“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Pelerinaj Grecia 3-8 Ocombrie 2016

 

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan, în perioada 3-8 Octombrie 2016, un grup de credincioşi din parohia „Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana” din Ferrara au mers în pelerinaj în Grecia.

Itinerariul duhovnicesc ne-a condus pe urmele marilor Sfinţi iubitori de Dumnezeu, care s-au proslăvit pe pământurile Greciei şi nu numai. Ne-am închinat la sfintele lor moaşte, dintre care amintim pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Sfântul Arsenie Capadocianul, Sfântul Efrem Sirul, Sfânta Paraschevi din Roma, Sfântul Spiridon, Cuviosul David, Sfântul Ioan Rusu, Sfântul Nectarie, Sfântul Efrem cel Nou şi mulţi alţii.

Întâlnirea cu sfinţii şi închinarea la sfintele lor moaşte au trezit în suflete emoţii şi trăiri greu de înfăţişat în cuvinte. Vrednic de remarcat este şi modul în care ghidul grupului, în persoana doamnei preotese Carmen Voicescu, a pregătit aceste întâlniri cu o dragoste mai rar întâlnită: în expunere, ne lăsa impresia că fiecare sfânt la care mergem să ne închinăm stă în poarta mănăstirii şi ne aşteaptă...

Am avut deosebita bucurie de a participa şi sluji la Sfânta Liturghie în Mănăstirea Rousanou, din Complexul de la Meteora, unde ne-am împărtăşit cu Sfântul Trup şi Sfântul Sânge al Domnului. Am mers, de asemenea, şi la Sfântul Spiridon.

Frumuseţea locurilor vizitate, bogăţia duhovnicească din sfintele mănăstiri şi biserici, faptele minunate ale sfinţilor şi felul în care s-au săvârşit, minunile care însoţesc pe oameni la tot pasul au lăsat adânc încrustata în sufletele noastre simţirea că „minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi...”

Mulţumim doamnei Aurelia de la Sectorul Pelerinaje al Episcopiei Italiei pentru buna coordonare şi colaborare în organizarea pelerinajului şi tuturor celor care într-un fel sau altul au contribuit!

Mulţumim şi dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate!

 

A consemnat: Protopop Vasile Jora

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici

Pelerinaj Carrara-la Sfântul Munte Athos

 

Din pronie dumnezeiască și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în perioada 04-09 iulie 2016, un grup de doisprezece pelerini din Carrara au uitat pentru o săptămână de grijile cotidiene efectuând un pelerinaj la Tesalonic și Sfântul Munte Athos. Dintre obiectivele vizitate amintim:

Tesalonic: biserica Sfânta Teodora și Sfântul David în care se găsesc moaștele lor;biserica Sfânta Sofia; biserica mitropolitană unde se află moaștele Sfântului Grigorie Palama; biserica Sfântului Dimitrie în care se păstrează trei sfinte moaște: Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Sfânta Muceniță Anisia și Sfântul Grigorie din Creta.  

