“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

PELERINAJUL PAROHIEI FIRENZE 2 ÎN ȚARA SFÂNTĂ

 

În perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2018, cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Siluan, Parohia Sfânta Muceniță Lucia – Firenze 2 a organizat prin intermediul Centrului de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei un pelerinaj în Țara Sfântă, la care au participat 40 de pelerini. În cele șapte zile ale pelerinajului, credincioșii, însoțiți de Pr. Paroh Ioan Trandafir Bobîrnea și călăuziți de Preacuviosul Pr. Roman de la Așezământul Românesc din Ierusalim, au trăit într-un mod aparte istoria mântuirii neamului omenesc.

Biserica Bunei Vestiri din Nazaret, în incinta căreia Feciora Maria cu pruncul Iisus este reprezentată iconografic după tradițiile a numeroase țări; Biserica Nașterii Domnului din Bethleem, în care se află Peștera ce păstrează steaua de argint cu 14 colțuri, care indică locul Nașterii lui Iisus; Sfințirea Mică a apei și afundarea în râul Iordan, la locul Botezului Domnului; Cetatea Capernaum, centrul activității Mântuitorului, cu impresionantele sale ruine antice; Muntele Fericirilor, la nordul Mării Galileii, cu biserica în formă octogonală și grădina de o rară frumusețe; Biserica Sfinților Apostoli, înconjurată de o mulțime de arbori, plante, flori și păuni, care zugrăveau în minte imaginea Raiului; plimbarea pe Marea Galileii cu corabia de lemn; Biserica Schimbării la Față de pe Muntele Tabor; Biserica Pater Noster, în incinta căreia rugăciunea Tatăl Nostru se găsește imprimată pe plăci de ceramică în circa 170 de limbi; Biserica Ghetsimani cu cele douăspezece cupole, care păstrează piatra rugăciunii Mântuitorului din Ghetsimani; Drumul Crucii, calea străbătută de Mântuitorul Hristos de la locul condamnării la locul răstignirii Sale, tradițional împărțită în 14 opriri, în care se află numeroase biserici și mănăstiri care aparțin diferitelor confesiuni creștine; Biserica Mormântului Maicii Domnului de la poalele Muntelui Măslinilor; Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în care vine an de an în mod minunat Sfânta Lumină în ziua Învierii Domnului, ce păstrează la intrare Piatra Ungerii, pe care a fost așezat Mântuitorul după coborârea de pe Cruce, în apropierea acesteia înălțându-se Altarul Golgotei, care are un disc de argint ce indică locul răstignirii Domnului Hristos, iar sub cupola mare a bisericii afându-se Capela Mormântului Mântuitorului, cu două spații: Încăperea Îngerului și Sfântul Mormânt în care se află Piatra Sfântă de marmură a Mormântului; Biserica de pe Muntele Măslinilor și Capela Înălțării Domnului, care păstrează piatra cu urmele tălpilor Mântuitorului Hristos – toate acestea au făcut ca lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu să atingă în sufletul fiecărui pelerin o profunzime de negrăit, pecetluită de binecuvântarea slujirii Sfintei Liturghii și primirii Sfintei Taine a Euharistiei în Biserica Sfântului Mormânt.

Alături de acestea, pelerinii s-au putut ruga în Biserica și la mormântul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, în Mănăstirea Sfântului Teodosie cel Mare, în Mănăstirea Sfântului Gherasim de la Iordan, în Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit, întemeietorul vieții monahale de obște din Palestina. În acest loc din Valea Părâului Kerit s-a refugiat Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, au viețuit în grote mii de monahi și au slujit mari Părinți ai Bisericii, precum Sf. Nicolae, Sf. Andrei Criteanul, Sf. Cosma Melodul și Sf. Ioan Damaschin, dar și Sfântul român Ioan Iacob Hozevitul.

Rugăciuni au fost înălțate în multe alte biserici, dintre care un fior puternic de țară și neam ne-au împărtășit Așezământul Românesc din Ierusalim și Așezământul Românesc din Ierihon.

Numeroase alte obiective ne-au impresionat profund: mormântul Regelui David, Foișorul Cinei celei de Taină, Marea Moartă, Dudul lui Zaheu, măslinii milenari din Grădina Ghetsimani, zidurile, străzile înguste, medievale și înțesate de magazine cu suveniruri din Ierusalim, Valea lui Iosafat cu numeroasele sale morminte, grădina persană din Haifa, sinagogile, moscheile, templele și palatele existente, ruinele Apeductelor Romane din Cezareea Palestinei, precum și orașele și locurile prin care am trecut.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care le-a revărsat asupra pelerinilor Parohiei „Sfânta Muceniță Lucia” din Firenze!

 

Presbitera Mihaela Bobîrnea