parte slujitorului Lui jertfelnic – ce mult s-a ostenit în căutarea oii pierdute – de veșnica Sa odihnă și să-l învrednicească de slujirea cea cerească, în ceata bineplăcuților Săi.

Ne rugăm și pentru întărirea și mângâierea Preotesei Ana și a lui Dominik, precum și a tuturor rudeniilor părintelui Sorin, plecat dintre noi.

Veșnică odihnă, iertare și mântuire dă, Doamne, sufletului robului Tău Sorin, preotul, fratele și împreună slujitorul nostru și pomenirea lui să fie din neam în neam!

Cu părintească îmbrățișare familiei îndoliate și cu arhierească binecuvântare,

 

 

† Episcopul SILUAN

 

 

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

Căutare

5 X 1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

 
 
 

Urgența Coronavirus

 

Merinde pentru Suflet

 

 
 

San Lorenzo dei Romeni

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

Apostolia

FTOUB Roma

 

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

 
 

Facebook

 

Știri din viața Eparhiei

 

Nepsis

NEPSIS

 
 

Reportaje EORI

 
 

Vă Recomandăm

Agenda/Diario pentru tine!ri 2020/2021

 Calendarele Eparhiale 2021

Calendar 2021 pentru familia ta

Calendarul Tuturor Sfinților 2021

Tinerii ortodocși

Numărul total de vizitatori

12502913