Alege limba:

 SUGESTII PASTORAL MISIONARE – TOSCANA II

 

 1. 1. Trimiterea pe grupurile de Whatsapp a Merindei pentru suflet, în fiecare săptămână;
 2.  
 3. 2. Încurajarea participării la Sfânta Liturghie și la slujbele din timpul săptămânii pentru evitarea creării aglomerației Duminica;
 4.  
 5. 3. Disponibilitatea din partea preotului pentru a-i spovedi și eventual împărtăși acasă pe credincioșii în vârstă sau cu probleme de deplasare;
 6.  
 7. 4. Preotul să evite abordarea unui ton apocaliptic în cuvântările sale sau în discuțiile private cu credincioșii, ci mai degrabă să sublinieze în permanență necesitatea încrederii în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
 8.  
 9. 5. Seara duhovnicească on-line, la nivel parohial:

a. Rugăciunile serii / Acatist.

b. Sfânta Scriptură (tâlcuiri Sf. Teofilact al Bulgariei, Sf. Andrei al Cezareei și Sf. Ambrozie al Mediolanului).

c. Întrebări și răspunsuri (duhovnicești).

 1.  
 2. 6. Seara duhovnicească, on-line, la nivel protopopial:
 3. a. Organizarea de seri duhovnicești, tematice, lunare, în care să conferențieze, intercalat/încrucișat Părinții din Protopopiat.
 1.  
 2. 7. Descoperirea și susținerea talentelor din Parohii .
 3.  
 4. 8. Organizarea de evenimente interactive on-line.
 5.  
 6. 9. Punerea la dispoziția credincioșilor a unor titluri de cărți cu folos duhovnicesc și promovarea cititului ca metodă de cultivare duhovnicească.
 7.  
 8. 10. Sugestii de filme cu caracter religios.
 9.  
 10. 11. Realizarea unui concurs de religie la nivel parohial/protopopial.

 

 SUGESTII PASTORAL MISIONARE – TRIVENETO IV – LOMBARDIA III

 

Starea de criză și de tulburare prin care trece astăzi omenirea presupune intensificarea vieții spirituale și înnoirea ei, de aceea perspectiva pe care o propunem se caracterizează printr-o Pastorație personalizată, nu uniformizată și monocoloră, ci adaptată pentru toate categoriile profesionale și de vârstă. Totuși, ea trebuie să aibă în mod special în atenție tinerii, întrucât ei sunt adulții de mâine, „mădularele” de mâine ale Bisericii.

Tinerilor le place adeseori să se „înregimenteze” în organizații mari, a căror activitate are ecou național, capabile să-și facă simțită prezența la nivel de societate. Astfel, activând în propria parohie, vor fi bucuroși de faptul că fac parte dintr-o organizație importantă: Nepsis.

Câteva puncte de atracție în munca educativ-pastorală cu tinerii:

-    Serile filmului duhovnicesc  se pot desfășura în sălile școlii din parohie, sau chiar în biserică. Pentru o reușită a acestei inițiative este însă absolut necesar să i se facă o bună publicitate în parohie. Întotdeauna filmele trebuie urmate de un comentariu realizat de preot la întrebările sau „provocările“ tinerilor. La aceste seri pot participa și cei de alte vârste, având totuși conștiința că seara este dedicată tinerilor, deci nu trebuie să fie „confiscată”.

-    Pelerinaje și excursii în orașe importante din punct de vedere istoric, cultural sau unde se găsesc sfinte moaște – biserici numeroase pe teritoriul Italiei și care sunt consemnate în calendarul lărgit editat de către Episcopia noastră.

-    Organizarea cercului de religie și a clubului religios pentru tineretCercul de religie poate fi locul cel mai potrivit pentru ca tinerii să-și manifeste toate interesele religioase, să realizeze compuneri cu teme religioase, să facă pictură cu caracter religios, să-și exprime toate nedumeririle din domeniul credinței. Cercul de religie presupune întotdeauna și o festivitate de premiere a celor mai zeloși elevi, care au participat cu asiduitate la întrunirile Cercului. Clubul religios presupune întrunirea într-un anumit spațiu a tinerilor care deja nu mai pot fi socotiți propriu-zis copii, unde aceștia să se simtă în comuniune, să discute și să-și serbeze onomastica sau diferite alte evenimente.

