Prezentarea cărților Filocalia de la Optina ,Volumele 1 și 2

Cele două volume ale Filocaliei de la Optina apărute în 2009 și respectiv 2010, la Editurile Evanghelismos și Cartea Creștină, reprezintă două culegeri de texte filocalice ale Cuvioșilor Părinți care au trăit în secolele al XIX-lea și al XX-lea în vestita lavră Optina. Așadar, avem în mână două volume care abordează diferite teme apropiate timpului nostru. Ele au fost adunate din răspunsurile Părinților la scrisorile sau întrebările fiilor lor duhovnicești. Între Cuvioșii Părinți citați îi găsim pe: Antonie, Macarie, Nicon, Ambrozie, Varsanufie, Ilarion, Moisi, Anatolie, Isaachie, Iosif, Lev, Ilarion, Nectarie, etc. Citările îi ajută pe cei care au și opera lor să identifice textele în cărțile în care acestea au apărut inițial.

„În anul 2000 Biserica Ortodoxă Rusă a canonizat și trecut în rândul sfinților Întregii Rusii Soborul bătrânilor de la Optina”, ceea ce înseamnă că s-a recunoscut și oficial cât de mare a fost rolul pe care Părinții l-au avut în renașterea duhovnicească a creștinilor din timpul lor. De altfel, noua Filocalie este de folos atât preoților cât și creștinilor, pentru că dă posibilitatea ca fiecare să citească textul de care are nevoie într-o anume problemă duhovniceacă.

Considerăm aceste două cărți ca fiind de un real folos tuturor, întrucât ele nu au nevoie de texte explicative, așa cum întâlnim în colecția Filocaliei clasice, s-au în alte scrieri filocalice din primul sau la doilea mileniu creștin, cum ar fi sfântul Isaac Sirul, sfântul Grigorie Palama, etc. Pentru a fi și mai convingători în cele spuse până acum, vom cita din diferite locuri.

Măreția și unicitatea Bisericiinoastre o înțelegem din următoarea axiomă: „Ca să te mântuiești, trebuie să fii membru al Bisericii Ortodoxe. În prezent s-au dezvoltat o mulțime de secte: și toate se află în vrăjmășie unele cu altele, dar numai într-o singură privință se înțeleg – în dușmănia neîmpăcată față de Biserica Ortodoxă, în dorința de a o înjosi. ...

Starețul îi învăța pe fiii săi duhovnicești să păzească cu strictețe Regulamentul Sfintei Biserici Ortodoxe: Dacă îi vei vedea, fiule, pe cei de altă credință discutând cu un ortodox și voind să-l despartă prin vicleșug de Biserica Ortodoxă, să-l ajuți pe cel ortodox. Astfel vei salva oaia din gura leului. Dar, dacă vei tăcea și îl vei lăsa pe acela fără ajutor, va fi ca și cum ai lua un suflet răscumpărat de Hristos și l-ai vinde satanei” (Cuviosul Anatolie, 2, p. 44)[1].

 

Este normal să cităm pe câțiva Părinți cu referire laSpovedanie și Cuminecare, căci în aceste două Taine se concentrează viața creștinului: „În taina pocăinței sau a spovedaniei, care este același lucru, se rup polițele, adică se distrug zapisele păcatelor noastre, iar împărtășirea ce adevăratul Trup și Sânge al lui Hristos ne dă puterea să renaștem duhovnicește” (Cuviosul Varsanufie, 3, p. 274)[2].

„Îmi scrii că după împărtășanie te-ai simțit bine – păi, slavă lui Dumnezeu, Care mângâie nevrednicia noastră. Zici că a trecut repede, dar și în aceasta se vede grija Lui părintească față de noi. Căci mângâierea neîncetată slăbește sufletul și îl duce în lenevie și chiar la mai mare vătămare. De aceea, Domnul o ia repede și ne dă să simțim iarăși neputința noastră, și slăbiciunea, și păcătoșenia. Trebuie să ne smerim mai mult, să ne mustrăm pe noi înșine, să facem pocăință pentru greșeli, ...” (Cuviosul Iosif, 11, pp. 264-265)[3].

