“Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Centrul de Pelerinaje Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Pelerinaj Toscana-Liguria la Sfântul Munte Athos

 

Din pronie dumnezeiască și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în perioada 9-14 mai 2015, un grup de șapte preoți și cinci credincioși din Toscana și Liguria au fost intr-un pelerinaj la Tesalonic și Sfântul Munte Athos. Printre obiectivele vizitate, amintim:

Tesalonic: biserica Sfântului Dimitrie în care se păstrează trei sfinte moaște: Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Sfânta Muceniță Anisia și Sfântul Grigorie din Creta; biserica Sfânta Teodora și Sfântul David în care se găsesc moaștele lor; biserica mănăstirii Sfânta Anastasia; biserica Sfinții Chiril și Metodie situată într-un frumos parc cu portocali. 

Athos: Din Ouranopolis, pornim cu vaporul spre  portul Mănăstirii Dionisiu. În biserică, se păstrează mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul. De aici plecăm la Mănăstirea Grigoriu unde se află o icoană a Maicii Domnului hrănitoare cu lapte. De aici plecăm pe jos la Mănăstirea Simonpetras unde ne închinăm la moaștele Sfintei Maria Magdalena. La amiază pornim spre mănăstirea Vatoped. Când ajungem la această mănăstire, aflăm că aici  se găsesc cele mai multe icoane ale Născătoarei, făcătoare de minuni (7) din Sfântul Munte. Odorul cel mai de preț al mănăstirii: Sfântul Brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Este singurul obiect al Maicii Domnului care se mai păstrează. Aici înnoptăm, iar a doua zi participăm la sfintele slujbe și primim un cuvânt de învățătură de la Părintele Chiril care ne atentiona să căutăm în vremurile acestea pocăința, pentru că pocăința oamenilor schimbă planul lui Dumnezeu. Vorbind despre suferință, a precizat că trebuie să dăm suferinței noastre un sens, nu să o îndepărtăm. În lumea de azi avem de a face cu un război împleticit: economic, informațional și psihologic. Poruncile lui Dumnezeu sunt poruncile care îl fac pe om liber. Omul trăiește patru stadii: a) stadiul vegetativ - în pântecele mamei b) stadiul psiho-somatic - trăirea în lumea aceasta c) stadiul duhovnicesc - ce a făcut omul în viața aceasta, bine sau rău, să culeagă pe lumea cealaltă d) fiecare zi este o șansă pentru viața veșnică. 

Ce își doresc cei din iad?  Un sfert de ceas pe pământ pentru pocăință. 

Mănăstirea Mănăstirea Esfigmenu unde s-a închinoviat Sfântul Grigorie Palama, marea personalitate a isihasmului și arhiepiscop al Tesalonicului. Mănăstirea sârbească Hilandar. Aici ne închinăm la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Triherusa (Cu trei mâini) și la mormântul Sfântului Simeon, aflat în biserică, unde în chip minunat a răsărit o viță de vie (care există și astăzi) ai cărei struguri sunt tămăduitori pentru femeile care nu pot dobândi prunci, dezlegându-le de nerodirea pântecelui. Mănăstirea bulgărească Zografu unde ne închinăm la icoana nefăcută de mână a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În naos, se păstrează o icoană a Sfântului Gheorghe, care aparținea domnitorului Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt (+1504), iar în pridvor sunt pictați domnitorii Ștefan cel Mare, Alexandru Lăpușneanu și Vasile Lupu. Schitul Prodromu - aici am înnoptat, iar a doua zi  am participat la slujbele de noapte: Miezonoptică, Utrenie și Sf. Liturghie (în sobor). 