-    Premierea celor mai buni tineri și copii de la școala parohială. La sfârșitul fiecărui an școlar, preotul trebuie să se demonstreze un om atent, care pune preț și apreciază eforturile celor care s-au distins printr-o activitate constantă și deosebită la școala parohială. Din fonduri parohiale el le poate pregăti un premiu constând din cărți, iconițe, dulciuri etc. acestor elevi.

-    Marile praznice: prilejuri de atragere a tinerilor în jurul bisericii. Anumite momente ale anului liturgic îi atrag pe tineri spre Biserică. Astfel, Sărbătoarea Nașterii Domnului este un bun prilej pentru a cultiva colindul și obiceiurile populare creștine. Preotul nu se va arăta plictisit de multele grupuri de colindători, cel mai adesea tineri, care-i calcă pragul în noaptea de Crăciun. Nu este acum nicidecum momentul moralizării sau a apostrofării tinerilor care pe parcursul anului nu au cercetat Biserica.

-    &Ici rc;nainte de Paști în schimb, slujbele specifice atrag pe cei tineri la evenimente care au loc o sigură dată pe an, cum sunt Deniile. Este un bun prilej pentru a le explica importanța profundă a ceea ce ei deja simt că e ceva cu totul special. Apoi, tinerii au o anumită sensibilitate: nu le place să fie amestecați cu vârstnicii la spovedit, nici să facă împreună cu aceștia cozi interminabile înainte de a se spovedi. De aceea, este bine ca preotul să hotărască anumite ore speciale pentru ei. La spovedit există o serie de sensibilități specifice vârstei lor, care dacă sunt trecute cu vederea, au ca efect îndepărtarea tinerilor de biserică (ca de exemplu: autoritarismul preotului, rigiditatea lui, dezinteresul său în raport preocupările lor etc.)

-    Crearea de spații speciale pentru tineri, acolo unde este posibil. Tinerii sunt la o vârstă la care le place să li se acorde o atenție specială. Așa că este indicat atunci când este posibil, să li se rezerve un loc al lor.

-    Colocvii pastorale organizate cu tinerii. De îndată ce vor organiza discuții deschise cu tinerii pe temele pe care aceștia le doresc, preotul va dobândi o mare audiență între ei. Aceștia au o serie de problematici care îi interesează în mod deosebit, pe care dacă preotul acceptă să le abordeze și să le trateze cu competență, va dobândi un loc special în inima lor, atașându-i profund de comunitatea parohială.

-    Reîntoarcerea la cărți poștale și scrisori, cu scopul de a refolosi și chiar de a ”redescoperi” scrisul de mână și caligrafia. Cărțile poștale și scrisorile, fiind mult mai personale, implică folosirea sensibilității fiecăruia, dezvoltând limbajul, atenția la detalii și evidențiind sentimentele, stimulând creativitatea și imaginația. Iar un instrument de scris adecvat (ce poate fi un cadou excelent) atrage, scrisul și desenatul bazându-se în totalitate pe simțuri. Scrisul de mână devine astfel o activitate complexă, necesitând abilități cognitive și motorii, activând anumite părți ale creierului ce permit stocarea și gestionarea de informații într-un mod mult mai ușor, facilitând, bineînțeles și cititul.

-    Dezvoltarea voluntariatului, sau Evanghelia transpusă în fapte. Opera filantropică duce la redescoperirea iubirii caritabile față de semenul nostru, fiind un bine atât pentru fiecare voluntar în parte, cât și pentru familia și comunitatea din care face parte. Presupune conectarea la lume, sensibilizarea la probleme și suferințe, descoperirea de prieteni noi în lupta comună pentru aceeași cauză, îmbunătățirea abilităților sociale, mai ales a altruismului. Întărește sau reface legăturile în familii (unde fiecare își aduce contribuția), creând o atmosferă de armonie și comuniune. Dezvoltă noi abilități, mai ales pentru lucrul în echipă, precum comunicarea, planificarea de proiecte, rezolvarea problemelor noi, sporind încrederea în sine și în coechipieri. Întărește sentimentul de apartenență și de identitate, combate depresia, anxietatea și bolile de inimă, întărind comuniunea și intensificând viața socială și spirituală.

