Alege limba:

Torino II

 

Parohia Înălțarea Sfintei Cruci  (14 septembrie) / Parrocchia della Santa Croce (14 settembre)

Biserica: Santa Croce, Via Accademia Albertina nr. 11, Torino
mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Pr. Gabriel Burcescu

mobil: +39 328 057 20 62;

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Pr. Iustin Androne

mobil: +39 388 321 10 98;

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Pr. Vasile Istina

mobil: +39 388 175 35 75;

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 


 

Parohia Ortodoxă Română

„Sfânta Cruce – Torino II”

 

Naşterea Parohiei „Sfânta Cruce - Torino II” cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci a fost înființat ă în data de 14 septembrie 2001, apariția acesteia fiind necesar ă datorit ă creşterii numerice a comunit ăţii românești din Torino şi împrejurimi . Face parte din Protopopiatul Piemonte I și se găsește într -o frumoasă piață centrală a orașului Torino, cu numele Carlo Emanuele II sau Piazza Carlina, cum mai este cunoscută, construit ă în timpul celei de-a doua organi zări a cet ății în 1673 , pe baza proiectului realizat de arhitectul Amedeo di Castellamonte. Situându- se în direcția fluviului Po, era considerat ă principalul spațiu public al urbei. În trecut piața era utilizată ca un târg de vinuri și sub ocupația francez ă (1798- 1814) va fi rebotezat ă Place della Libertè, devenind locul execuțiilor publice, în special prin ghilotinare. După căderea regimului francez se va intitula din nou cu numele său antic și se vor desfă șura aici activit ăți comerciale până la jumătatea secolului al XIX-lea. Ast ăzi, acest loc este un important punct turistic unde putem întâlni o frumoasă statuie a marelui om de stat Camillo Benso di Cavour, opera lui Giovanni Duprè, realizat ă în 1872. Tot în istoricul amplasament se poate admira biserica Santa Croce, un mic și frumos monument de formă ovală cu splendide coloane în marmur ă, proiectat de Filippo Juvarra și construit în 1718 la inițiativa regelui Vittorio Amedeo II de Savoia.

Spațiul în care se celebrează slujbele a fost dat în folosinț ă de Arhidioceza din Torino, biserica parohială fiind binecuvântat ă la data de 13 octombrie 2001 de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române a Euro pei Occidentale și Meridionale, iar în a nul 2009, prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și prin strădaniile vrednicului de pomenire preot paroh Lucian Ro șu, aceasta a fost împodobit ă cu frumoase și semnificative picturi bizantine fără a se strica armonia arhitectural ă a edificiului menționat. Cu timpul a continuat și îmbogățirea mobilierului bisericii cu iconostasele laterale ale Mântuitorului și Maicii Domnului, cu străni și scaun arhieresc frumos sculptate, pentru ca, în final, t oat ă aceast ă operă să fie împodobit ă prin instalarea unei maiestuoase catapetesme, lucrările efectuându -se în atelierele de sculptură ale Mănăstirii Cozia.

În cadrul așezământului s -a amenajat și s-a pictat ș i un minunat Paraclis, purtând

hramurile Buna Vestire, Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina ș i Sfânta Muceniță Filoteia de la Curtea de Argeș, sfințit de către Preasfințitul Siluan pe data de 19 septembrie 2010.

Putem afirma, pe bună dreptate, că acest amplasament de cult ortodox a constituit o adevărată pepinieră de tineri teologi, care după ce și-au desăvârșit pregătirea profesională au devenit propovăduitori ai Cuvântului Evanghelic, slujind la altare nou înființate de pe întreg ter itoriul însoritei Peninsule. Activitatea parohiei a fost diriguită de părintele Lucian Roșu până la data de 2 ianuarie 2020 când, în urma unei suferințe îndelungate acesta a trecut la slujirea în Împărăția veșnică a lui Dumnezeu, lăsând în urma sa o moștenire bogat ă, dar și o chemare la responsabilitate pentru urmași. În prezent, slujitorii comunității noastre bisericești sunt: preot-paroh Gabriel Burcescu (hirotonit în 2009 diacon și apoi preot) și preo ții slujitori Iustin-Iulian Androne ( diacon, apoi preot în 2011) și Vasile Istina (diacon din 2009, iar apoi preot în 2019 pe baza unității administrative bisericești menționate). Clerul inferior este format din ipodiaconii Mihai Iordache și Constantin Părosu, iar ca paraclisier funcționează Alexandru Lingur aru.

