“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Pe urmele Mântuitorului ȋn Țara Sfântǎ, a parohiei din BOLZANO
 

Postul Naşterii Domnului al anului 2018 va rǎmâne ȋn sufletele credincioşilor din Bolzano o amintire binecuvântatǎ pentru toatǎ viaṭa. Un grup de 37 de credincioşi din parohia noastrǎ, ȋn perioada 10-15 decembrie, din mila Domnului şi cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Pǎrinte Siluan am reuşit sa ajungem la Ierusalim, sǎ vedem şi sǎ pǎşim ȋn locurile ȋn care şi-a desfǎşurat activitatea misionara Mântuitorul Hristos, Apostolii şi o mare parte dintre sfinţi.

Betleemul, Hozeva (locul ȋn care a trǎit o perioada de timp Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul şi se aflǎ moaştele Sf. Ioan Iacob ), Muntele Sion, Mormǎntul lui David, Foişorul Cina cea de Tainǎ, , Biserica Naşterii Sf. Ioan Botezǎtorul,Grǎdina Ghetsimani, Mormântul Maicii Domnului, Drumul Crucii ( via Dolorosa ), Golgota, Piatra Ungerii, MORMÂNTUL DOMNULUI, Biserica Învierii, Nazaretul, Cana Galileii, Muntele Tabor, Râul Iordan, plimbarea cu barca pe Marea Galileei, Biserica Ortodoxa Românǎ din Ierusalim şi Ierihon sunt doar câteva dintre obiectivele pe care le-am atins.

Ne-am ȋntors la Bolzano ȋmbogǎţiţi sufleteşte şi cu pace ȋn suflete dar cu o dorinţǎ tainicǎ şi de nestǎvilit de a ne reântoarece pe aceste meleaguri sfinte, cât mai repede posibil.

 

Preot Lucian Milǎşan, BOLZANO