Gânduri (tot) la ziua de azi

 

Știți voi, oare, fraților, că noi avem un Dumnezeu gelos? Prima poruncă pe care Dumnezeu a dat-o Sfântului Proroc Moise acest lucru ne spune: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău cel ce te-am scos pre tine din pământul Eghipetului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine (Ieș. 20, 1-3). Pentru noi, aceasta este o veste bună. Înseamnă că dacă noi nu ne îndreptăm spre alte iubiri pasagere și nu ne facem alți dumnezei, de la Sine, El singur, Dumnezeul nostru credincios și iubitor, nu ne va părăsi, nu ne va lipsi niciodată de dragostea, de prezența și de ajutorul Său. Dumnezeu ne vrea doar pentru El și cred că, astăzi, mai mult ca oricând, începe să își revendice acest drept, ca El să fie prima noastră preferință și prima noastră iubire. Și chiar ultima noastră scăpare și unicul nostru refugiu...

Dar acum este ceasul alegerii noastre, ceasul în care Domnul ne întreabă precum odinioară pe Sfântul Apostol Ioan: Fiii cărui duh sunteți? (Lc. 9, 55). Să ne întrebăm și noi cărui duh ne încredințăm, de la cine așteptăm scăparea și izbăvirea: dacă ne predăm duhului fricii și al deznădejdii, dacă alegem să dăm credit tulburării sau dacă ne lăsăm, cu pace și cu încredere, în mâinile atotștiutoare ale Dumnezeului nostru Celui Viu.

Se vorbește zilele acestea mult de rugăciunea către Sf. Nichifor Leprosul.  Bun lucru este rugăciunea către Sfinți! Dar știți ce le spunea Sf. Nichifor celor care veneau la el pentru sfat și pentru ajutor? Copiii mei, vă rugați? Și cum vă rugați? ...să vă rugați cu rugăciunea lui Iisus, cu Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Așa să vă rugați!

Să ne rugăm Sfântului Nichifor care a pătimit mult, dar să nu ne folosim de Sfântul Nichifor în duh de superstiție și să riscăm iar să pierdem din vedere esențialul. Să facem, mai ales, ceea ce ne spune Sf. Nichifor și experiența de veacuri a Sfinților noștri Părinți. Nu mai este timp pentru ocoluri largi și pentru remedii mici, căci riscăm să cădem la tot pasul. Duhul lumii este mai puternic ca oricând. Trebuie să o luăm pe scurtătură, pe drumul cel mai drept, pe cel care duce drept și sigur către Dumnezeu. Suntem în război, trebuie deci să folosim arma cea mai tare de care vrăjmașul fuge cel mai mult. La frica ce ne dă târcoale din toate părțile se răspunde cu singurul Nume Care alungă toată frica, cu Numele Domnului: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pre noi și lumea ta. Nu există armă mai puternică de care să ne folosim, în acest ceas, când ni se închid bisericile, când nu mai putem să ne împărtășim la fel de simplu și de firesc ca și până acum.

Ce privilegiu am avut, iar acum, când el se ia de la noi și vedem ce am pierdut, vedem cât era de dato per scontato și cât de puțin am știut să îl prețuim! Dar să mulțumim Domnului pentru câte au dat nouă și să zicem precum psalmistul: Ce voi răsplăti Domnului pentru câte au dat mie: Paharul mântuirii voi lua și Numele Domnului voi chema (Ps. 115, 4). Acum, la paharul Împărtășaniei este mai greu de ajuns, dar Numele Domnului putem să îl chemăm chiar și din casele noastre. Să plângem lipsa și neputința împărtășirii cu scump Trupul și Sângele Lui, chemând Numele Domnului, și El ne va auzi și ne va curăți și mai mult inima, ca să Îl putem primi și mai adevărat! Aveam nevoie de această curăție a inimii în această primăvară duhovnicească ce ni se deschide, căci și noi suntem doar la începutul unui drum. Fraților, simțiți mirosul primăverii duhovnicești, ceasul înnoirii noastre și al Bisericii Care, precum Mireasa, își așteaptă Mirele Ce, parcă se presimte, mult nu va mai întârzia? Să ne pregătim, este ceasul curăției și al pocăinței, este ceasul întoarcerii inimii noastre către Dumnezeu!

Iar voi, părinți slujitori, binecuvântați de Dumnezeu să puteți încă a-I mai sluji, plângeți și vă rugați pentru poporul care nu poate fi de față și duceți înaintea lui Dumnezeu inimile noastre care, chemând Numele Domnului, plâng și se tânguiesc de dor după împărtășire și după cuvântul și mângâierea lui Dumnezeu. Astfel, vom fi cu toții împreună, într-un gând, indiferent de distanța fizică ce ne separă, mulțumind și slăvind pe Dumnezeu pentru toate câte au dat nouă și pentru dragostea Lui nemăsurată, care veșnic ne înconjoară și ne păzește de toate atacurile vrăjmașului văzut și nevăzut!

Căci Dumnezeul nostru este atotstăpânitor, Făcătorul tuturor celor văzute și nevăzute, și poate să miluiască, ca Cel ce a primit și a Se răstigni pentru noi! Iar noi, să ne aducem aminte de cuvântul Domnului care zice: Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei (Mt. 6, 34). Dumnezeu nu ne cere decât să răbdăm ziua de azi și, prin glasul Sf. Ap. Pavel, ne spune: Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita, va aduce și scăparea din ea, ca să puteți răbda (1 Cor. 10, 13). Cel Care pe toate le cunoaște, Care știe despre fiecare vrabie ce cade pe pământ (cf. Mt. 10, 29), Care cunoaște fiecare fir de păr de pe capetele noastre, fiecare a noastră respirație, mai ușoară sau mai grea, nu ne-a uitat, nu ne va părăsi, ci îmbrățișează cu iubirea Lui adâncul ființei noastre, însăși inima noastră, căci ori de murim ori de trăim, ai Domnului suntem (Rom. 14, 8).

A voastră soră întru Hristos, monahia Maria

 

Urgența Coronavirus

 

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

 

Instagram

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

  Misiunea Sfântul Ierarh Nicolae

   
   

  Facebook

  5 X 1000

   

  I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

  Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

   

  Știri din viața Eparhiei

   

  Nepsis

  NEPSIS

   
   

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2020/2021

   Agenda creștinului 2020

  Calendar 2020 pentru familia ta

   

   Calendarul Tuturor Sfinților 2020 

  Tinerii ortodocși

  Numărul total de vizitatori

  12273648