Dacă ne împărtășim cu credință și fără osândă cu Tainele Trupului și Sângelui lui Hristos, toate cursele vrăjmașilor noștri sufletești care ni se întind rămân zadarnice și nelucrătoare. Și ne împărtășim fără osândă atunci când ne apropiem de Taina aceasta, în primul rând, cu sinceră și smerită căință și spovedanie a păcatelor noastre și cu hotărârea fermă de a nu ne mai întoarce la ele, iar în al doilea rând, dacă ne apropiem fără pomenirea răului, împăcându-ne în inimă cu toți cei care ne-au supărat” (Cuviosul Ambrozie, 23, Partea a II-a, pp. 26-27)[4].

 

„Îmi scrieți despre dorința frăției voastre de a vă împărtăși descu Sfintele Taine ale Trupului și Sângelui Domnului nostru. Este un lucru bun, numai că trebuie să vă apropiați cu evlavia cuvenită și cu pregătirea după rânduiala bisericească” (Cuviosul Anatolie, 9, p. 90)[5].

 

Cu referire la boală, Părinții scriu: „Celor ce caută mântuirea și n-o dobândesc prin fapte, Multmilostivul Dumnezeu le plinește neajunsul prin boli și scârbe” (Cuviosul Macarie, 24, Vol. 4, p. 292)[6]. „Faptul că trupul este bolnăvicios înseamnă curățirea sufletului de înclinațiile păcătoase”[7]. „Bolile trupești nu întotdeauna sunt trimise omului de la Dumnezeu ca pedeapsă pentru păcat, ci uneori și din îngăduință pentru slobozirea și păzirea noastră de neputințele sufletești, care sunt incomparabil mai grele decâte cele trupești”[8].

Atunci când este vorba de mânie, găsim îndemnuri de acest fel: „Când vei începe să bombănești, ceart-te și zi: ce te-ai dezlănțuit, ticăloasă? Cine se teme de tine?”[9].

 

Cu privire la activitatea pe tărâm socialPărinții, fiind trăitori niptici, sfătuiesc așa: „Dorința de a vă osteni pentru binele omenirii este foarte nobilă, dar nu este la locul ei. Sfântul Proroc David spune: mai întâi ferește-te de rău, iar apoi fă bine (Ps. 33,13). La oamenii din ziua de astăzi lucrurile sunt pe dos. Toți vor, cu vorba, să se ostenească pentru binele aproapelui și nu se îngrijesc deloc sau foarte puțin de faptul că ei înșiși trebuie să se ferească de rău și apoi să se îngrijească de folosul aproapelui. Ingeniozitatea tinerei generații cu privire la înalta activitate în folosul întregii omeniri este asemenea cuiva care, fără să fi terminat școala generală, ar gândi că este cineva, că ar putea fi profesor la universitate. Dar, pe de altă parte, putem gândi că, dacă nu putem urni din loc toată omenirea, nu merită deloc să ne ostenim – aceasta este o altă extremă. Fiecare creștin este dator să se ostenească după puterile sale și potrivit poziției sale în folosul celorlalți, dar toate acestea să fie făcute la vremea lor și în ordine, așa cum am spus mai sus, și izbânda ostenelilor noastre s-o lăsăm în voia lui Dumnezeu” (Cuviosul Ambrozie, 23, Partea I, p. 99)[10].

 

Cu referire la măreția harului preoției, găsim următoarea mărturie: „Când preotul, binecuvântând, rostește rugăciunea: În numele Tatăluiși al Fiului și al Sfântului Duh”, atunci se săvârșește o taină: harul Duhului Sfânt coboară peste omul pe care-l binecuvântează. Iar atunci când cineva abia rostește cu buzele lepădarea de Dumnezeu, harul a și plecat de la el, toate înțelesurile i se schimbă, omul devenind cu totul altul (Cuviosul Nicon, 8, p. 330)[11].

 

Iubirea de frația Părinților ne folosește cu o cale pastorală eficientă când se cere ca să se mustre, în familie sau în Biserică: „Experiența mi-a arătat următoarea regulă: dacă trebuie să mustri pe cineva sau să faci vreo observație cuiva, mai întâi să te rogi în inima ta lui Dumnezeu pentru omul acesta. (Cuviosul Moisi, 16, p. 118)”[12].

