“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Pelerini pe urmele pașilor Mântuitorului

 

Prin rânduiala lui Dumnezeu și cu binecuvântarea P.S. Părinte Episcop Siluan, un grup de pelerini, 30 la număr, din orașele Livorno, Viareggio, Cremona și Torino, au călătorit în Țara Sfântă în perioada 7-14 martie 2018.

Osteneala pentru organizarea și buna desfășurare a pelerinajului îi aparține Preacucernicului Părinte Protopop Ciprian Calfa, păstorul Parohiei Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ.

Am plecat cu mare bucurie, miercuri, 7 martie, de la Aeroportul Milano Malpensa de unde, după un control de securitate amănunțit și după un zbor de 4 ore, la ora 16:10 punem piciorul (cei mai mulți dintre noi pentru prima dată) pe pământul sfințit de pașii, sudoarea și sângele Mântuitorului Hristos.

În aeroportul Ben-Gurion din Tel Aviv ne așteaptă ghidul nostru, Maica Nicolaida și Mustafa șoferul nostru. Plecăm spre primul popas duhovnicesc, Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Lida unde ne închinăm la Moaștele Sfântului, la lanțul cu care a fost legat în temniță, iar în cripta de sub biserică, la mormântul Marelui Mucenic, frumos ornat cu icoana sa din marmură albă în basorelief. Atât de prețuit este Sfântul Gheorghe în aceste ținuturi încât și musulmanii vin la mormântul său turnând deasupra untdelemn de măsline și cerând tămăduirea slăbiciunilor trupești. Plecăm apoi spre Așezământul Românesc din Ierihon unde vom fi cazați.

A doua zi, joi, 8 martie, plecăm spre Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit din Pustia Iudeii, trecând prin Valea Chedronului, locul unde toți ne vom întâlni la Judecata de Apoi. Printre nevoitorii mănăstirii este și Părintele Calinic, un călugăr român care ne întâmpină și, cu vocea sa duioasă, ne dă sfat spre întărirea credinței. În trecut, aici au viețuit mari sfinți ai ortodoxiei precum Sfântul Nicolae, Sfântul Andrei Criteanul sau Sfântul Ioan Damaschin, cel care a alcătuit Octoihul. Tot în această mănăstire ia naștere Tipicul cel Mare, operă a Sfântului Sava și se pun bazele Triodului. Femeile nu pot intra în mănăstire dar sunt mângâiate de cuvintele Părintelui Calinic care le vorbește la poartă dăruind apoi tuturor iconițe, frunze de finic și apă sfințită din izvorul mănăstirii, izvor apărut în chip minunat. De aici plecăm spre Betleem trecând prin Câmpia Păstorilor unde vedem grota în care au poposit magii după ce s-au închinat Pruncului Iisus și ne oprim apoi la Biserica Sfântului Teodosie. Bucurie mare trăim aici deoarece Părintele Ciprian primește în dar părticele de la sfinții martiri uciși de perși la anul 614. Ajungem la Biserica Nașterii Domnului în Betleem unde vedem iconostasul dăruit de domnitorul român Șerban Cantacuzino, ne închinăm la Icoana Maicii Domnului Betleemița, singura icoana din lume în care Maica Domnului zîmbește și coborâm sub altarul bisericii pentru a ne închina locului unde S-a născut Pruncul Iisus. Locul nașterii este însemnat cu o stea de argint cu 14 colțuri reprezentând cele 14 neamuri câte au fost de la Avraam până la David, de la David până la strămutarea în Babilon și de la strămutarea în Babilon până la Nașterea Domnului. Intrăm apoi în osuarul cu Sfintele Moaște ale celor 14.000 de prunci uciși de Irod. Trudiți trupește dar cu multă bucurie în suflet, ne retragem la Ierihon pentru cină și cazare.

