S c r i s o a r e   p a s t o r a l a

L A   R u s a l i i

2 0 0 9


 

c a t r e   t o t   c l e r u l,  c i n u l   m o n a h a l

s i   p o p o r u l   d r e p t s l a v i t o r

d i n   î n t r e a g a   M i t r o p o l i e

 

 

            Paris, Rusalii 2009

 

 

            Preacucernice Părinte,

            Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul,

 

            În această Duminică a Pogorârii Duhului Sfânt sau a Rusaliilor, cum spunem în popor, s-a luat obiceiul, de mai mulţi ani, de a se trimite o Scrisoare Pastorală tuturor clericilor şi credincioşilor din cuprinsul Mitropoliei noastre, care cuprinde acum trei eparhii în Europa Occidentală şi Meridională: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, cuprinzând Franţa, Elveţia, Belgia, Olanda, Marea Britanie, Irlanda şi Islanda; Episcopia Ortodoxă Română a Italiei şi Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei.

             Pogorârea Duhului Sfânt, aşa cum a făgăduit Mântuitorul Hristos ucenicilor Săi înainte de Înălţare, a constituit o adevărată ”îmbrăcare cu putere de sus” (cf. Lc. 24, 49), care a făcut din cei ce erau până la acest eveniment nişte simpli pescari, ”martorii” (cf. Lc. 24, 48) a ”toate cele ce a poruncit” (cf. Mt. 28, 20) şi împărtăşit lor Domnul ”despre Cuvântul vieții” (1 In. 1, 1), care au început ”să propovăduiască tuturor neamurilor – fiecăruia pe limba lui – pocăinţa şi iertarea păcatelor” (cf. Lc. 24, 47).

             Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt constituie totodată reaşezarea firii omeneşti dezbinate prin căderea lui Adam şi ”fărâmiţate” prin amestecarea limbilor de la turnul Babilonului în unirea şi părtăşia pe care Dumnezeu o prevăzuse încă de la început pentru Adam. De aceea sărbătoarea de azi este prin excelenţă şi sărbătoarea unităţii şi a comuniunii între toţi fiii lui Dumnezeu.

             În Biserica Ortodoxă Română, prima duminică după 1 iunie, Ziua internaţională a Copilului, a fost proclamată ca Duminica Parinţilor şi Copiilor marcată printr-o serie de programe şi acțiuni speciale dedicate familiei creştine. În acest an, duminica aceasta coincide cu marele Praznic al Pogorârii Sfântului Duh. De aceea, noi, episcopii membri ai Sinodului Mitropolitan al Europei Occidentale şi Meridionale, dorim să vă punem la suflet preocuparea noastră în ce priveşte o „rană” a multor familii care trăiesc astăzi în ţările Europei de Vest, şi anume sfâşierea Familiei prin plecarea unuia sau altuia dintre soţi, sau chiar a amândorura, lăsând în urma inimile frânte ale copiilor lor, în grija bunicilor în cel mai bun caz, sau al rudelor şi prietenilor, în alte cazuri. Aşa se face că astăzi sunt peste 300.000 de copii rămaşi în ţară, în timp ce părinţii lor sunt plecaţi în căutare de lucru în diferite ţări ale Europei, mulţi dintre aceşti copii suferind adevărate traume sufleteşti din cauza lipsei dragostei părinteşti. Vârsta copilăriei şi a şcolarizării este cea în care copilul are cea mai mare nevoie de părinţii săi pentru a fi educat în duhul Evangheliei lui Hristos. De la cine poate învăţa copilul faptele bune, jertfelnicia, dragostea de Dumnezeu şi de aproapele, dacă nu de la părinţi? De la cine poate un copil să înveţe şi să respecte porunca lui Dumnezeu „cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi...” dacă nu de la proprii părinţi, care prin respectul şi grija faţă de copilul pe care Dumnezeu li-l dăruieşte, ei înşişi transmit copilului lor respectul şi cinstea pe care el o va avea mai târziu pentru părinţii care l-au născut şi crescut? De aceea vă îndemnăm, Iubiţi Părinţi, tineţi-vă copiii aproape de dumneavoastră şi nu sacrificaţi anii copilăriei lor pentru nimic din lumea aceasta. Dacă Dumnezeu v-a dăruit copii, tot El este Cel care vă va ajuta și să purtaţi de grijă. La acest sprijin de sus, dorim să îl adăugăm smerit şi pe al nostru, episcopi, clerici, călugări şi al întregii obşti creştineşti răspândite pe meleagurile Europei Occidentale şi Meridionale, care doreşte în această zi a unităţii să se solidarizeze cu toţi cei care suferă de pe urma despărţirii de cei dragi, rugându-L şi noi pe Dumnezeu: ”Doamne păzeşte şi întăreşte familiile!”, în speranţa că la sfârşitul vacanţei din vara care vine să fie mai puţini copii şi părinţi şi soţi separaţi şi mai puţine lacrimi de despărţire la întoarcerea din ţară.

             Iubiţi fraţi şi surori,

           Anul acesta vom avea bucuria ca Mitropolia noastra să fie vizitată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, între 9 şi 15 iulie. Preafericirea Sa va sfinţi pe 11 iulie biserica construită la centrul mitropolitan de la Limours, iar pe 12 iulie altarul Catedralei Mitropolitane Sfinţii Arhangheli de la Paris. Este un eveniment istoric la care vă aşteptăm împreună cu preoţii dumneavoastră. 

             Preacucernice Părinte şi iubiţi credincioşi,

             Ca în fiecare an, la acest praznic, am obişnuit să facem apel la bunăvoinţa dumneavoastră pentru o colectă în sprijinul misiunii pe care o desfăşurăm în Mitropolia noastră. Prin urmare, episcopii membri ai Sinodului Mitropolitan al Europei Occidentale şi Meridionale, vă adresăm şi acum rugămintea de a sprijini misiunea Bisericii noastre aici în Europa Occidentală, fiecare după posibilităţile sale şi „cum socoteşte cu inima sa”, precum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel, „căci Dumnezeu iubeşte pe cel ce dă cu voie bună” (2 Co 9,7).

             Pentru toate darurile pe care le primim de la Dumnezeu în această viaţă, Îi mulţumim. Dar mai cu seamă astăzi să-I mulţumim, iubiţi credincioşi, când omenirea primeşte darul Duhului Sfânt Care se pogoară peste toţi cei care Îl primesc cu inima deschisă, cautând sfinţirea şi sfinţenia. A Lui fie slava în vecii vecilor, Amin!

 


 

† Mitropolitul IOSIF

al Europei Occidentale şi Meridionale

 

† Episcopul SILUAN

al Italiei

 

† Episcopul TIMOTEI

al Spaniei şi Portugaliei

 

† Episcopul MARC NEMŢEANUL

Urgența Coronavirus

 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

   
   

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Știri din viața Eparhiei

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   Agenda creștinului 2020

  Calendar 2020 pentru familia ta

   

   Calendarul Tuturor Sfinților 2020 

  Tinerii ortodocși

  Numărul total de vizitatori

  12106629