Alege limba:

Scrisoare pastorală a Sinodului Mitropolitan

al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale

la luminosul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt

Preacuviosului și Preacucernicului Cler,

Cinului monahal și poporului binecredincios din cuprinsul

Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale,

Har, milă și pace de la Milostivul Dumnezeu,

iar de la noi, părintești binecuvântări.

 

RUSALIILE– plinirea lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu în lume

 

„Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege.” (Galateni 5, 22 - 23)

 

Preacuvioși şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţi credincioşi,

 

Astăzi prăznuim întemeierea Bisericii care se naște odată cu pogorârea Sfântului Duh la Ierusalim, peste Sfinții Apostoli și peste ucenicii Domnului Hristos, Cel răstignit și înviat, la cincizeci de zile de la Învierea Sa dintre cei morți. Lucrarea de mântuire a lumii se face, iată, prin Duhul Sfânt, în Biserică – Trupul tainic al Lui Hristos – care ia forma văzută în lume, prin venirea Sfântului Duh în chip de limbi de foc în cetatea Ierusalimului.

 

Lucrarea Duhului Sfânt în lume are nevoie de fiecare dintre noi, pentru că toți „suntem temple ale Duhului Sfânt” (I Cor. 6,19) şi în noi se preaslăvește Dumnezeu Cel în Treime arătat. El sfințește viața noastră, ne îndrumă spre tot lucrul bun și face să ne dorim sfințenia și să o căutăm în această viață. Pogorându-Se, Duhul Sfânt ne îmbracă cu putere de sus (Lc. 24, 49) pentru a putea depăși toate slăbiciunile și neputințele noastre, pentru a fi lumină pentru cei din jurul nostru și a putea purta numele lui Hristos cu bucurie în lume.

 

Duhul Sfânt, Cel ce la începuturi dădea viață lumii, vine astăzi pentru a ne rezidi după chipul Celui înviat din morți. Acest Chip, îl primim în Biserică prin Botez, prin Ungerea cu Sfântul și Marele Mir și prin împărtășirea cu Sfântul Lui Trup și Sânge la fiecare Sfântă Liturghie. Astfel, Duhul Sfânt face din fiecare dintre noi „templu” al Preasfintei Treimi, purtători adevărați al harului și al iubirii dumnezeiești și mai cu seamă al darurilor Sale neprețuite care sunt: „dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea și curăția” (Gal. 5, 22-23). De aceste daruri ne învrednicim atunci când îi urmăm întru toate Lui Hristos.    

 

La acest binecuvântat Praznic suntem, așadar, chemați cu toții să luăm aminte, cercetându-ne fiecare faptele noastre, care sunt „roadele” cele adevărate pe care le vedem rodind în noi înșine de la botez și să chemăm neîncetat pe Duhul Sfânt să ne sfințească viața. Să cerem mereu, precum odinioară prorocul David în Psalmul 50: „Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele” (v. 11), încredințați fiind că peste noi toți se revarsă astăzi prisos de înnoire și de har.

 

Iubițicredincioși,

 

Anul acesta a fost dedicat, de către Patriarhia Română pastorației credincioșilor ortodocși care trăiesc în afara României, în toată lumea. Iată că Biserica vine în întâmpinarea tuturor credincioșilor ei, dar în special a celor din afara granițelor, înțelegându-le greutățile cu care se confruntă, sprijinindu-i, încurajându-i și susținându-i prin rugăciunile ei permanente și prin activitățile ei concrete: pastorale, culturale și social-filantropice, mai ales în această perioadă marcată de amprenta pandemiei. Astfel, prin înființarea de noi parohii, prin ierarhii și preoții care slujesc cu multă dăruire de sine, cu timp și fără timp, în condiții de foarte multe ori vitrege; prin promovarea valorilor autentice ale credinței ortodoxe, prin organizarea numeroaselor evenimente pastorale, misionare, catehetice, prin cultivarea și transmiterea tradițiilor, Biserica se străduiește să vină în întâmpinarea problemelor majore ale credincioșilor ei răspândiți în cele zece țări ale Mitropoliei noastre.

