Maica Domnului – grădina raiului

Astăzi înainte însemnarea buneivoințe a lui Dumnezeu,

și propovăduirea mântuirii oamenilor.

în biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată,

și pe Hristos, tuturor mai'nainte îl vestește.

Acesteia și noi cu glas mare să-i strigăm: Bucură-Te,

Plinirea rânduielii Ziditorului.

(Troparul Intrării Maicii Domnului în Biserică)

 

Adevăratul Pom al Vieții pentru noi creștinii este Mântuitorul Hristos, Cuvântul Lui Dumnezeu celui Viu, care crește din Grădina Raiului, Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu.

Luna noiembrie ne descoperă unul dintre cele mai frumoase praznice închinate Maicii Domnului și anume intrarea ei în templul cel sfânt de la Ierusalim, templu care, odată cu intrarea Maicii Domnului în Sfânta Sfintelor, devine Biserica care îl vestește pe Mântuitorul Hristos.

Tradiția Bisericii ne spune că Maica Domnului a fost întâmpinată în templu de către preotul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, iar de la treptele care duceau spre poarta cea mare, îngeri cu făclii, în procesiune, o însoțeau pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu cu cântări de laudă. Maica Domnului devine ea însăși poartă pentru Nemuritorul Împărat, cum citim în prorocia lui Iezechiel, la paremia a treia de la Vecernia praznicului. Această poartă s-a deschis doar Mântuitorului Hristos, care ne descoperă Ierusalimul cel Ceresc, și va rămâne pecetluită până la sfârșitul veacurilor.

Numele Maicii Domnului - „Maria” (Miryam) în aramaică înseamnă „iubitoarea de lumină”. Cea care iubește lumina, ne descoperă adevărata Lumină care luminează tuturor.

Dumnezeu se încredințează omenirii prin Maica Domnului, căci Maica Domnului a adus prin purtarea ei pocăință pentru întreaga lume; iar lacrimile ei nu seacă niciodată, înduplecând inima Fiului ei să mântuiască neamul omenesc.

Smerenia Maicii Domnului este nemăsurată. Evangheliile ne descoperă doar două fraze spuse de dânsa. La început, în primul capitol de la Luca: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! (Lc. 1, 38) și la sfârșit, în al doilea capitol de la Ioan, la Nunta din Cana Galileei, când a observat că nuntașii nu mai au vin: Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceți orice vă va spune. (In. 2, 5). În afară de acestea, o tăcere se așază în evanghelie în ceea ce o privește pe Maica Domnului.

În aceste două mărturii însă, se ascunde comoara trăirii creștine: în primul rând, să ne încredințăm întru totul voii lui Dumnezeu (Fie mie după cuvântul tău!), iar în al doilea rând, să urmăm mereu poruncile Domnului (Faceți orice vă va spune). În aceste două mărturii se ascunde darul neprețuit al Maicii Domnului pentru noi.

Pentru a putea răspunde iubirii nemăsurate a lui Dumnezeu, care cu nerăbdare a așteptat veacuri la rând ca să-l poată răscumpăra pe Adam cel vechi, trebuia ca Maica Domnului (care reprezintă întreaga omenire) să unească voința lui Dumnezeu cu voința omului.

Cu adevărat atunci, cel ce caută fericirea desăvârșită, să o caute pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu! Căci prin ea ajungem să ne împărtășim din Pomul Vieții, din Trupul lui Hristos, prin ea ajungem la pământul făgăduinței ­Raiul cel Ceresc, moștenirea celor drepți.

            De aceea, neobosit să-i strigăm cântări de laudă în toată vremea vieții noastre:

Bucură-te, Fecioară preacurată;

Bucură-te, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos;

Bucu­ră-te, ceea ce ai crescut Strugurele cel de taină;

Bucură-te, ușa cerului și rugul cel nears;

Bucu­ră-te, lumină a toată lumea;

Bucură-te, bucuria tuturor;

Bucură-te, mântuirea credincioșilor;

Bucură-te, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpână!

 

 

 

     † Atanasie de Bogdania

Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

 

Urgența Coronavirus

 

Merinde pentru Suflet

 

 
 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

 
 

Facebook

5 X 1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

 

Știri din viața Eparhiei

 

Nepsis

NEPSIS

 
 

Reportaje EORI

 
 

Vă Recomandăm

Agenda/Diario pentru tine!ri 2020/2021

 Calendarele Eparhiale 2021

Calendar 2021 pentru familia ta

Calendarul Tuturor Sfinților 2021

Tinerii ortodocși

Numărul total de vizitatori

12412354