În concluzie, implicarea tinerilor în toate aceste proiecte devine mai mult ca oricând o necesitate, precum și o certitudine a lucrării Bisericii în lume, atât pentru cinstirea lui Dumnezeu cât și pentru slujirea semenilor.

 

 

                                                                             Preot Gheorghe Verzea - Protopop - Triveneto IV

                                                                             Preot Gelu Porumb – Protopop – Lombardia III

SUGESTII PASTORAL MISIONARE - Abruzzo-Molise

 

 
- intensificarea rugăciunii și a slujirilor  în parohie, acolo unde este posibil biserica să fie deschisă toată ziua, iar acolo unde este posibil să se săvârșească laudele biserici i  
- slujirea în sobor în cadrul protopopiatului  a  Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, a Sfântului Maslu, mai ales în această vreme de distanțare socială când este nevoie de mai multă nevoie de apropiere de Dumnezeu;
- realizarea la nivel de protopopiat a unui curs de prim ajutor pentru clerici și voluntari, apoi extins la nivel de întreagă parohie (copii și adulți)
- intensificarea programelor sociale în parohie;
- realizarea de  cateheze online pentru adulți și copii
- slujirea Sfintei Liturghii prin rotația preoților din Protopopiat la celelalte parohii  și susținerea de cateheze duminicale
- organizarea de voluntari (inclusiv a clericilor) pentru a dona  sânge la centrele de transfuzii locale,
- în orașele mari organizarea unor grupuri de voluntari pentru cercetarea cu ceai cald și hrană a celor fără adăpost - Diaconia săraci și pribegi
 
 

SUGESTII PASTORAL MISIONARE - Liguria

 

 
 “Nu putem avea un viitor fară a respecta trecutul nostru”.

  Recomandăm fiecărei parohii de a rememora propria istorie a parohiei.
   Organizarea pe platformă sau chiar fizic de întâlniri în care să se organizeze proiecții de fotografii și de filmări cu etape din evoluția în timp a parohiei. Astfel și cei tineri vor cunoaște realitățile propriei parohii, punctul de plecare, greutățile întâmpinate, bucuriile împărtășite .Căutam să mentinem starea de veghe continuă și căutam să rămânem prezenți într-o lume străină firii noastre dumnezeesti.
  Înființarea “ Cărții de aur” a parohiei, în care vor semna ctitorii bisericii.
  Conferințe cu tematică, privind cele doua perioade din Istoria Bisericii Ortodoxe Române în Italia. Prima perioadă până la înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și cea de a doua perioadă după înființarea Episcopiei.
  Dinamizarea și organizarea misiunii în special după infiinarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.
  Conferințe cu tematică: misiunea, angajamentul și responsabilitatea preoților în timp real la nevoile bisericii și la așteptările credincioșilor, ce înseamnă a fi preot &ici rc;n diaspora.
  Conferințe cu tematică: rolul preotesei într-o parohie din diaspora .           
  Concentrarea atenției asupra școlilor parohiale, conservarea și transmiterea limbii romane autentice .
  Intensificarea momentelor de rugăciune, particulară și de obște.
  Propunem organizarea unui curs de misiune, protocol și diplomație bisericească. Acesta poate fi inclus  în programa catedrei de "Îndrumări Misionare " a Facultății de Teologie .
 
 

SUGESTII PASTORAL MISIONARE - LAZIO II

 

În urma solicitării venite din partea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și ca oconsecință a sugestiilor împărtăşite de o parte a colegilor preoți parohi ai Protopopiatului Lazio II Nord-est, propunem urmatoarele idei în vederea amplificarii activităților în Episcopia noastră:

 

I.Activitatea liturgică

1. Slujirea în sobor, măcar odată pe lună, a Sfintei Liturghii sau în cel mai rău caz a Sf. Maslu, în protopopiat (mai ales în Insula Sardinia, unde acest lucru se întâmplă mai rar).

2. Slujirea în fiecare zi a unui Acatist în parohie (cel putin) şi mai mult de odată pe săptămână a Sfintei Liturghii.

3. Lărgirea constiintei prin înşelegerea că preotul nu doar săvârșește Sf. Liturghie, ci  el "se face liturghie". Numai   în măsura în care se transfigureazăpe el însuși, îi va putea schimba şi pe alţii.

