Alege limba:

Epistola Pastorală la Slăvitul și Luminosul Praznic

al Învierii Domnului din Anul Mântuirii 2013

 

 

Hristos Cel înviat – nădejdea vieții noastre

 

† SILUAN

 

Prin mila lui Dumnezeu, Episcopul de-Dumnezeu-păzitei

Episcopii Ortodoxe Române a Italiei,

Preacuviosului Cin Monahal, Preacucernicului Cler,

și tuturor Credincioșilor drept-slăvitori

 care ascultă sau citesc această Epistolă Pastorală,

Har vouă, pace și bucurie de la Hristos Cel înviat din morți,

iar de la noi, arhierești binecuvântări,

dimpreună cu străvechiul salut:

Hristos a înviat!

 

Această salutare cu care ne întâmpinăm unii pe alții, începând de astăzi și până la praznicul Înălțării Domnului, constituie în mod prescurtat mărturisirea noastră de credință în Hristos Cel ce a pătimit și S-a îngropat și a înviata treia zi, după Scripturi, S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit, așa cum spunem în Crez.

Praznicul Învierii din fiecare an, constituie un înnoit prilej de a gusta și de a trăi dinlăuntru Harul și bucuria pe care ni le aduce Hristos Cel înviat, pentru a nu rămâne încă o dată doar la cele dinafară: la a lua ”lumină” și ”paști”, la ouă roșii și la miel, la pască și la cozonac, fără să mai știm de fapt ce stă la temelia a tot ceea ce facem și trăim ca și creștini…

E limpede că atunci când Învierea Domnului ne găsește în împrăștierea lăuntrică la care ne aduce viața pe care o acordăm zi de zi cu atâta fidelitate la ”obligațiile” lumii acesteia, ea se întâmpină și se trăiește ca unul dintre evenimentele cotidiene pe care le traversăm, ca de obicei, la suprafață, în fugă, centrat pe mâncat și pe băut, trecând pe lângă noi fără să lase în urmă decât amintiri exterioare…

 

 

 

Învierea Domnului Hristos pe care o prăznuim astăzi nu este ”aniversarea” a ceea ce odată ca niciodată s-a întâmplat mai mult sau mai puțin real, ci înseamnă prilejul de a ne face părtași dinlăuntru la ceea ce acest eveniment dumnezeiesc aduce cu sine pentru noi și pentru a noastră mântuire.

Hristos Dumnezeul Cel Fără-de-moarte, a gustat moartea pentru noi și a biruit-o, pentru ca noi, cei muritori, să gustăm din Viața Sa cea nouă și fără de sfârșit.

Cel ce, Dumnezeu fiind, S-a făcut om pentru noi și a primit a fi neputincios ca un prunc, iese astăzi ca un Atotputernic din pântecele pământului pentru a ne aduce bucuria vieții celei veșnice și Împărăția Cerurilor pe care ne îndeamnă să le primim ca pruncii.

Hristos Cel ce a primit suferința și moartea din dorința iubitoare și compătimitoare de a fi părtaș la toate ale noastre, vine astăzi în viața noastră, cu toate suferințele și întunecimile ei, să o lumineze cu Lumina Vieții și a Învierii Sale.

Hristos Cel înviat, curățind, prin moarte, firea noastră de păcat, vine în necurăția sufletului nostru, ca să o curățească cu scump Sângele Său ce izvorăște din coasta Sa precum dintr-un izvor al nestricăciunii.

Domnul Cel necuprins vine astăzi să vindece rănile sufletelor și ale trupurilor noastre și îngustimea gândirii și priceperii noastre, curățindu-ne simțurile pecetluite cu Sfântul Mir la Botez, spre a ni le deschide la contemplarea frumuseții Sale.

Hristos Domnul Cel înviat vine astăzi în singurătatea sufletului nostru pentru a ne încredința de prezența Lui și de împreună-petrecerea Sa cu noi, în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. El se face împreună-călător cu fiecare dintre noi pe calea vieții, precum odinioară cu Luca și Cleopa pe drumul Emausului, pentru a ni se arăta și nouă la frângerea pâinii, la fiecare Dumnezeiască Liturghie.

Hristos Cel ce a stat trei zile în mormânt vine astăzi în mijlocul nostru și în cămara de taină din sufletul fiecăruia dintre noi pentru a ne spune: Nu vă temeți voi! Pace vouă!

Astăzi granița dintre cele cerești și cele pământești este deschisă și cei răposați: strămoșii, părinții și maicile noastre, frații și surorile, fiii și fiicele care s-au mutat de la noi, prăznuiesc împreună cu noi Învierea Domnului.

Acestuia să-i redeschidem astăzi inimile și viața noastră și să-L slăvim pentru toate darurile pe care ni le aduce, pentru a ne face și pe noi martorii Lui în lumea care ne înconjoară și care, ne mai cunoscându-L cu adevărat, s-a îmbolnăvit de descurajare și de deznădejde, de violență și de agresivitate, s-a umplut de neînțelegeri, de certuri și de dezbinări. Întregul pământ și întreaga făptură (creație) așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu, pentru a mai putea vedea o undă de speranță în convulsiile prin care trece și în degradarea la care a ajuns.

Prin pătimirile și Învierea Sa, Hristos ne cheamă astăzi și pe noi pe toți cei ce credem în El la compătimire cu suferința întregului neam omenesc și la rugăciune pentru mântuirea tuturor ca și pentru propria noastră mântuire; să devenim și noi fii ai Învierii care să ducem această bună-vestire la toată lumea, împrospătând cu ea întreaga făptură, dându-i nădejde de viață nouă, întemeiată pe Hristos Cel Înviat din morți.

De aceea, vă îndemn și eu, împreună cu Sfântul Apostol Pavel:

Bucurați-vă pururea întru Domnul! Și iarăși zic: Bucurați-vă!

Omenia voastră să se facă cunoscută tuturor oamenilor!

 Domnul este aproape!

Nu vă împovărați cu nici o grijă.

Ci întru toate, prin rugăciune și mijlocire cu mulțumire,

cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu.

Și pacea lui Dumnezeu care covârșește orice minte,

să păzească inimile voastre și cugetele voastre întru Hristos Iisus.

Mai departe, fraților,

câte sunt adevărate, câte sunt de cinste,

 câte sunt drepte, câte sunt curate,

câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun,

orice virtute și orice laudă, la acestea să vă fie gândul.

(Filip. 4, 4-8).

 

Că lui Hristos Cel ce pentru noi a înviat dinmorți I se cuvine toată slava și cinstea, Lui să-I închinăm toată viața noastră și nădejdea, acum și în veci. Amin.

 

Cu părintească, întru Hristos Cel înviat, îmbrățișare, al vostru părinte și păstor și de tot binele cel spre mântuire doritor,

 

 

† Episcopul SILUAN

 

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

 

Dată la Reședința noastră de la Roma,

 la Luminatul Praznic al Învierii Domnului, în Anul Mântuirii 2013.

 

 

 

 

Alătură-te canalului de Telegram al EORI.

 

 
 

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Agenda/Diario pentru tine!ri 2022/2023

13735354