“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Pelerinaj în Țara Sfântă 16-23 Aprilie 2018

 

“Ceea ce am făcut în aceste zile ne va face să fim cu o stare mai atentă la lucrurile pe care trebuie să le facem de acum înainte, pentru că harul Dumnezeiesc a sălășluit în sufletele noastre, așa cum s-a revărsat și asupra apostolilor, la Cincizecime. Suntem cu o altă stare sufletească.”

Astfel s-au întors pelerinii din Parohia Înălțarea Sfintei Cruci  -  Roma III.

Sub călăuzirea părintelui Ioan Gherasimescu și a părintelui Roman de la Așezământul din Ierusalim, s-a pășit pe urmele Mântuitorului și ne-am lăsat pătrunși de puterea Cuvântului din Evangheliile rostite zi de zi și ale rugăciunilor și troparelor rostite împreună.

Sufletele au rămas mai atașate de Dumnezeu și avem mai multă bucurie și împlinire! Dacă Sfântul Ioan Iacob a plecat ca pelerin în Țara Sfântă și... a rămas, la fel și noi, deși întorși cu trupul, suntem rămași acolo cu sufletul. Iar când în aeroport tot grupul cânta “Hristos a Înviat!” cu toată puterea,  am înțeles ce înseamnă “Toată suflarea să laude pe Domnul”!

Slavă lui Dumnezeu  pentru cel mai frumos, emoționant , sensibil și sfânt pelerinaj al vieții noastre! Gustul bucuriei ne face sa Îl dorim și să ardem de dor!  Adevărat  este că “în pelerinaj Dumnezeu și omul se caută reciproc și se întâlnesc în mod spontan și misterios.”