Preacucernice Părinte,

Iubiți credincioși,

 

Astăzi sărbătorim Pogorârea Duhului Sfânt și nașterea Bisericii la Ierusalim.

 

Duhul Sfânt, «care de la Tatăl purcede», Cel unul din Sfânta Treime, vine în lume, după Înălțarea la cer a lui Hristos Cel Înviat din morți, spre a da naștere și a întemeia Biserica, pentru a sfinți și lumina pe tot omul ce vine în lume, făcându-i-L cunoscut pe Hristos. El, Duhul Sfânt, vine să mângâie sufletele noastre rănite de păcat, însetate de iubire, aducându-ne înainte pe Hristos Cel rănit și mort pentru păcatele noastre pe care le-a luat asupra Sa, însă Înviat și Înălțat de-a dreapta Tatălui, înălțându-ne și pe noi odată cu El. Duhul Sfânt, Cel ce la începuturi dădea viață lumii, vine pentru a ne rezidi după chipul Celui înviat. Chipul Celui înviat îl primim în Biserică prin Botez, prin Ungerea cu Sfântul și Marele Mir și prin împărtășirea cu Sfântul Lui Trup si Sânge. Astfel Duhul Sfânt face din fiecare dintre noi „templu” al Preasfintei Treimi, un purtător al harului și al iubirii dumnezeiești, al darurilor Sale neprețuite: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea poftelor  (Gal. 5, 22-23). De acestea toate avem parte atunci când luptăm lupta cea bună a lui Hristos.     

 

Iubiți Credincioși,

 

Ca în fiecare an – așa cum știți deja din anii trecuți – la acest Praznic izvorâtor de viață și sfințenie, episcopia noastră organizează o Colectă în sprijinirea lucrării pastorale și misionare pe care o desfășoară Centrul Mitropolitan de la Paris, care la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie va organiza Congresul întregii noastre mitropolii. Suntem conștienți că treceți cu toții prin momente de strâmtorare materiala, însă suntem tot așa de conștienți că grija pentru suflet nu o neglijați, căutând pe Dumnezeu și venind atât de numeroși la biserică. De aceea apelăm din nou la binecunoscuta dumneavoastră bunăvoința si vă adresăm şi acum rugămintea de a sprijini misiunea Bisericii noastre aici în Europa Occidentală, fiecare după posibilităţile sale şi „cum socoteşte cu inima sa”, precum ne învaţă sfântul apostol Pavel, „căci Dumnezeu iubeşte pe cel ce dă cu voie bună” (2 Co 9,7). Astfel putem contribui și noi, de aici din Italia, la mângâierea și ajutorarea celor mai lipsiți decât noi, săvârșind astfel un lucru bineplăcut lui Dumnezeu la slăvitul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt.

 

Preasfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh Cel ce astăzi S-a pogorât peste sfinții ucenici și apostoli la Ierusalim, să vă binecuvinteze pe toți si sa va facă parte de darurile Sale cele nepieritoare.

 

 

† Episcopul SILUAN

 

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

Dată la Reședința noastră de la Roma, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, în ziua de 23 mai, la anul mântuirii 2010

 

Urgența Coronavirus

 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

   
   

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Știri din viața Eparhiei

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   Agenda creștinului 2020

  Calendar 2020 pentru familia ta

   

   Calendarul Tuturor Sfinților 2020 

  Tinerii ortodocși

  Numărul total de vizitatori

  12106645