Athos: Din Ouranopolis, pornim cu vaporul spre  portul Mănăstirii Simonpetras. De aici plecăm pe jos la Mănăstirea Simonpetras unde ne închinăm la moaștele Sfintei Maria Magdalena (mâna stângă a sfintei, care păstrează temperatura corpului și care este o mărturie a Învierii Domnului de care ea s-a învrednicit). De aici plecăm pe jos la Mănăstirea Grigoriu unde se află o icoană a Maicii Domnului hrănitoare cu lapte. Ne închinăm la moaștele Sfintei Anastasia Romana. Mănăstirea a fost rectitorită de domnitorul Ștefan cel Mare. De aici plecăm cu vaporul spre portul Schitului Sfânta Ana și pe joi urcăm spre Schitul Sfânta Ana unde se păstrează icoana făcătoare de minuni a Sfintei Ana cu Prunca Maria și piciorul stâng al Sfintei Ana la care se puteau vedea tendoanele, glezna și degetele. De aici plecăm pe jos spre Mănăstirea Sfântul Pavel-în locul mănăstirii de astăzi a Sfântului Pavel se afla în antichitate templul lui Apollon. Într-o chilie sihăstrească a mănăstirii, lângă mare, a pustnicit pentru o vreme arhimandritul Sofronie Saharov,ucenicul Sfântului Siluan Athonitul. Deosebit de valoroasă este icoana Maicii Domnului Oglinda care a aparținut împărătesei Teodora. După amiază pornim cu microbuzul spre Chilia românească Adormirea Maicii Domnului dela Schitul Lacu.  În apropiere vizităm  biserica Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, unde duminica se săvârșește Sfânta Liturghie la care participă călugări din toate chiliile de la Sfântul Lacu.Aici am slujit Sfânta Liturghie într-un cadru mirific. Urcăm coline și coborâm vâlcele printre măslini și portocali și ajungem la mănăstirea Iviron în care se află icoana Născătoarei de Dumnezeu Portărița. Această icoană minunată este socotită a fi cea mai vestită din întreg Sfântul Munte. Cea mai mare procesiune cu icoana se face a treia zi de Paști. În biserica mare se află o încăpere cu cele mai multe sfinte moaște expuse din Sfântul Munte. În biserică sunt zugrăviți și domnitorii români Mihnea Voievod și Radu Voievod. Pridvorul are cea mai complexă reprezentare a celor șapte Sinoade Ecumenice precum și scene din Apocalipsă. Mănăstirea Stavronikita-pe iconostas, în partea dreaptă se află icoana Sfântului Nicolae, care a fost scoasă din mare cu mrejele pescarilor mănăstirii. Este lucrată în mozaic și atunci când a fost scoasă din mare avea lipită de fruntea sfântului, în locul unde astăzi se vede o rană, o scoică. După ce scoica a fost dezlipită de pe icoană, a început să curgă sânge.În naosse află o pictură cu Maica Domunului care îl acoperă cu o pătură pe Pruncul Iisus care visează la Patimile Sale. Lângă Prunc se află un înger. Schitul Proorocului Ilie impresionează prin mărimea și frumusețea bisericii lui. În interiorul bisericii privirea închinătorului este atrasă de uriașa catapeteasmă din lemn aurit și de raclele cu Sfinte Moaște. Din Portul Dafni plecăm spre Mănăstirea Dionisiu pentru a participa la hram.Aici am participat la următoarele slujbe:Vecernia mică (ora19:00), Vecernia Mare cu Priveghere (ora 20:00-04:00 a doua zi), Sfințirea Aghiasmei Mici (ora 06:30) urmată de Sfânta Liturghie oficiată de Arhiepiscoul Pavel alături de un sobor de preoți și diaconi. Impresionantă a fost procesiunea cu Sfintele Moaște( puse în șapte cutii) din altarul bisericii spre locul de sfințire al aghiasmei. O cruce metalică care avea bucăți din lemnul Crucii Domnului Iisus a stat în vasul cu apă pe toată durata slujbei, iar după sfințire a fost introdusă și mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul cu care a botezat pe Domnul Iisus. Aici se află și Icoana făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pictată de Sfântul Evanghelist Luca. Înaintea acestei icoane s-a cântat pentru prima dată "Apărătoare Doamnă" în timpul Patriarhului Serghie al Constantinopolului (anul 624). Doar la hram se scoate  chivotul (este  făcut în 1515, în greutate de vreo 20 kilograme și este în întregime din argint, aur și email și este darul Sfântului Neagoe Basarab pentru mănăstirea Dionisiu) cu moaștele Sfântului Nifon care a fost patriarh ecumenic în două rânduri(1486-1488; 1496-1498). În anul 1503, domnitorul Radu cel Mare l-a adus în Țara Românească ca mitropolit al Ungrovlahiei. La scurtă vreme s-a retras din scaun (1505), așezându-se mai întâi la mănăstirea Vatoped, apoi la mănăstirea Dionisiu, unde a trecut la Domnul în 11 august 1508; cu prilejul sfințirii bisericii mănăstirești de la Argeș (1517) Nifon patriarhul a fost canonizat, cu zi de prăznuire 11 august, fiind prima canonizare de la noi. De la Dionisiu luăm vaporul spre Portul Dafni iar de aici plecăm cu microbuzul spre Schitul Sfântul Andrei unde se păstrează osul frunții Sf. Apostol Andrei cu bună mireazmă și un epitrahil al Sfântului Atanasie Patelarie. De aici am plecat cu microbuzul spre Karyes, capitala balcanică, dacă nu chiar și europeană, cu cea mai mare longevitate. Mergând pe jos am vizitat biserica Protaton. Aici se află cea mai renumită icoană din Sfântul Munte Axion Estin. Atunci când această icoanăiese din Sfântul Munte, i se acordă cinste întocmai ca unui șef de stat. Vestitul maestru Emanuel Panselin (secolul XVI) a lăsat o operă artistică nepieritoare la biserica Protaton. Mănăstirea Cutlumuș unde se găsește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Ocrotitoare nebiruită. Pronaosul bisericii este pictat în întregime cu scene martirice. Catapeteasma este o adevărată dantelărie în lemn.La chilia Panaguda a mănăstirii a trăit ultimii ani ai vieții sale Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul. Am luat binecuvântare dela Părintele Gavriil, ucenicul Sfântului Paisie. Mănăstirea Filoteiu cu icoana Maicii Domnului Dulcea-sărutare, care are pe spatele ei Răstignirea.Mănăstirea Karakalu a fost refăcută în secolul XVI de către domnitorul român Petru Rareș, când s-a construit și biserica mănăstirii între anii 1548-1563. Am băut apă și dintr-un pârâiaș cu matca adâncă, ce coboară aproape vertical în mare pe la mijlocul muntelui.Acesta este aghiazma Sfântului Atanasie Athonitul. Apa pârâului are până astăzi puteri miraculoase.Schitul Prodromu- aici am înnoptat, iar a doua zi  am participat la slujbele de noapte: Miezonoptică, Utrenie și Sf. Liturghie. Am făcut o drumeție și la peștera Sfântului Atanasie Athonitul. Părintele Gherasim,  ne-a ținut aici un frumos cuvânt de învățătură. Comoara cea mai prețioasă a schitului este icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului numită Prodromița, care s-a zugrăvit singură. Mănăstirea Lavra, cea mai renumită dintre toate mănăstirile  Athosului prin vechimea, prin bogăția și prin importanța ei în trecut. 60 de Sfinți ai Bisericii au trăit o perioadă de timp în mănăstire sau în schiturile și în chiliile ei.Aici se găsesc două icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului Iconoama și Kukuzelisa. Chilia românească Colciu. Aici ne-am închinat la mormântul Părintelui Dionisie Ignat, mare duhovnic care a trecut la cele veșnice în 11 mai 2004, la vârsta de 95 de ani, dintre care 78 de ani petrecuți în Sfântul Munte.Gazda noastră, monahul Siluan ne-a arătat și bisericuța unde în iunie 2001 a fost tuns în monahism Episcopul nostru Siluan Șpan.Mănăstirea Vatoped.Când ajungem la această mănăstire, aflăm că aici  se găsesc cele mai multe icoane ale Născătoarei, făcătoare de minuni (șapte) din Sfântul Munte. Odorul cel mai de preț al mănăstirii: Sfântul Brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Este singurul obiect al Maicii Domnului care se mai păstrează.Aici  primim un cuvânt de învățătură de la Părintele Chiril. Vreau să închei cu un citat care se află pe crucea  de la mormântul Părintelui Dionisie Ignat: “Fraților, păziți dragostea, pentru că dragostea este de la Dumnezeu ”.Pentru reușita acestui frumos pelerinaj vreau să aduc mulțumirile mele  Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Doamnei Aurelia Dringo responsabila Centrului de Pelerinaje, Părintelui Ignatie  ( șoferul microbuzului) și lui Mihail Urdea, ghidul nostru pe tot parcursul pelerinajului din Grecia.