 

Cât de folositoare este însemnarea cu semnul sfintei cruci o înțelegem din următoarele citări: „Experiența de veacuri arată că semnul crucii are mare putere în toate acțiunile omului, pe tot parcursul vieții lui. De aceea trebuie să ne îngrijim să înrădăcinăm în copii obiceiul de a ne îngrădi cât mai des cu semnul crucii, mai ales înainte de masă, când se culcă și când se trezesc, înainte de călătorie, înainte de ieșirea și intrarea într-un loc anume și să-și facă semnul crucii nu cu nepăsare sau cum e la modă, ci corect, începând de la frunte, apoi la brâu și la ambii umeri, așa încât crucea să iasă bine ... Îngrădirea cu semnul crucii pe mulți i-a izbăvit de mari nenorociri și primejdii” (Cuviosul Ambrozie, 23, Partea I, pp. 102-103)[13].

Sunt demne de luat în minte sfaturile date unui creștin care fuma„Îmi scrieți că nu vă puteți lăsa de fumat ... Ceea ce este cu neputință la om este cu putință cu ajutorul lui Dumnezeu, numai că trebuie să vă hotărâți ferm să renunțați la el, conștientizând răul pe care îl provoacă și sufletului și trupului, deoarece fumatul slăbănogește trupul, înmulțește și întețește patimile, întunecă mintea și distruge sănătatea trupească printr-o moarte lentă. Enervarea și întristarea sunt urmările bolirii sufletului din pricina fumatului. Vă sfătuiesc să folosiți împotriva acestei patimi un leac duhovnicesc: să vă spovediți în amănunțime toate păcatele, începând de la șapte ani, și să vă împărtășiți cu Sfintele Taine și să citiți în fiecare zi, stând în picioare, câte un capitol din Evanghelie sau mai mult, iar când vine plictiseala, să citiți iarăși până când ea trece și, dacă vine iarăși, iarăși să citiți din Evanghelie. Sau, în locul acesteia, când sunteți singur, să faceți câte 33 metanii mari, în amintirea vieții pământești a Mântuitorului și în cinstea Sfintei Treimi” (Cuviosul Ambrozie, 1, Partea 1, pp. 169-170)[14].

 

Din citările de mai sus înțelegem că volumele de prezentat abordează teme de natură dogmatică, morală, spirituală, etc., rezumând concis părți din învățătura Bisericii Ortodoxe. Ele se înscriu în tipul de lectură a omului care prezintă un interes pentru o problemă anume, și care dorește să afle un răspuns, fără a căuta prea mult. Așadar, considerăm că ele sunt de un real folos pentru oricine, motiv pentru care vi le și propunem.[1]Filocalia de la Optina, Învățături de suflet folositoare ale cuvioșilor bătrâni de la Optina, Volumul II, Traducere din limba rusă Cristea Florentina, Editura Egumenița, Editura Cartea Ortodoxă, Galați, 2010, pp. 416-417.

[2]Ibidem, p. 125.

[3]Ibidem, p. 125.

[4]Ibidem, p. 127.

[5]Ibidem, p. 130.

[6]Filocalia de la Optina, Învățături de suflet folositoare ale cuvioșilor bătrâni de la Optina, Volumul I, Traducere din limba rusă Cristea Florentina, Editura Egumenița, Editura cartea Ortodoxă, Galați, 2009, p. 53.

[7]Ibidem, p. 52.

[8]Ibidem, 55.

[9], p. 121.

[10]Ibidem, p. 452.

[11]Ibidem, p. 27.

[12]Ibidem, p. 87.

[13]Ibidem, p. 274.

[14]Ibidem, p. 275.

Urgența Coronavirus

 

Merinde pentru Suflet

 

 
 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

 
 

Facebook

5 X 1000

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

 

Știri din viața Eparhiei

 

Nepsis

NEPSIS

 
 

Reportaje EORI

 
 

Vă Recomandăm

Agenda/Diario pentru tine!ri 2020/2021

 Calendarele Eparhiale 2021

Calendar 2021 pentru familia ta

Calendarul Tuturor Sfinților 2021

Tinerii ortodocși

Numărul total de vizitatori

12412348