Alege limba:

RUGĂCIUNE DE ÎNCEPUT DE AN BISERICESC

 

Rugăciunea pentru întreaga lume

a celui între sfinți Părintelui nostru

Clement Romanul ( 101)

 

Făcătorule al lumii, păstrează întreg în tot pământul numărul aleșilor Tăi, așa cum a fost socotit de preaiubitul Tău Fiu, Iisus Hristos, prin care ne-ai chemat dintru întuneric la lumină, dintru neștiință la cunoașterea slavei Numelui Tău. Pentru aceasta nădăjduim întru Numele Tău, începătorule al tuturor celor făcute.

Tu ne-ai deschis ochii inimii pentru a Te cunoaște pe Tine, Cela ce rămâi Cel Preaînalt între cei preaînalți, Sfinte al sfinților.

Tu pogori trufia celor mândri, risipești urzelile păgânilor, îi înalți pe cei smeriți și îi dobori pe cei puternici, ne faci bogați, ne faci săraci, omori, mântuiești și dai viață.

Tu singur ești binefăcătorul sufletelor și Dumnezeul a tot trupul. Tu cercetezi adâncurile, cauți asupra lucrărilor oamenilor, ajuți pe cel aflat în primejdie, izbăvești pe cei deznădăjduiți, Făcătorule și Doamne a tot ce este viu. Tu înmulțești popoarele pe pământ, și, între toți, i-ai ales pre aceia care Te iubesc pentru Iisus Hristos, Fiul Tău cel preaiubit; pentru El i-ai învățat, i-ai sfințit și i-ai slăvit.

Pe Tine  Te rugăm, Doamne, fii ajutorul și apărătorul nostru. Izbăvește pe cei care între noi sunt în supărări, miluiește pe cei sărmani, ridică pe cel căzut, arată-Te la cine are nevoie, tămăduiește pe cei bolnavi, adu-i înapoi pe cei care s-au rătăcit din poporul Tău, dă hrană celui căruia îi este foame, slobozește pe cei robiți ai noștri, pe cei căzuți ridică-i, mângâie pe cei înfricoșați. Toate popoarele să Te recunoască pe Tine Cel Unul Dumnezeu și că Iisus Hristos este Fiul Tău și noi, poporul Tău și turma păstorilor Tăi.

Tu ai arătat cu lucrările Tale plămădirea cea din veci a lumii; Tu, Doamne, ai plăsmuit pământul; Tu, credincios fiind pentru toate neamurile, drept întru judecăți, minunat întru putere și întru măreție, înțelept întru a făptui și proniator întru a păstra așezat ceea ce ai făurit, bun întru cele văzute și credincios față de cei care se încredințează Ție, îndurător și milostiv, iartă-ne păcatele și nedreptățile, căderile și nepăsările.

Nu socoti toate păcatele robilor și roabelor Tale, ci curățește-ne prin curăția adevărului Tău și călăuzește pașii noștri, pentru ca să umblăm întru sfințenia inimii și să facem ceea ce e frumos și plăcut ochilor Tăi și ochilor mai-marilor noștri. Așa, Stăpâne, arată-ne fața Ta pentru a ne da cele bune în pace, pentru a ne păzi cu preaputernică mâna Ta, pentru a ne slobozi de orice păcat cu brațul Tău cel stăpânitor și a ne izbăvi de cei care ne urăsc pe nedrept.

Dă înțelegere și pace, nouă și tuturor celor ce locuiesc pre pământ, așa cum ai dăruit-o părinților noștri care intru sfințenie Te chemau, în credință și adevăr; dă-o și nouă celor ce suntem supuși Numelui Tău cel puternic și plin de toată virtutea precum și mai-marilor noștri și ocârmuitorilor noștri de pe pământ.

Tu, Doamne, le-ai dat lor putere să cârmuiască, prin cea de-mare-cuviință și negrăită puterea Ta, pentru ca, recunoscând noi slava și cinstea pe care le-ai dăruit-o lor, să ne supunem lor și să nu ne împotrivim voii Tale. Dăruiește-le, Doamne, sănătate, pace, înțelegere, neclintire, pentru a împlini fără piedici stăpânirea pe care ai dat-o lor. Așa, Doamne, Împărate ceresc al veacurilor, dă fiilor oamenilor slavă, cinste și stăpânire peste tot ce este pe pământ.

Îndreaptă, Doamne, voia lor după ce este frumos și plăcut ochilor Tăi, pentru ca, folosind cu sfințenie, în pace și răbdare, puterea pre care ai dat-o lor, să Te afle binevoitor. Că Tu singur poți face întru noi aceste lucruri bune și altele și mai mari.

Îți aducem mulțămită, prin arhiereul și apărătoriul sufletelor noastre, Iisus Hristos, prin care Ție îți aducem slavă și mărire, acum și din neam în neam, în vecii vecilor. Amin.

 

Alătură-te canalului de Telegram al EORI.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Agenda/Diario pentru tine!ri 2021/2022

13231933