preot Armand Bratu

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici

Pelerinaj în Grecia și la Muntele Athos organizat de parohia Moncalieri

 

Joi, 16 iunie, s-a încheiat pelerinajul de zece zile organizat de parohia Moncalieri, în Grecia și la Sfântul Munte Athos. Pelerinajul a început în ziua de 6 iunie cu vizita în Tesalonic la moaștele sfântului Dimitrie, ale Sfântului Cuvios David, ale Sfintei Cuvioase Teodora și ale sfântului Grigore Palama, după care, în cea de-a doua zi, bărbații împreună cu părintele Marius Fioricu au intrat în Sfântul Munte, vizitând mănăstirile Sfântul Apostol Pavel și Sfintei Ana, iar credincioasele împreună cu doamna preoteasă Maria Cristina au mers într-o croazieră în jurul muntelui Athos, iar mai apoi în insula Thassos, unde au vizitat mănăstirea Sfântul Arhanghel Mihail (participând la slujbele de noapte ale manāstirii) și moaștele sfântului Grigore Teologul la Nea Karvari. În acest timp, bărbații au ajuns la așezământul romanesc Schitul Lacu unde au fost și cazați, după care au participat la priveghiul de noapte, iar a doua zi, de Inălțare, la Sfânta Liturghie, prilej cu care părintele Marius a slujit împreună cu soborul de ieromonahi români care viețuiesc în acest colț de rai al muntelui Athos. Pelerinajul în Sfântul Munte a continuat în cea de-a doua și a treia zi cu vizite la mănăstirile Marea Lavră, Vatopedu, Iviru, Xeropotamu, Zografou,Caracalul, Filoteu, Simon Petra și Sfântul Apostol Pavel dupa care, în dimineața celei de-a patra zi, cele două grupuri s-au reunit, mergând către Ouranopolis, unde s-au vizitat mănăstirile Sfântului Efrem Sirul și Sfântului Dionisie. În următoarea zi, ne-am îndreptat către mânăstirile din complexul Meteora, respectiv Marea Meteora, Sfântul Stefan și Rusanu, unde părintele Marius a avut marea bucurie de a sluji Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului evanghelist Luca. Coborând in insula Corfu, ne-am închinat la moaștele Sfântului Spiridon, ale Sfintei Teodora Augusta, ale Sfintei Paraschevi, ale Sfântului Antonie cel Nou, continuând mai apoi cu mânăstirea Dovra - Sfântul Luca medicul și moaștele Sfântului Apostol Pavel la Mitropolie. Profitand de timpul frumos, am vizitat mai apoi si insoritele plaje din Corfu, rezervându-ne o zi de odihnă si de vizitare a orasului. Întorcându-ne din insulā, in ultima zi am încununat pelerinajul nostru cu vizita la mănăstirea sfântului Paisie.