 

Iubițicredincioși,

 

În freamătul lumii hărțuite, de mai bine de un an de zile, de un vrăjmaș pe cât de mic, pe atât de înspăimântător, în forfota așteptării unor noi începuturi, Biserica nu a intrat niciodată în carantină duhovnicească, ci a rămas mereu aproape de cei aflați în suferință, prin ajutoare concrete în alimente, medicamente, produse de primă necesitate și bani. Mulți dintre frățiile voastre ați susținut și susțineți în continuare numeroasele proiecte sociale în desfășurare, fapt pentru care vă suntem recunoscători și îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să vă binecuvinteze!

 

Știți cu toții, că în fiecare an, la acest Praznic izvorâtor de viață și sfințenie, se organizează o colectă în sprijinirea lucrării pastorale, sociale și misionare pe care o desfășoară Mitropolia noastră, colectă care datorită restricțiilor deosebite de anul trecut nu s-a putut organiza decât în foarte puține parohii.

 

Suntem conștienți că treceți cu toții prin momente de strâmtorare materială, datorate vremurilor pe care le trăim, însă suntem tot așa de conștienți că grija pentru suflet și mântuire nu o neglijați niciodată. De aceea apelăm la bunăvoința fiecăruia și adresăm şi acum rugămintea de a sprijini misiunea Bisericii noastre, aici în Europa Occidentală, fiecare după posibilitățile sale și „cum socotește cu inima sa”, precum ne învață Sfântul Apostol Ioan de Dumnezeu Cuvântătorul, „cine iubește pe Dumnezeu, să iubească și pe fratele său” (I Ioan 4, 21). Astfel, putem contribui și noi la mângâierea și ajutorarea celor care au avut mai mult de suferit de pe urma crizei pandemice care a lovit întreaga lume, săvârșind un lucru bineplăcut lui Dumnezeu la slăvitul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt.

 

În același timp, Mitropolia are nevoie de un centru care sa poată organiza evenimentele atât de necesare vieții noastre comunitare: conferințele preoțești, festivaluri, tabere pentru copii, conferințe pentru adulți, învățământul teologic pentru toate vârstele și multe altele. De aceea ne propunem ca toată colecta din acest an să fie folosită pentru cumpărarea acestui loc care se află în imediata apropiere a sediului mitropolitan de la Limours și care corespunde întru totul nevoilor noastre misionare.

 

Sămulțumim luiDumnezeu, Cel în Treime lăudat,maicuseamăastăzi,când se prăznuieștePogorârea Sfântului Duh, pentrutoatedarurileSale, revărsate în Biserică, rugându-L să ne facă parte tuturor de înnoirea harului Său în inimile noastre. Luifieslavaînveciivecilor.Amin!

 

Preasfânta Treime, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, Cel ce astăzi S-a pogorât peste sfinții ucenici și apostoli la Ierusalim, să vă binecuvinteze pe toți și să vă facă parte de darurile cele netrecătoare (nepieritoare) ale Preasfântului Duh.

Ai voștri ierarhi şi păstori şi de tot binele cel spre mântuire doritori,

 

† Mitropolitul IOSIF

al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale

 

† Episcopul SILUAN

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

† Episcopul TIMOTEI

al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

 

† Episcopul Vicar MARC NEMŢEANUL

al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

 

† Arhiereul Vicar ATANASIE DE BOGDANIA

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

† Arhiereul Vicar TEOFIL DE IBERIA

al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

 

 

Dată la reședința noastră din Paris, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt,

la 20 iunie, în anul mântuirii 2021.

 

Alătură-te canalului de Telegram al EORI.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Agenda/Diario pentru tine!ri 2021/2022

13160095