A treia zi, vineri, 9 martie, este dedicată Ierusalimului. Într-o ordine nu neapărat cronologică, mergem pe Muntele Măslinilor unde se află Capela Înălțării, așezământ situat pe locul de unde Domnul S-a ridicat cu trupul la cer. Un alt locaș important de pe Muntele Măslinilor este Biserica Eleon, biserică ce aparține de Biserica Ortodoxă Rusă. După tradiție, aici se află piatra pe care a stat Maica Domnului privind pe Mântuitorul Hristos înălțându-se la cer. Mergem apoi la Biserica Tatăl Nostru, pentru a vedea peștera unde se retrăgea Hristos pentru rugăciune, vedem aici icoana Mântuitorului pe al cărui chip se disting două expresii: miluitor și drept judecător. Urmează Grădina Ghetsimani cu Biserica Națiunilor iar apoi mergem la Biserica Mormântului Maicii Domnului, cel mai iubit loc din Țara Sfântă, după Sfântul Mormânt, unde ne aplecăm genunchii și fruntea la pământ în fața mormântului pentru a fi mângâiați de Maica Sfântă. Nivelul solului s-a ridicat de-a lungul timpului datorită faptului că Ierusalimul a fost „ras” de pe fața pământului de două ori, a fost asediat și atacat de zeci de ori și de aceea, pentru a ajunge în biserică, se coboară 48 de trepte, cam 6 metri,  luminate pe ambele părți cu candele și lumânări. În spatele mormântului se află Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni numită Ierusalimitița. Suntem binecuvântați de PS Episcop Ierotei și plecăm spre vechea cetate pentru a parcurge Via Crucis. Intrăm în oraș prin Poarta Leilor și ne oprim imediat pentru a vizita casa Sfinților Părinți Dumnezeiești Ioachim și Ana, locul unde s-a născut Maica Domnului. Începem apoi să parcurgem Via Crucis sau Drumul Durerii cu ale sale 14 stații.  Drumul Durerii șerpuiește printre străduțele întortocheate ale orașului vechi al Ierusalimului, începând de la Mănăstirea Ecco Homo până la Basilica Sfântului Mormânt. Este drumul pe care l-a făcut Iisus purtându-și crucea până la Golgota, locul crucificării. Vedem astfel Gabata, locul unde Iisus a fost condamnat la moarte și a primit coroana de spini, vedem locul unde a fost întemnițat, vedem și ne închinăm la piatra pe care a rămas imprimată palma Mântuitorului, piatră pe care S-a sprijinit căzând sub greutatea crucii. Tristețea noastră sporește pe măsură ce ne apropiem de Basilica Sfântului Mormânt unde se află locul pironirii, Golgota, locul în care au fost ridicate crucea lui Hristos și ale celor doi tâlhari, și Piatra Ungerii pe care a fost pus Iisus după moartea Sa. Tot în Basilică se află și Sfântul Mormânt unde închinându-ne simțim cum tristețea face loc bucuriei, o bucurie greu de descris în cuvinte care ne încredințează că în aceste locuri, mai mult ca oriunde în lume, Cerul îți atinge inima. Seara s-a lăsat peste Ierusalim așa că noi ne pornim spre Așezământul Românesc purtând in inimă bucuria pe care am dobândit-o pășind pe urmele pașilor Mântuitorului.

A patra zi, sâmbătă, o începem la baza Muntelui Carantania, muntele pe care Mântuitorul a postit 40 de zile și a fost ispitit de diavol. Mergem apoi în deșert la Mănăstirea Hozeva, locul unde s-a nevoit și s-a desăvârșit mult iubitul nostru sfânt român Ioan Iacob Hozevitul. Ne închinăm la Sfintele sale Moaște, la Moaștele Sfântului Gheorghe Hozevitul și ca semn de recunoștință că am ajuns aici, citim Acatistul Sfântului Ioan Iacob. Vedem aici peștera în care a stat o perioadă Sfântul Ilie Tesviteanul. Plecăm apoi spre Samaria, spre singurul loc de pelerinaj creștin-ortodox din acest ținut, la Fântâna lui Iacob. Aceasta este fântâna la care a întâlnit-o Hristos pe femeia samarineancă de la care cere apă, cea care după această întâlnire se leapădă de păcate, primește botezul împreună cu fiii săi și, pocăindu-se, devine Sfânta Fotini, prăznuită pe 26 februarie. Demn de menționat aici moartea mucenicească pe care a primit-o Sfântul Filumen, preotul care slujea la biserica construită deasupra fântânii, ucis de evrei la 16 noiembrie 1979. La patru ani de la moartea sa, trupul părintelui Filumen este găsit întreg și frumos mirositor iar din decembrie 1984 Sfintele sale Moaște au fost așezate în biserică spre închinare. O altă mare bucurie trăim și aici când Părintele Ciprian primește în dar o mânecuță a Sfântului Filumen. Seara de sâmbătă ne găsește la Basilica Sfântului Mormânt  unde participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe Dealul Golgota.

