“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Romȃnii din BOLZANO, pe urmele sfinṭilor la Veneṭia

 

Ziua de sȃmbãtã, 28 octombrie, a fost o zi de aleasã bucurie pentru credincioşii noştri din Bolzano. Cu binecuvȃntarea Preasfinṭitului Pãrinte Siluan al Italiei, şi ĩn colaborare cu Centrul de Pelerinaje al Episcopiei noastre, 47 de credincioşi din Bolzano am plecat la Veneṭia, pentru a ne ĩnchina şi a vedea o parte dintre sfinṭii pe care ĩi cinstim şi la care ne rugãm.

La orele 03.00 dimineaṭa eram deja la autocar, emoṭionaṭi pentru ziua care ne astepta. Am ajuns la Veneṭia dupa orele 08.00 şi am fost ĩntȃmpinaṭi de ghidul nostru, doamna Argentina Diaconu, persoanã competenta şi cu suflet mare, am luat vaporul ĩnchiriat doar pentru noi şi am plecat spre insula Burano. Aici ne-am ĩnchinat sfintei Varvara, dupã care am fãcut o scurtã plimbare pe insulã, admirȃnd obiectele tradiṭionale expuse.

Am avut parte de o zi de toamnã tȃrzie, ĩnsã ĩnsoritã şi luminoasã.

Urmãtorul popas a fost insula Torcello, unde am vizitat Catedrala Santa Maria Assunta, iar apoi insula Murano, unde am putut vedea cum se fabricã celebra sticla de murano. Tradiṭie şi artã, care ne-a ajutat sã ĩnṭelegem mai bine stilul de viaṭã veneṭian, chiar dacã ĩn zilele noastre este tot mai greu sã gãseşti persoane interesate sã ducã mai departe aceste valori care nu prea mai gãsesc corespondenṭã cu stilul “modern“ al vieṭii actuale.

O impresie deosebitã ne-a lãsat Catedrala Sf. Marcu din Veneṭia, stilul construcṭiei dar şi atmosfera de rugãciune ce se putea respira ĩn acea bisericã. Am reuşit sã ne urcam la balcon, aproape de cupolã şi sã admirãm Piaṭa San Marco ĩn toatã splendoarea ei.

Paşii ne-au purtat apoi spre biserica “San Giovanni in Bragora“, unde ne-am ĩnchinat la moaştele  Sfântului Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, la părticele din moaștele Sf. Ioan Botezătorul, ale Sf. Ap. Bartolomeu, ale Sf. Ap. Toma, ale Sf. Policarp al Smirnei,  și alte părticele din sfinți mucenici. Tot aici sunt doi spini care au fost pe capul Mȃntuitorului Hristos, ĩn timpul Sfintelor Sale Patimi.

Ĩn aceastã bisericã a fost botezat celebrul compozitor şi violonist italian ANTONIO VIVALDI (1648 – 1741), cetãṭean al Republicii Veneṭiene de atunci.

Am mers apoi la biserica greceascã “San Giorgio“, fiind ĩntȃmpinaṭi cu multã cãldurã de preotul paroh care, ĩntr-o cuvȃntare de suflet, a subliniat importanṭa pãstrãrii credinṭei noastre ortodoxe pe meleaguri strãine. Ne-am ĩnchinat sfintelor moaşte ale Sf. Vasile cel Mare (mȃna dreapta ) şi ale Sf. Gheorghe.

Biserica greceascã din Veneṭia are o vechime de peste 500 de ani, fiind prima bisericã ortodoxã construitã din temelii ĩn Italia. Am fost apoi la biserica Sf. Zaharia, care pãstreazã moaştele acestuia.

Mulṭumim Domnului pentru aceastã minunatã zi care ne-a ĩntãrit credinṭa şi ne-a bucurat sufletele prin mijlocirea sfinṭilor pe care i-am vizitat. 

 

Preot Lucian Milasan, BOLZANO