În trecut, ca și astăzi de altfel, programul liturgic desfășurat este unul amplu și bogat:

- Duminica şi în zilele de sărbătoare, orele 8.00: Utrenie, Sfânta Liturghie şi Parastas .

- Luni, orele 18.30: Acat ist şi rugăciune pentru bolnavi ; în prima zi de luni a lunii se oficiază şi sfinţirea aghiasmei mici.

- Miercuri, orele 18:30 Vecernie.

- Joi, orele 8.00: Sfânta Liturghie.

- Vineri, orele 18:30 Sfântul Maslu din două în două săptămâni iar în rest Paraclisul Maicii Domnului.

- Sâmbata, orele 18:30 Vecernie Mare

- În ajunul Praznicelor Împărătești închinate Mântuitorului sau Maicii Domnului și a sărbătorilor Sfinților cu Polieleu se oficiază Vecernia Mare cu Litie sau se fac rânduielile specifice stipulate în rânduielile tipiconale.

Cât priveşte Taina Spovedaniei, preoţii parohiei sunt la dispoziţia credincioşilor în toate zilele în care se oficiază slujbe, iar în perioadele celor patru posturi şi în alte zile din săptămână.

S-a acordat o atenție deosebită și celor care, în urma unor alegeri și conj uncturi nefericite, au ajuns în situații delicate ispășind pedepse mai mari sau mai mici în Penitenciarul „ Lorusso e Cutugno” din Torino. Pentru mai mulți ani, cei care au acordat asistență acestor oameni în suferință , au fost clericii parohiei noastre (pr . Lucian Ro șu, pr. Gabriel Burcescu și pr. Iustin Androne), în fiecare marți oficiindu-se câte o slujbă (de obicei un acatist), iar apoi săvârșindu -se Taina Spovedaniei pentru doritori. De Paști și de Crăciun, deținuții puteau gusta din bucuriile duhovnicești pe care le revarsă Sfânta Liturghie. În ultima perioadă au existat mai mulți colaboratori la proiectul amintit din cadrul personalului sacerdotal de la parohiile din împrejurimi. Cu tristețe consemnăm că, pe timpul pandemiei de Covid -19, aceast ă binefacere s-a întrerupt, dar sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, să se reia cât mai repede.

Preoții slujitori, în frunte cu părintele Gabriel Burcescu, au oferit o asistență susținută celor aflați în ispita bolii pe paturile spitalelor din orașul Torino. Așadar , ori de câte ori a fost nevoie, la solicitările familiilor bolnavilor, ale personalului medical, ale mediatorilor culturali și capelanilor catolici, clerul bisericii noastre a răspuns prompt și cu toată deschiderea.

Activitatea catehetică s-a desfăşurat chiar de la începuturile parohiei, atât pentru copii şi tineri, cât şi pentru adulţi.

Catehismul pentru copii şi tineri se desfăşoară săpt ămânal, pe grupe, şi este susţinut în prezent de:

•Grupa mică: preoteasa Adriana Burcescu împreună cu doamna Cristina Gheorghiță și tânăra Daria Parascheva Burcescu.

 •Grupa mare: preoteasa Amalia Florina Roșu și Alina Elena Bârsan

contentmap_plugin

 

 

 

 

Alătură-te canalului de Telegram al EORI.

 

 
 

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Agenda/Diario pentru tine!ri 2022/2023

13735431