Părintele Iulian, deși bolnav, ne-a ținut un frumos cuvânt de învățătură. Comoara cea mai prețioasă a schitului este icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului numită Prodromița, care s-a zugrăvit singură. Mănăstirea Lavra, cea mai renumită dintre toate mănăstirile Athosului prin vechimea, prin bogăția și importanța ei în trecut. Saizeci  de Sfinți ai Bisericii au trăit o perioadă de timp în mănăstire sau în schiturile și în chiliile ei. Aici se găsesc două icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului: Iconoama și Kukuzelisa. Ne-am închinat și la mormântul Sfântului Atanasie Athonitul. Am băut apă și dintr-un pârâiaș cu matca adâncă, ce coboară aproape vertical în mare pe la mijlocul muntelui. Acesta este aghiazma Sfântului Atanasie Athonitul. Apa pârâului are până astăzi puteri miraculoase. Urcăm coline și coborâm vâlcele printre măslini și portocali și ajungem la mănăstirea Iviron în care se află icoana Născătoarei de Dumnezeu - Portărița. Această icoană minunată este socotită a fi cea mai vestită din întreg Sfântul Munte. Cea mai mare procesiune cu icoana se face a treia zi de Paști. În biserica mare se află o încăpere cu cele mai multe sfinte moaște expuse din Sfântul Munte. Pridvorul are cea mai complexă reprezentare a celor șapte Sinoade Ecumenice. Schitul Proorocului Ilie impresionează prin mărimea și frumusețea bisericii lui. În interiorul bisericii privirea închinătorului este atrasă de uriașa catapeteasmă din lemn aurit și de raclele cu Sfinte Moaște. Ne-am închinat și în paraclisul Buna Vestire construit de Sfântul Paisie Velicicovski. De aici am plecat cu microbuzul spre Karyes, capitala balcanică, dacă nu chiar și europeană, cu cea mai mare longevitate. Mergând pe jos am vizitat biserica Protaton. Aici se află cea mai renumită icoană din Sfântul Munte - Axion Estin. Atunci când această icoană iese din Sfântul Munte, i se acordă cinste întocmai ca unui șef de stat. Vestitul maestru Emanuel Panselin (secolul XVI) a lăsat o operă artistică nepieritoare la biserica Protaton. Mănăstirea Cutlumuș unde se găsește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Ocrotitoare nebiruită. La chilia Panaguda a mănăstirii a trăit ultimii ani ai vieții sale Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul. Am luat binecuvântare de la Părintele Gavriil, ucenicul Sfântului Paisie. Schitul Lacu adăpostește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului - Lacuschitiotisa. Aici am înnoptat, iar a doua zi am participat la Sfânta Liturghie. De aici plecăm cu microbuzul spre mănăstirea Sfântul Pantelimon, în care se păstrează, într-o cameră, moaștele mai multor sfinți. Am recunoscut Rusia la Sfântul Pantelimon. Domnitorul Scarlat Calimah al Moldovei a ridicat între anii 1812-1821 din temelii actuala biserică potrivit inscripției de deasupra intrării în pridvor. Anul acesta se împlinesc 1000 de ani de la prima atestare rusească în Sfântul Munte. Mănăstirea Xenofont în care se păstrează o icoană făcătoare de minuni a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și icoana Maicii Domnului - Odighitria - care se afla în Mănăstirea Vatoped, dar s-a mutat în chip minunat în mănăstirea Xenofont. Apoi, pornim pe jos spre Mănăstirea Dochiaru - în pronaosul bisericii este pictat domnitorul Alexandru Lăpușneanu împreună cu soția sa Ruxandra și cu fiul lor Bogdan.Vizavi de intrarea în biserică se află coridorul care duce la trapeză. În partea dreaptă a coridorului, lângă trapeză, se află  icoana Maicii Domnului - Grabnic-ascultătoarea. Sfântul Munte. Concluzie: “Lumea asta întreagă, dacă se mai ține și nu cade sub blesteme e fiindcă se sprijină pe rugăciunile Muntelui Sfânt. Pe când lumea stă la adâncul nopții, culcată în moliciunea patului, în dulceața somnului și furii și răii și tâlharii blestemățesc, și desfrânații se îndulcesc stricat din poftele spurcate, Muntele stă treaz și se închină și bate mătănii cu oftări” - Ieroschim. Daniil (Sandu) Tudor de la Rarău.

„Nici un alt popor ostoitor nu a făcut atâta bine pentru Athos cât au făcut românii” (Porfirii Uspenski).

Pentru reușita acestui frumos pelerinaj as dori să aduc mulțumirile mele Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Doamnei Aurelia Dringo, responsabila Centrului de Pelerinaje, Domnului Mădălin, ghidul nostru pe tot parcursul pelerinajului din Grecia.

Preot Armand Bratu, Carrara

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici

 

Pelerini din parohia Verona 1 la Bari

 

Sâmbăta, 7 mai, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, un grup de pelerini din Parohia "Sfântul Proroc Ilie și Sfântul Ierarh Zenon" din Verona, in frunte cu părintele paroh Gabor Codrea, au mers în pelerinaj la Bari.

În timpul scurt avut la dispoziție, am participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în noul Centru Pastoral al parohiei din Bari, după care părintele protopop Mihai Drigă ne-a condus în procesiune la Bazilica Sfântul Nicolae, unde am avut marea bucurie de săvârși Acatistul Sfântului Nicolae pe Altarul sub care sălășluiesc moaștele Sfântului.

După aceea, am vizitat Castelul Normanzilor, muzeul Bazilicii San Nicola și împrejurimile acestora. Am fost impresionați de evlavia credincioșilor prezenți la mormântul Sfântului. Bucuria că am putut ajunge la Sfântul Nicolae a fost imensă.

Pentru aceasta aducem mulțumiri doamnei Aurelia Dringo de la Centrul de Pelerinaje "Sfinții Apostoli Petru si Pavel" al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, părintelui protopop Mihai Drigă, care ne-a întâmpinat cu mare dragoste, ne-a însoțit și ne-a împărtășit atâtea merinde duhovnicești, multe cu referire la Sfântul Ierarh Nicolae, și, nu în ultimul rând, doamnei Ionelia Pământ, care se ocupă la nivel parohial și protopopial de organizarea pelerinajelor.

A consemnat: Antonio Ciochină

 

 

Mai multe fotografii găsiți aici

Pelerinaj Latina Grecia 30 sept- 4 oct