În ziua a cincea a pelerinajului nostru, duminică, 11 martie, poposim rând pe rând la Dudul lui Zaheu, mergem la Iordan, la locul Botezului Domnului Nostru Iisus Hristos, unde ne afundăm și noi în apă spre a primi binecuvântarea Celui ce a sfințit apele prin Botezul Său. Plecăm apoi spre Marea Moartă unde preț de aproape o oră ne bucurăm de soare, apa sărată și nămolul binefăcător lăsate de Dumnezeu în acest loc spre bucuria noastră. Marea Moartă se află pe fostul loc al cetăților Sodoma și Gomora. Prânzim pe malul mării apoi ne îndreptăm spre Mănăstirea Sfântul Gherasim de la Iordan.

   Luni, 12 martie, a șasea zi a pelerinajului o dedicăm ținuturilor Galileii. Mergem pe Muntele Tabor, ne închinăm în Biserica Schimbării la Față a Mântuitorului, la Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni care a ajuns aici în chip minunat, vedem cele trei colibe simbolice construite în curtea bisericii iar apoi plecăm spre Marea Galileii. Primul popas este Biserica Înmulțirii Peștilor și a Pâinii, aproape de Muntele Fericirilor și de localitatea Magdala, locul nașterii Sfintei Maria Magdalena. Mergem apoi la locul pescuirii minunate, vedem stânca pe care au tras plasa cu pești și facem o scurtă călătorie pe mare. Ajungem la Muntele Fericirilor, vedem ruinele casei Apostolului Petru și ale Templului în care a intrat Maica Domnului pe când avea 3 ani iar mai târziu aici va predica pentru prima oară Domnul Hristos. Facem ocolul Mării în autocar, vedem ruinele cetății Gadara și ne retragem la Așezământ lăsând în urma noastră soarele care își trimite ultimele raze ale zilei peste Cetatea Tiberiadei.

   În zorii zilei de marți, 13 martie, plecăm spre Nazaret, la casa dreptului Iosif. Pe acest loc se află acum o biserică catolică impunătoare iar in curtea dinspre răsărit găsim atelierul de tâmplărie al lui Iosif. Conform tradiției, Iisus a săvârșit una din primele minuni tocmai aici, în atelierul lui Iosif, când copil fiind și ajutând la meșteșugul lemnului, taie din greșeală un lemn mai scurt decât trebuia. Dreptul Iosif se întristează gândind că va trebui să se ostenească în plus pentru a reface această piesă însă Copilul Iisus trage cu mâinile de extremitățile lemnului lungindu-l până la dimensiunea justă. De la atelier ne îndreptăm la pas spre izvorul de unde Maica Domnului aducea zilnic apa necesară la treburile gospodărești. Bem din această apă considerată făcătoare de minuni, ne luăm și acasă și plecăm spre Cana Galileii, unde vedem două din cele șase vase care au fost folosite la transformarea apei în vin. În biserica de aici se află o bucățică din Sfintele Moaște ale lui Simon Zelotul, mirele de la nunta din Cana Galileii.  Ultimul obiectiv al zilei este peștera Sfântului Ilie din orașul Haifa.

În ultima zi a pelerinajului nostru ne întoarcem la Ierusalim. Mergem pe Muntele Sion la Biserica Adormirii Maicii Domnului, biserică catolică. Vedem apoi locul Cinei Celei de Taină și mormântul Regelui David Psalmistul. În Basilica Sfântului Mormânt ne închinăm la Icoana Maicii Domnului, icoana la care s-a închinat Maria Egipteanca înainte de a se afunda în pustiul Iordanului, apoi în Trezoreria Basilicii ne închinăm lemnului Sfintei și de Viață Purtătoarei Cruci, la Icoana Maicii Domnului care clipește, precum și la alte sfinte moaște dintre care amintim Mâna Sfântului Vasile cel Mare.

Urmează un moment deosebit de emoționant, întâlnirea cu Patriarhul Teofil al Ierusalimului care ne primește cu deosebită dragoste, ne vorbește și ne dăruiește icoane.

Cu tristețe în suflet, dar cu dorința revenirii pe aceste meleaguri sfinte, plecăm spre aeroportul din Tel Aviv de unde, la ora 18:30, decolăm spre Italia.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru binefacerile, știute și neștiute, revărsate peste noi, mulțumim doamnei Aurelia Dringo de la Centrul de Pelerinaj al Episcopiei, mulțumim maicii Nicolaida și maicilor de la Așezământul Românesc din Ierihon, iar nu în ultimul rând prietenului nostru Mustafa.

 

A consemnat Ovidiu Cucoș