Alege limba:

Gânduri părintești la început de An Nou Bisericesc

 

Preacucernici Clerici și Preacuvioși Monahi,

Cucernice Preotese și Diaconițe,

Iubiți fii și fiice ai Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei,

 

Har, pace și bucurie de la Preamilostivul Dumnezeu, iar de la noi părintești urări de bine și binecuvântări la acest nou început de An Bisericesc.

Încep prin a vă reaminti cuvintele Mântuitorului Hristos, rostite atunci când El propovăduiește pentru prima dată în sinagoga din Nazaret, cetatea în care a crescut, cuvinte ce se citesc mereu la începutul Anului Nou Bisericesc sau Liturgic: Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi, și să vestesc anul plăcut Domnului (Lc. 4, 18; Is. 61, 1-20).

Întâi de toate, e vrednic de remarcat faptul că Domnul rostește aceste cuvinte după ce fusese ispitit în pustie (cf. Lc. 4, 1-13) și revenise, în puterea Duhului (cf. Lc. 4, 14), în Galileea. Aceste cuvinte pline de har, de mângâiere și dătătoare de curaj ni se adresează și nouă celor “ispitiți” în tot felul. Dacă, după auzirea acestor cuvinte, iudeii prezenți în sinagogă L-au alungat pe Domnul și au fost gata să-L arunce de pe sprânceana muntelui(cf. Lc. 4, 29), bine este ca inimile noastre să nu se învârtoșeze auzindu-le, ci să se deschidă și să le primească și să le lase să cadă pe “ogorul” cel dinlăuntru, pentru ca ele să încolțească și să aducă la rodire toate binecuvântările cuprinse în spusele Domnului. Astfel, celui “sărac”, cuvântul Domnului îi rodește bogăție duhovnicească, celui “zdrobit cu inima” îi rodește vindecare și mângâiere, celui “robit” îi rodește dezrobire, iar celui “orb”, vederea; celui “apăsat” îi rodește liberare, vestind “anul bineplăcut Domnului”. Aceasta înseamnă că vremea Anului Bisericesc ce ne stă înainte reprezintă un dar al lui Dumnezeu, ce se adresează, în mod special, la tot omul aflat în necaz și strâmtorare, propunându-i un nou început, o nouă perspectivă de a-și petrece vremea acestei vieți.

Dacă la fiecare început de an, așa cum îl trăiește lumea aceasta, se urează “mulți ani, cu sănătate și fericire”, aici pe pământ și, dacă se poate, ACUM, Domnul ne binevestește astăzi anul plăcut Domnului, adică ne propune o finalitate ce nu are ca prioritate ceea ce “ne place nouă”, ci ceea ce este plăcut Domnului. Aceasta înseamnă că ni se propune o schimbare de perspectivă asupra felului în care ne trăim viața – Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și întru pocăință să o săvârșim. Și aceasta nu este altceva decât îndemnul Domnului de la începutul propovăduirii Sale: Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu (Mt. 3, 2). Înseamnă atragerea și orientarea atenției omului, dinspre bunurile și plăcerile lumii acesteia – care, de altfel, nu-l satisfac pe deplin niciodată -, spre bunătățile Împărăției lui Dumnezeu.

Nu la întâmplare, la începutul rugăciunii “Tatăl nostru”, pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul Hristos, este așezată cererea: vie împărăția Ta (cf. Mt. 6, 10) - împărăție pe care Domnul ne îndeamnă să o căutăm mai întâi (cf. Mt. 6, 33) și chiar să o luăm cu străduință, știind că numai cei ce se silescpun mâna pe ea (cf. Mt. 11, 12). Puțini  – prea puțini! – mai sunt(em) conștienți de faptul că Tatăl nostru Carele este în ceruri ne propune Împărăția Sa,ca unora pe care El ne consideră fiii Săi! Căci dacă suntem fii, suntem și moștenitori – moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel (Rm. 8, 17).

Este, așadar, vremea să ne întrebăm, CU SINCERITATE, ce ne dorim și ce căutăm, cu adevărat, în viața aceasta?!? Le căutăm pe cele ale lui Dumnezeu sau pe cele ale lumii acesteia?!? Pentru ce ne jertfim vlaga din noi?!? Pentru a dobândi moștenirea cea dorită (a Împărăției lui Dumnezeu) sau pentru a dobândi bunurile cele pieritoare, de care ne vom despărți negreșit înainte de a pleca spre cimitir?!? Ce ne atrage și ne preocupă, cu adevărat?!? Frumusețile cele din afară, împodobite de palidele lumini ale acestei lumi, sau cele dinlăuntru, ce ne împlinesc sufletește și ne dau adevărata fericire pe care cu toții o căutăm?!?

Răspunsul ne vine tot de la Domnul: Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care o va da vouă Fiul Omului (In. 6, 27). Și tot El adaugă: Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru (Lc. 17, 21). De aceea, astăzi ni se propune schimbarea orientării vieții noastre dinspre cele dinafară înspre cele dinlăuntru, dinspre cele pieritoare înspre cele nepieritoare, dinspre cele vremelnice, spre cele veșnice. Prin urmare, cine are urechi de auzit să audă (Mt. 11, 15)! Cereți şi vi se va da; căutați şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui ce bate i se va deschide! (Mt. 7, 7-8).

Cu urarea ca să vă bucurați cu toții de aflarea bunătăților celor nepieritoare și veșnice ale Împărăției lui Dumnezeu, al vostru părinte, de mântuire doritor,

 

 

† Episcopul SILUAN

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

 

De la reședința noastră de la Roma, la început de An Nou Bisericesc, la pomenirea Cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri Dionisie Exiguul, ocrotitor al Episcopiei noastre, și Simeon Stâlpnicul, în ziua de 1 Septembrie, în anul mântuirii 2019.

 
 

 

Alătură-te canalului de Telegram al EORI.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Agenda/Diario pentru tine!ri 2021/2022

13236125