4. Pentru că slujirea preotească este una cuvântătoare, grija pentru a învăța poporul lui Dumnezeu este esențială. Cuvântul care zideşte este cuvântul viu și devine viu doar dacă este plămădit în experiențele întâlnirii personale cu Domnul.

Impresionează și astăzi răspunsul unui actor din țara noastră care a fost întrebrat de un preot: “care este secretul succesului său profesional, împărtășind experienta sa amară că nu mai ajunge la inima oamenilor” Memorabil, actorul îi răspunde:” Părinte, eu am priză la public pentru că vorbesc oamenilor despre lucruri moarte ca fiind vii, în timp ce în Biserică, de multe ori, se vorbește despre lucrurile vii ca fiind moarte”.   

 

II.Activitatea catehetică

 

1. Să spui astăzi că Biserica din diaspora va avea un viitor fară cateheză, este deja un truism și o mare amăgire

Scurgerez în plan practic câteva reacții la această prioritate absolută pentru pastorația de proximitate:

a.O seara pe săptămână la care să fie prezentată o cateheză.

b.Invitarea colegilor din protopopiat care să sustina  cateheze în alte parohii şi reacţia reciprocă la solicitarea lor.

c.Implicarea credincioşilor care au cunoștințe din diverse domenii profesionale care să împărtășească și altora pasiunea sau preocuparea lor (spre exemplu, am invitat fotograful parohiei să ne spună cele mai elementare cunostiinte despre această artă).  

d.Propunearea unui titlu de carte odată pe lună sau la două, care să fie citită comunitar și deazbătută în parohie.

 

III. Activitatea pastorală

 

Idei practice:  

1.Cunoasterea cât mai profundă a enoriasilor care alcătuiesc adunarea parohială. Cel mai eficace, duhovniceste vorbind, mod în atingerea acestui obiectiv, rămâne, fără îndoială,  pomenirea lor.

Sugestivă este, după părerea mea, recomandarea unui episcop din America Latină care își îndemna preoții eparhioți, dacă vor să fie cu adevărat păstorii oilor cuvântătoare, să “dobândească mirosul lor!”  

2.  Punerea în valoare și mai mult a rolului femeii creștine prin activarea comitetului de femei în parohie, Intuiția, râvna dar și fragilitatea acesteia pot fi de un real  folos.

3. Organizarea odată sau de două ori pe lună a unor activităti recreative cu enoriaşii parohiei: iesirea în parc, la teatru sau film, o excursie sau un pelerinaj.

 

IV.Activitatea la nivel protopopial

În urma experientei de mai mulți ani şi ca urmare a efortului sustinut, mai ales la sfârșit de an în evaluarea parohiilor din protopopiat, așsugera sa fie dislocate temporal, Procesul de evaluare parohială de Darea de seamă a parohiilor. Prima aș recomanda să se desfasoare în luna octombrie, lasând luna noiembrie pentru finalizarea Dării de seamă, astfel încât la începutul lunii decembrie acestea să fie trimise Centrului Eparhial

2. Cu binecuvântarea Prea Sfințitilor Părintii, aș îndrăzni să propun, cel putin la nivelul regiunii noastre, o înmulțire a protopopiatelor, astfel încât acestea să nu însumeze mai mult de 15 parohii.

Cu nădejdea că aceste gânduri ar putea inspira sau ajuta pe citit orii lor și cu constiinta precaritații, le încredințam Domnului, care, cu inspirația Sa, poate transforma orice cuvânt rostit, în cuvântul mântuirii pentru om.

 

Protopopiatul Lazio II

 

I fondi del 5 per mille saranno utilizzati per diverse attività sociali: l'aiuto ai bambini e ai poveri, la cura dei senzatetto e dei malati, etc.

Scrivi anche tu sulla dichiarazione dei redditi il C. F.: 97558250581

 

 

 

 
 

 

Asociația San Lorenzo dei Romeni ONLUS este o asociație social-filantropică, non profit și apolitică, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a fost înființată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN, în anul 2009.

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Agenda/Diario pentru tine!ri 2021/2022

12615382