“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Credincioşi ai parohiei Sfânta Cruce – Torino II în pelerinaj în Grecia

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Siluan, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei şi cu sprijinul Centrului de Pelerinaje “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" în perioada 28 mai - 2 iunie, 32 de credincioşi ai parohiei Sfânta Cruce din Torino, însoţiţi de părintele diacon Valeriu Andrei Grosu, au trăit bucuria duhovnicească a pelerinajului în Grecia, loc sfânt şi binecuvântat de Dumnezeu cu multe roade ale Duhului Sfânt .

După ce au aterizat pe aeroportul Macedonia din Tesalonic, pelerinii , având ca ghid pe doamna preoteasă Carmen Voicescu, şi-au îndreptat paşii mai întâi spre Biserica închinată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie (26 octombrie) , ocrotitor al oraşului, unde baldachinul cu sfintele sale moaşte a devenit izvor de mir al păcii pentru sufletele tuturor celor care l-au atins şi s-au rugat sfântului. În aceeaşi biserică s-au închinat la moaştele Sfintei Mucenice Anisia (30 decembrie) cea care “cu toată osârdia şi-a păzit fecioria trupului şi a sufletului”, fiind un adevărat model de a mulţumi lui Dumnezeu pentru toate în viaţă şi la moaştele Sfântului Ierarh Grigore  Kallidis (25 iulie), fost mitropolit de Heraclia, Redestos, Ioannina şi Tesalonic, adormit în Domnul la 23 iulie 1925.

Pelerinii au mers a doua zi de dimineaţă la Catedrala mitropolitană din Tesalonic, unde sunt adăpostite moaştele Sfântul Grigorie Palama (14 noiembrie). Întâlnirea cu sfântul a luminat feţele şi sufletele tuturor, fiecare simţind în adâncul inimii o dorinţă de înnoire a vieţii. Purtaţi de o râvnă tot mai mare de a gusta din sfinţenie, pelerinii s-au îndreptat către Mănăstirea Sfintei Cuvioase Teodora de Tesalonic (4 august), care “ mir mirositor şi tămăduitor izvorăşte din sfintele ei moaşte şi se fac tămăduiri multe, prin ungerea cu acel mir, întru slava lui Hristos Dumnezeu”.

Mai apoi pelerinii s-au îndreptat către portul Uranopolis pentru a se îmbarca pe vaporul care avea să-i poarte în jurul Sfântului Munte Athos la o distanţă de 500 de metri de ţărm, făcând astfel posibilă admirarea unor mănăstirilor care sunt pe această  „corabie” ce duce sufletele în împărăţia lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, femeile şi bărbaţii de pe vas au avut binecuvântarea de a se închina la părticele din sfinte moaşte aduse de părinţii de la mănăstirea Xenofont, una din marele mănăstiri athonite. În aceiaşi zi, credincioşii parohiei noastre, au mers în localitatea Suoroti , la o mănăstire de maici  închinată Sfântului Ioan Teologul, unde se află mormântul Sfântului Paisie Aghioritul (12 iunie) şi părticele din moaştele Sfântului Arsenie Capadocianul.

A treia zi pelerinii, cazaţi fiind în localitatea Kalambaka, au vizitat două din cele şase mănăstiri ale complexul Meteore:  Mănăstirea Marele Meteor , cu hramul Schimbării la Faţă şi Mănăstirea de maici “Sfântul Arhidiacon Ştefan”, amândouă “locuri sfinte zidite şi păzite de Dumnezeu, pentru că aici s-a sfinţit fiecare stâncă, fiecare peşteră, fiecare piatră, pentru că o mulţime de cuvioşi ascetici şi martiri s-au rugat şi s-au îndumnezeit pe stâncile şi văile acestui loc”.

Purtaţi apoi de valurile Mării Ionice, grupul de pelerini a ajuns pe insula Corfu şi s-au îndreptat mai întâi către Biserica Sfintei Paraschevi (26 iulie) de pe Valea Tembei, un lăcaş mic, săpat în stâncă, care găzduieşte moaştele Sfintei Paraschevi, considerată protectoarea nevăzătorilor.

Joi, în a patra zi, dis de dimineaţă, pelerinii au participat şi s-au hrănit cu Hristos euharistic la Sfânta Liturghie săvârşită în biserica ce adăposteşte de la anul 1690 sfintele moaşte întregi ale Sfântul Ierarh Spiridon (12 decembrie), protectorul  insulei Corfu. Credincioşii s-au închinat după aceea la Sfânta împărăteasă Teodora (11 februarie), cea care a repus în biserici cultul icoanelor.

Şi cum se cuvenea  să se aducă rugăciuni de mulţumire celui căruia îi datorăm faptul că suntem creştini, pelerinii s-au îndreptat către Biserica “Sfântul Apostol Andrei “, o măreaţă biserică din oraşul grecesc Patras, oraş în care Sfântul Apostol a fost martirizat. Nu a rămas nevizitată nici Mănăstirea Mega Spileo, al cărei nume înseamnă "Marea Peşteră", considerată cel mai vechi aşezământ din Grecia şi unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului - Panagia Megaliospiliotissa care a fost făcută de Sfântul Apostol Luca în jurul anului 60, precum şi o mulţime mare de părticele din sfinte moaşte a sfinţilor care au trăit pe aceste meleaguri .

Vineri, 1 iunie, pelerinajul a continuat cu închinarea la moaştele Sfântului Efrem cel Nou (5 mai), în Mănăstirea cunoscută drept Mănăstirea Buna Vestire de la Nea Makri, şi la moaştele Sfântului Ioan Rusul (27 mai) din insula Evvia. Aruncând o privire prin centrul Atenei şi mai ales admirând principalele edificii culturale ale oraşului, paşii grăbiţi ai pelerinilor s-au îndreptat spre portul Piereu, de unde un vas i-a dus până în insula Eghina. Aici întâlnirea cu Sfântul Ierarh Nectarie (9 noiembrie), iubitul ocrotitor al paraclisului Parohiei Sfânta Cruce din Torino, a fost una emoţionantă. Fiecare pelerin, purtând pe patul inimilor lor pe cei dragi, s-au rugat cu lacrimi şi i-au mulţumit sfântului pentru nemăsurata dragoste ce o revarsă asupra tuturor celor aflaţi în suferinţă.

Pacea, bucuria şi sfinţenia adunate în sufletele pelerinilor au fost cele mai importante roade ale acestor zile în care oamenii ce au ajuns sfinţi şi oamenii dornici de sfinţenie s-au întâlnit într-o atmosferă a unităţii şi a dragostei ce izvorăşte dintr-un singur Izvor nesecat: Sfânta Treime.

a consemnat Diacon Valeriu Andrei Grosu