“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Parohia ”Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați” din Cerveteri și Parohia ”Sfântul Ierarh Leon cel Mare al Romei” din Fiano Romano, au participat în perioada 10 – 17 ianuarie 2018, la un pelerinaj în Țara Sfântă, organizat de Centrul de Pelerinaje ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Am avut binecuvântarea ca, în perioada Sfintelor Praznice, prăznuite în Patriarhia Ierusalimului după vechiul calendar, să cercetăm pe Domnul în Betleem împreună cu magii și cu păstorii, să primim bucuria Iordanului și să auzim glasul Tatălui Ceresc mărturisind pe Fiul Său întrupat, să priveghem la Sfântul Mormânt în noaptea Praznicului Tăierii Împrejur a Domnului și a pomenirii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, să primim cu bucurie Buna Vestire a Întrupării Domnului la Nazaret, să vedem prima minune săvârșită de Domnul în Cana Galileii, să recăpătăm vederea duhovnicească împreună cu orbul din Ierihon, și să vedem pe Zaheu în sicomor și să vedem mântuirea casei lui, să primim nădejde de biruință în ispite, cunoscând îndeaproape pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință, pe Sfântul Teodosie începătorul vieții de obște și pe Sfântul Sava cel Sfințit. Am fost primiți cu dragoste părintească de Sfântul nostru ocrotitor al pelerinilor și al tuturor emigranților români, Ioan Iacob Hozevitul ... Am însoțit pe Domnul în Pătimire, Răstignire, Îngropare, Înviere, Înălțarea la cer, cerându-i ca în marea Sa milostivire să ne învrednicească și pe noi de șederea de-a dreapta Tatălui când va veni întru slavă întru împărăția Sa.

Bucurie multă am avut cu toții împreună și cuvintele sunt de prisos pentru a o exprima. Mulțumim Domnului, Maicii Sale, Sfinților și tuturor celor care s-au dăruit cu jertfelnică iubire pentru ca bucuria noastră să fie deplină.

A consemnat  Pr. Liviu Baciu