Actele necesare pentru înscrierea la Facultatea de Teologie de la Roma

FTOUB Roma   FTOUB   Patriarhia Română    Episcopia Italiei   Contact

ü  Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2020) eliberată de către aceeași instituţie de învăţământ, în care să se menţioneaze media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

ü  În cazul diplomelor eliberate în străinătate este necesară echivalarea în România de către CNRED!

La dosar se va depune, în acest caz, traducerea legalizată a diplomei originale.

În vederea echivalării diplomelor, candidații de origine română sau asimilați acestora se pot adresa Secretariatului în vederea echivalării directe a diplomelor obținute înafara țării.

ü  Certificatul de naştere, original şi copie, sau copie legalizată;

ü  Binecuvântarea chiriarhului, de preferință în original; aceasta se obține în baza unei cereri semnate de candidat, însoțite de recomandarea parohului/duhovnicului și trimisă de acesta din urmă la Cancelaria Eparhiei de care aparține.

ü  Document de identitate românesc, în original şi copie, sau copie legalizată;

ü  Document de identitate din țara de reședință sau pașaport românesc în care să se specifice țara de reședință. Nu se pot înscrie candidați care nu provin din diaspora !

ü   Certificat de botez, în original, sau adeverință de botez în original eliberată de preotul paroh;

ü   Certificat medical, în original, din care să rezulte că starea de sănătate fizică și psihică a candidatului nu îl pot împiedica să urmeze cursurile unei facultăți;

ü  Pentru persoanele care au absolvit o altă facultate sau frecventează actualmente cursurile altei facultăți: adeverinţă de la prima facultate din care să rezulte forma de finanţare. Atragem atenția că cei care au deja studii complete sau parțiale într-o altă Universitate de Stat din România, nu vor mai putea beneficia (deloc sau în parte) de subvenționarea taxelor de școlarizare.

ü  Trei fotografii tip buletin de identitate;

ü   dovada achitării taxei de înscriere la examenul de admitere în contul Universității din București

ü  dovada achitării taxei administrative pentru la examenul de admitere în contul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei;

ü   Fişa de înscriere la examen şi Anexa (formular tip) se vor primi și completa pe loc, în momentul predării dosarelor fizice.

 

Rugăm călduros candidații să trimită, în vederea preînscrierii și a verificării, toate actele cerute mai sus, scanate în PDF, pe adresa de email a Secretariatului: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Urgența Coronavirus

 

Merinde pentru Suflet

 

 
 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

 
 

Facebook

5 X 1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

 

Știri din viața Eparhiei

 

Nepsis

NEPSIS

 
 

Reportaje EORI

 
 

Vă Recomandăm

Agenda/Diario pentru tine!ri 2020/2021

 Calendarele Eparhiale 2021

Calendar 2021 pentru familia ta

Calendarul Tuturor Sfinților 2021

Tinerii ortodocși

Numărul total de vizitatori

12410055