 

Mulțumim pe această cale Episcopiei noastre, doamnei preotese Aurelia Dringo și ghizilor noștri, doamna preoteasa Carmen și fiului dânsei, Mihai, care au fãcut posibile acestor momente de înălțare duhovnicească a credincioșilor noștri.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici

Pelerini în Grecia

Parohia  Camposampiero

 

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părintele nostru Episcop Siluan, în perioada 30 mai - 4 iunie, un grup de 40 de pelerini am plecat pe urmele sfinților ale căror nume sunt legate de frumoasa și însorita Grecie. Am călcat fizic, cu piciorul, prin locurile în care sfinții s-au rugat și s-au nevoit, din dorința de găsi forța pentru a-i urma și pe calea desăvârșirii spirituale. Ne-am închinat la moaștele Sf. M. Mc. Dimitrie Îzvorâtorul de Mir, ale Sf. Ierarh Grigorie Palama, Sf. Arsenie Capadocianul, Sf. Efrem Sirul, Sf. Sf. Mc. Haralambie, Sf.M.Mc. Pantelimon, ale Sf. Apostol Andrei, Sf. Ioan Rusul, Sf. Ierarh Partenie, Sf. Ierarh Nectarie, Sf. Efrem cel Nou și ale altor sfinți pe care, pe mulți dintre ei, i-am descoperit acolo, la ei acasă.

Am participat la Sfânta Liturghie în Biserica Sf. Ierarh Spiridon din Insula Corfu, toți pelerinii împărtășindu-se cu Trupul și Sângele Mântuitorului. Am vizitat printre altele: Complexul de Mănăstiri Meteora, Mănăstirea Megaspileo (Marea Peșteră), Mănăstirea Surotti; în Tesalonic am vizitat, pe lângă Biserica Sf. M. Mc. Dimitrie, Biserica Mitropolitană și Catedrala Sf. Sofia.

Multe și de neuitat sunt locurile pe care pașii ne-au purtat, călăuziți fiind de doamna preoteasă Carmen Voicescu, a cărei prezență a făcut ca timpul petrecut sa fie o călătorie binecuvântată de prezența sfinților, de miresmele lor, de comuniunea cu ei prin acatistele pe care le-am citit și prin dragostea cea întru Hristos.

Preot Neculai Postolache

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici

Pelerinaj la Ravenna al Parohiei  Mantova 

 

Sâmbătă 14 mai, cu binecuvântarea Preasfințitului Părintelui nostru Siluan, Parohia "Sfânta Cuvioasă Monica" din Mantova a trăit clipe minunate, adăugând la tânăra sa istorie amintiri de neuitat. Este vorba despre pelerinajul la Ravenna organizat pentru parohia noastră de doamna Aurelia Dringo, coordonatoarea Centrului de pelerinaje al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Am ales ca destinație orașul Ravenna datorită importanței fostului oraș bizantin pentru consolidarea cunoașterii spiritualității noastre ortodoxe. In inima Italiei se află acest izvor de ortodoxie, acest oraș unic în lume, martor tăcut al strălucirii unei civilizații în întregime religioase: Imperiul bizantin. Ceea ce atrage pelerinul ortodox este modul perfect în care s-au păstrat dovezile materiale ale importanței vieții religioase într-un imperiu care a durat mai bine de o mie de ani. Intrând în Ravenna, vizitându-i monumentele, citindu-i inscripțiile, vezi și auzi, trăiești în altă epocă, iar mozaicurie Ravennei devin mașină a timpului care te transportă pe aripi ușoare într-o vreme în care împărații se consideră episcopi ai lui Dumnezeu, unși pentru "treburile din afară ale Bisericii" (Sfântul Atanasie cel Mare), în care dregătorii bogați își oferă averile pentru a-i demonstra Domnului dragostea lor. Vreme în care împărătesele se înconjoară de fecioare, încercând să le depășească în curăția vieții, în care episcopii sfinți construiesc catedrale și le îmbracă în mozaicuri, reușind să facă prizonieră lumina soarelui material, ca icoană a luminii veșnice a Noului Ierusalim. Ce destinație putea fi mai potrivită pentru un grup de credincioși ortodocși aflați în perioada în care Biserica ține Ușile Împărătești deschise, adică cea în care se respiră mireasma Învierii Domnului, decât orașul în ale cărui biserici lumina intră, nemaiputând ieși? Ravenna, orașul mozaicurilor, orașul luminii prizoniere, orașul Învierii...

