Legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul ne-au venit prin Iisus Hristos[1]

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cuvintele din titlu sunt cele cu care se încheie citirea Evangheliei din noaptea slăvitului Praznic al Învierii Domnului. Și, după cum se poate observa, respectiva evanghelie nu ne vorbește despre învierea Domnului, așa cum o face cea de la vecernia unită cu liturghia din Sâmbăta Mare sau cea de la a doua Înviere. Ne putem întreba, prin urmare, ce rost duhovnicesc ascund cuvintele amintite în titlu încât ele au fost rânduite să se citească la Paști?

 

Întâi de toate, e bine să ne reamintim că ceea ce omul a pierdut în Rai a fost harul, împărtășit de Dumnezeu lui Adam la facerea lui, odată cu suflarea de viață[2]. Dar, odată cu pierderea (sau, mai bine zis, retragerea) harului, omul a pierdut, treptat, și simțul de a recunoaște adevărul și de a-l deosebi de minciună. Astfel omul a fost (și este) ușor de înșelat de către tatăl minciunii[3]. Aceasta l-a determinat pe Dumnezeu – Tată iubitor și Pedagog desăvârșit – să pună omului căzut legea ca ajutor și călăuză[4] (gr. paidagogos – pedagog) care să-l însoțească pe calea vieții, să-i arate ce este adevăr și ce este minciună și să trimtă în mijlocul poporului pe aleșii Săi – drepții și prorocii  - care să întrețină conștiința venirii Mântuitorului.

 

Iar când a venit plinirea vremii[5], în zilele acestea mai de pe urmă, (Dumnezeu Tatăl) ne-a grăit nouă prin Fiul[6], ca unul ce esteplin de har și de adevăr[7] și prin Care primim din nou, și noi, ceea ce strămoșii noștri au pierdut prin cădere: harul cel înnoitorși adevărul cel dătător de viață. Primim har peste har[8] și Adevărul care îi face liberi[9] pe cei care-L cunosc.

 

Prin venirea în trup a Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu Tatăl, prin moartea și învierea Lui, am primit, așadar, ceea ce au pierdut strămoșii noștri în Rai. Ba mai mult, Împărăția lui Dumnezeu s-a pogorât la noi și s-a sălășluit întru noi, ca să nu mai avem cum să cădem din ea. Prin har, Împărăția lui Dumnezeu crește și se plinește întru noi, în măsura în care Îi acordăm Împăratului – Hristos – locul și atenția ce I se cuvin.

 

Fie ca marele Har al Învierii Domnului să ne facă pe toți părtași înnoirii pe care Hristos Cel înviat o aduce firii omenești și întregii făpturi și să ne deschidă inima și mintea pentru a recunoaște adevărul și voia Domnului în vremurile de tulburare și de confuzie ce ne stau înainte!

 

† Episcopul Siluan

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 


[1]In. 1, 17.

[2]Cf. Fac. 2, 7.

[3]Cf. In. 8, 44.

[4]Cf. Gal. 3, 24.

[5]Gal. 4. 4.

[6]Evr. 1, 2.

[7]Cf. In. 1, 14.

[8] Cf. In. 1, 16.

[9] Cf. In. 8, 32.

 

 

 

 

Urgența Coronavirus

 

Merinde pentru Suflet

 

 
 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

 
 

Facebook

5 X 1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

 

Știri din viața Eparhiei

 

Nepsis

NEPSIS

 
 

Reportaje EORI

 
 

Vă Recomandăm

Agenda/Diario pentru tine!ri 2020/2021

 Calendarele Eparhiale 2021

Calendar 2021 pentru familia ta

Calendarul Tuturor Sfinților 2021

Tinerii ortodocși

Numărul total de vizitatori

12412308