 

 Trebuie să recunosc aici că nu am fi putut descoperi singuri taina Ravennei. Cel care s-a făcut conducător al minților noastre, călăuză prin mistere și cârmaci al mașinii timpului a fost ghidul nostru, Părintele Dan Vesea, parohul românilor ortodocși din Ravenna. Sfinția sa este cel care a actualizat istoria povestită în mozaicuri, prezentându-ne pe Galla Placidia, pe marele Iustinian cel Mare și Sfânt, pe împărăteasa sa, Sfânta Teodora, pe episcopul Maximian, pe Sfântul Ierarh Neon, pe ereticul rege Teodoric, pe Sfântul Laurențiu diaconul... De la Sfinția sa, urmărind cu ochii icoanele lucrate în mozaic, am înțeles cum se începea Liturghia catehumenilor în afara bisericilor, cum se intra în biserici la începutul Liturghiei celor credincioși, cum se despărțea cortegiul liturgic în interiorul bisericii, femeile așezându-se pe latura stângă a naosului, iar bărbații pe latura sa dreaptă (de unde a ajuns și la noi această tradiție). Părintele Dan ne-a explicat cum se făcea botezul în epoca de înflorire a Ravennei, cu lepădările de satana rostite în timp ce se coborau treptele baptisteriului neonian. El ne-a explicat simbolismul octogonului cel atotprezent în Ravenna, cu a opta latură care amintește mereu ziua veșniciei. Am aflat că Domnul Hristos era reprezentat, la începutul iconografiei bizantine, fără barbă, ca simbol al tinereții veșnice. Stelele din cupola mausoleului Gallei Placidia reprezintă sufletele celor mântuiți în jurul Crucii Domnului. Sfinți care zâmbesc, Sfinți care nu știu să plângă nici atunci când privesc diabolicele instrumente pregătite pentru martiriul lor, Sfinți care trăiesc Învierea înainte de a muri... Sfinți care își țin cununile în mâini pentru a ne spune nouă, celor de azi, parafrazându-L pe Domnul: "Îndrăzniți și voi. Noi am îndrăznit după îndemnul Hristosului nostru și am biruit lumea!"

 Nu se pot povesti trăirile noastre în acele câteva ore petrecute în Ravenna. Am fost niște vase mai mari sau mai mici, dar toate PLINE cu fericire duhovnicească... Am plecat de la biserica parohială românească din Ravenna (edificiu vechi de o mie cinci sute de ani!), am vizitat Mausoleul Gallei Placidia, Bazilica San Vitale cu renumitele reprezentări ale Sfântului Iustinian cel Mare și al Sfintei Teodora, Baptisteriul Neonian, Muzeul antichităților din Ravenna (unde am admirat și tronul de fildeș dăruit de Iustinian episcopului Maximian, ctitorul Bazilicii San Vitale). Am vizitat bazilica ce păstrează pavimentul inundat de un mileniu și jumătate, păstrat în perfecte condiții, am văzut mormântul celui mai mare poet al Italiei, Dante Alighieri, am vizitat baptisteriul arienilor, bazilica Sfântului Ioan Evanghelistul. Am admirat bazilica Sant Apolinarie Nuovo.

Concluzii? Iata câteva versete care exprimă bucuria celor care au vazut: "Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că VĂZURĂ OCHII MEI MÂNTUIREA TA (...)". "Domnul meu și Dumnezeul meu! - Tu AI VĂZUT, PENTRU ACEEA AI CREZUT"! Noi am văzut precum Iacov, o altă scară care unește pământul cu Cerul, noi am văzut dovezile credinței ortodoxe a strămoșilor noștri. Noi am văzut MOZAICURILE RAVENNEI!

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Preot Sorin Croitoru, Mantova

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici